Hizmet markası mı işletme adı mı

Hizmet markası mı işletme adı mı?

İşletmeler, insan ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşamlarını kolaylaştırmak için faaliyet gösteren belli bir organizasyon temelinde kar…