“Toplumla bağ kurmayan KSS başarılı olamaz”

TNC İletişim Danışmanlığı tam anlamıyla bir KSS fabrikası… Marka ve STK’larla gerçekleştirdiği onlarca sosyal sorumluluk projesiyle adından söz ettiren TNC İletişim Danışmanlığı’ın Kurucusu Nurhayat Coşkun ile başarılı marka-STK iş birliklerini ve KSS projelerinin başarı sırlarını konuştuk… Coşkun “KSS projeleri bir ihtiyacı karşılamalı ve toplumla bağ kurmalı” diyor.

Söyleşi: Ece Özcan ece.ozcan@marketingturkiye.com

Güçlü iletişim, etkili ve yaygın bir destektir

✓ TNC’nin hizmet verdiği müşterilerin büyük bölümünü sivil toplum kuruluşları oluşturuyor. Biz de kendimizi birlikte çalıştığımız STK’ların bir destekçisi, gönüllüsü olarak görüyor ve amaçlarını amacımız, hedeflerini hedefimiz sayıyoruz.

✓ Hizmet verdiğimiz STK’larla geniş bir yelpazede “güçlü iletişim, etkili ve yaygın bir destektir” yaklaşımıyla çalışıyoruz.

STK projeleri bir ihtiyacı karşılamalı

✓ STK projelerinin bir amacı olmalı ve bir ihtiyacı karşılamalı. Zaman planına sahip olmalı, hedef kitlesi belli olmalı, bütçesi olmalı, iletişiminin nasıl yapılacağı planlanmalı ve sürdürülebilir olmalı.

✓ Bir STK ile çalışmaya başladığımızda gerçekleştirilecek projeyi tüm yönleriyle ele alıyoruz. Projeye destek verecek kişi, kurum ve kuruluşları çok iyi tanımak kritik faktörlerden biri. Atılacak her adımda fayda yaratacak noktalara odaklanıp bir yol haritası belirliyoruz.

KSS projeleri toplumla duygusal bağ kurmalı

✓ Şirketlerin iş birliği içinde oldukları STK’nın yürüttüğü projelerin geri dönüşlerinin kurum çalışanlarıyla paylaşılması ve aidiyet yaratılması, kurum çalışanlarının da projeye dahil edilmesi kritik başarı faktörleri arasında yer alıyor.

✓ Kurumun yarattığı sosyal faydanın duyurulması tek başına yeterli değil. Projenin kurumun adıyla bütünleşmesini sağlayacak bir iletişim planı oluşturmak ve uygulamak gerekiyor. Sosyal sorumluluk projelerinin toplumla duygusal bağ kurması gerekiyor. Belki de en büyük işlevi bu.

Müşterilerimizin birer çalışanı gibi hareket ediyoruz

✓ Müşterilerimizle her zaman samimi ve güven yaratan bir iletişim kuruyoruz. Biz, müşterilerimizin birer çalışanı gibi hareket ediyoruz. Bu da müşterimizi daha yakından tanımayı ve beraberinde başarıyı getiriyor.

✓ STK’lar iletişimi sürdürülebilir bir ilişki yönetimi olarak görmeli. Diğer yandan etkileşim, diyalog ve deneyim sunacak bir iletişim yapısı kurgulamak da büyük önem taşıyor. Temel iletişim stratejisini belirleyerek, kime nasıl söyleyeceğimizi kurgulamamız gerekiyor.

Doğru iş birliği başarı getiriyor

✓ STK’ların iş birliği yapacağı markaları titiz bir değerlendirme sürecinden geçirmesi gerekiyor. Misyonlarına ve vizyonlarına uygun markalarla iş birliği yapmaları büyük önem taşıyor.

✓ STK’lar için birinci gündem maddesi halkın sağlığı ve güveni olmalı ve bu konuda markaları da teşvik etmeliler. Çünkü tüketicinin kalbinde yer edinmek istiyorsanız sivil toplum kuruluşlarını desteklemenin yanı sıra, faaliyet alanındaki karnenizin de yıldızlı pekiyilerle dolu olması gerekiyor.

✓ STK’ların iş birliği yaptı­ğı markaların faaliyet alanı kadar toplumdaki algısı da başarılı projeler yaratmak için önemli bir unsur. İnsan sağlı­ğını ikinci plana atan bir gıda markasının sponsorluğuyla çocukları sağlığına kavuştu­ramazsınız ya da çevreyi kirle­ten bir markanın sponsorlu­ğunda ağaç dikemezsiniz.

✓ Markanın baskın iletişim çalışmalarıyla birlikte çalıştığı STK’nın önüne de geçmemesi, projenin duyurulduğu tüm platformlarda eşit bir konumda yer alması gerekiyor.

Kanser hastası kadınlara ürettirdiğimiz perukları ulaştırdık

✓ Kanser Savaşçıları Derneği’yle “Saçın Saçım Olsun Projesi” ve “Onkobis Projesi”ni biz yürüttük. Birçok kanser hastası kadına ürettirdiğimiz perukları ulaştırdık. Kanser tedavisi gören çocukların da kemoterapi sırasında binebilecekleri serum askılı bisikletler yaptık.

✓ Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’yla birçok proje hayata geçirdik. Çocukların kodlama öğrenmesine yardımcı olan “Algo Dijital Projesi”, “Nirun Şahingiray Uluslararası Eğitim Forumu” ve “Atma Bağışla Pro­jesi” gerçekleştirdiğimiz diğer projeler arasında yer alıyor.

✓ SİSTİNDER (Sistinozis Hastaları Derneği) ile Berna Laçin moderatörlüğünde Ankara’da Sistinosiz Hastalığı Farkındalık Etkinliği düzenledik. Bu etkinlikle Sistinozis hastalığı hakkında farkındalık oluşturmaya çalıştık.

✓ Klimik Derneği’yle “Diyabetik Ayak Farkındalık Çalışmaları”, Olumlu Davranış Geliştirme Derneği ile Suriyeli mülteci çocuklara yönelik eğitim programları, Alp Şen Vakfı ile “Kök Hücre Bağışı Farkındalığı”na yönelik etkinlikler, Çocuk Kanserleri Sevgi ve Dayanışma Derneği ile Yılbaşı Etkinliği ve 23 Nisan Etkinliği de gerçekleştirdik.

İLGİLİ HABERLER