Semih Yalman: “Gelecek Gençlerin Hayallerinde…”

Pazarlama iletişimi sektörünün yenilenmeye ihtiyacı olduğunu dile getiren Dreamstalk platformunun yaratıcısı Semih Yalman “Şuanda gelecek Snapchat’i kullanıyor. Onu iyi takip edin” diyor. Türkiye’nin hayal istatistiğini de çıkartan Dreamstalk platformunun subliminal bir mecra olduğunu kaydeden Yalman’ın en büyük hayali ise “Dünya Hayal Forumu”nu düzenlemek…

Kariyeri boyunca yerli ve yabancı birçok ku­rumda ve değişik coğrafyalarda yöneticilik yapan akademisyen Semih Yalman, artık hayallerinin peşinden koşuyor. Peki, sade­ce kendi hayallerinin peşinden mi? Tabii ki hayır! Yalman, 2013 yılından bu yana birçok üniversiteyi, liseyi ve sivil toplum örgütünü dolaşarak gençlerin hayal­lerinin izinden de gidiyor… Dreamstalk platformu adıyla bugüne kadar yaklaşık 5 milyon kişinin hayalini dinleyen ve birçoğunun hayalini gerçekleştirmesine vesile olan Se­mih Yalman, “Hayal bugüne kadar Türkiye’de hep ötelen­miş bir şey. Ama çok gariptir hâlâ konferanslara gidip ha­yalperestleri dinliyoruz” diye belirtiyor.

Öncelikle Dreamstalk projesinden başlayalım. Proje nasıl doğdu?

Aslında Dreamstalk’u bir proje olarak değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü projeler başlar ve biter. Oysa Dre­amstalk bir platform. Olay platform olunca başka filizler verir ve bu filizler kendi etrafında ekosistemler oluşturur. Dreamstalk şu anda bir anonim şirket ama aynı zamanda da bir dernek olma yolunda…

Peki, neler yapılıyor bu platformda? Kimlere hi­tap ediyor?

Biz öğrencilerin hayalini dinliyor ve o hayali gerçekleştir­meye vesile oluyoruz. Bu neden önemli? Çünkü yüzde 98’lik bir hayal kapasitesi olan bir anaokulu çocuğu, üniversite bi­rinci sınıfa geldiğinde yüzde 2’lik bir kapasiteyle baş başa kalıyor. Toplum, aile, okul bizi farklı kalıplara soktukça, bizim hayal kurabilme yetimiz sınırlanmış oluyor. Hayal bugüne kadar Türkiye’de hep ötelenmiş bir şey. Ama çok gariptir hâlâ konferanslara gidip hep hayalperestleri din­liyoruz. Hayalperestlerin kurdukları şirketleri alkışlıyo­ruz. Onların kitaplarını alıyoruz. Dolayısıyla çok komiktir, Google’a girip “hayal” yazdığınızda karşınıza çıkan şey “ha­yal kırıklığı” oluyor.

Dreamstalk gibi bir platformu kurmak nereden geldi aklınıza?

Ben aslında 48 yaşındaki bir sosyal girişimciyim. Büyük şirketlerde çalıştım, yönetim kurulu seviyelerinde danış­manlıklar yaptım. Dünyayı dolaştım. Fakat şunu gördüm: Beklediğimiz inovasyon ve girişimcilik ruhu sosyal giri­şimcilikle mümkün. Sosyal girişimciliğin en önemli öğele­rinden biri bunu hayale dayandırabilmek. Koç Üniversite­si’nde hocalık yapıyordum, yaptığım konuşmalardan ötürü birçok okulda konuşmaya davet ediliyordum. Konuşmalar çok güzel geçiyordu ama ben öğrencinin ne diyeceğini me­rak ediyordum. Buna bir vesile bulmam gerekiyordu. İşte bu anaokulu öğrencisi ve üniversite öğrencisi arasındaki bahsettiğim araştırmayı da okuyunca, “Burada bu sosyal girişimciliği başlatmak zorundayım” dedim. Çünkü ben bir hayalperestim. Küçükken de böyleydim, büyüdüm yine öyleyim. Ve “bu üniversite öğrencilerinin hayallerini din­lemeliyim, onlara hayal kurdurmalıyım” dedim. Koç Üni­versitesi’nde 2013 yılında bu platformu kurdum. O zaman bu bir platformdu, öğrencilerim Ezgi, Kevin ve Günsu ile birlikte üniversiteleri dolaşmaya başladık.

Tepkiler nasıl oldu? Bu güne kadar kaç hayal din­lediniz?

İçerik, erişim ve etkileşim… Bu üç şey bizim için çok önem­li. Bir baktık bugüne kadar 20 binden fazla hayal dinlemi­şiz. Yaklaşık 50 üniversiteyi ziyaret etmişiz. 5 milyon kişiye ulaşmışız. Bine yakın hayali de gerçekleştirmişiz. Bu ger­çekten muazzam bir şey… Ulaştığımız kişiler bize dediler ki “Kendi aramızda kulüpler kurmak istiyoruz”. Ve böylecek Dreamstalk Kulüp’leri çıktı ortaya. Şu anda sekiz üniversitede ku­lübümüz ve 660 gönüllümüz var. Mesela Harran Üniversitesi’ndeki kulübümüz Urfa’daki köylere giderek çocukların hayallerini dinle­di. Oradaki bir çocuğun hayali pizza yemekti ve o hayalini gerçek­leştik. Hatta yalnızca kendisi değil, oradaki sponsorumuzla birlikte bir etkinlik yaptık ve 400 çocuk pizza yedi. Hayal gerçekleştikçe o çocuk başka şeyler hayal etmeye başladı. Sonra bu öğrencilere ha­yal koçluğu aldırmaya başladık. Sonra bu da “Hayal Akademisi” adında bir derse dönüştü. 7 hafta boyunca gidip Urfa’da ders ver­dim. Bunu şimdi Boğaziçi Üniversitesi’nde de yapacağız. Eylül’de de Dremstalk Festival adında bir etkinlik yapacağız.

Platform olarak sizin hayaliniz nedir?

Bizim hayalimiz World Dream Forum’u yani Dünya Hayal Fo­rumu’nu yapmak. Kapadokya’da yapmayı planlıyoruz. İnsanlar çadırlarda kalsın, dünya liderleri gelsin istiyoruz. 2018 için buna hazırlanıyoruz. Bunun dışında kadınların hayallerini dinlemek is­tiyoruz. Çünkü kadınlarla birçok proje yapılıyor ama onları dinle­yen yok. İnsanların birbirlerinin hayallerini gerçekleştirmesi için bir aplikasyon yazdırdık. Bütün bunlar bir yandan devam ederken bu çalışmalarımıza liseler de talip oldu ve Işık Lisesi ile bir çalışma yapacağız. Aslında biz subliminal bir mecrayız. Yatırımcılar açı­sından geleceği görme, araştırmacılar içinse büyük bir database… Aynı zamanda Türkiye’nin hayal istatistiğini çıkarıyoruz ki bu mu­azzam bir şey. Amacımız dünya markası haline gelmek. Bana göre Türkiye’den çıkan bir tane marka var o da Türk Hava Yolları. Ben de Türkiye’den çıkan ilk sosyal girişimcilik markası olmak istiyo­rum. Bunun için yurtiçinde ve yurtdışında şirketlerle görüşüyorum ve yanıma destekçi arıyorum.

“Gelecek Snapchat Kullanıyor”

“Trendlerin aslında çok kısır döngüde olduğunu ve insanların körleştiğini düşünüyorum. Örneğin televizyon reklamları devam ediyor. Bilboard ve Megaboardlar devam ediyor. Radyo reklamları yine aynı şekilde… Ama dönüp baktığınızda hiç yenilikçi bir şey yok. Etkileşime teşvik eden bir şey yok. Reklam ajanslarının hepsi aynı şeyi üretiyor. Pazarlama iletişimi sektörünün bence yenilenmeye ihtiyacı var. Şu anda gelecek Snapchat’i kullanıyor. Onu iyi takip edin.”

Söyleşi: Ali Cemal Karabudak

İLGİLİ HABERLER