TÜAD’tan seçim araştırmalarına inceleme!

Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde yapılan araştırmalara ilişkin yaptığı incelemeyi, 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri için yapılan araştırmalar için de tekrar başlatma kararı aldığını duyurdu. Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu kararın TÜAD Yönetim Kurulu tarafından alınmasının en önemli gerekçesi,  pazarlama ve kamuoyu araştırmaları sektörünün ülkemizdeki  tek  meslek  örgütü olarak; 1 Kasım Genel Seçimleri öncesinde araştırma sonucu açıklayan firmaların araştırma sonuçları ile gerçekleşen seçim sonucundaki  oranlar arasında açıklanabilir sapma sınırının üzerinde bir fark olması nedeniyle kamuoyundan gelen soru, yorum ve iddiaları bilimsel ve mesleki çerçevede değerlendirmektir.

Söz konusu firmaların hemen hiçbiri TÜAD üyesi değildir. Bu nedenle, TÜAD’ın profesyonel ve etik kurallarına tabi olmak zorunda bulunmayan firmalar üzerinde TÜAD’ın doğrudan bir yaptırım gücü bulunmamaktadır. Aynı zamanda, TÜAD Üyeliğinin önkoşulu olan; “Güvenilir Araştırma Belgesi”, uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenme şartı, “Yüksek Profesyonel Standartlar Taahhüdü” gibi özdenetim ilkeleri kapsamına bu firmalar girmemektedirler.

İnceleme daveti, bu şirketlerin TÜAD Tüzel Üyesi olmamaları nedeniyle gönüllülük esasına göre yapılacaktır.  İncelemelerde açıklanan seçim tahminlerinin dayandığı araştırmaların finansmanını yapan kuruluş, örneklem planı, araştırma proje ekibi, saha çalışmasının zamanı, saha çalışması uygulama sistemi, kamuoyuna açıklandığı şekilde uygulanıp uygulanmadığı ve saha çalışması verilerinin kontrolü gibi temel araştırma süreçleri, ESOMAR profesyonel standartları  ve TÜAD’ın “Güvenilir Araştırma Belgesi” kuralları çerçevesinde değerlendirilecektir. İnceleme için deneyimli ve bağımsız uygulamacı ve akademisyenlerden bir ekip oluşturulmuştur.

TÜAD, araştırmada bilimsellik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden yola çıkarak bu incelemeyi yürütecektir.”

İLGİLİ HABERLER