Logo Yazılım 35 yaşında daha çevik, daha dinamik

Görünmeyen bir dev Logo Yazılım… Dört ülkede 800’den fazla iş ortağıyla 90 binden fazla aktif müşteriye ve 600 binden fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Tamamı Türk mühendislerden oluşan yazılımcı ekibiyle 50 ülkeye teknoloji ihraç ederek Türkiye’yi de gururlandırıyor. Üstelik tam 35 yıldır…. “Geleceği birlikte yazıyoruz” sloganını “35 yıldır sizinle” söylemiyle pekiştiren marka şu sıralar kapsamlı bir dönüşüm sürecinde. Logo Grup Kurumsal Marka ve İletişim Direktörü Yiğit Çallı “Daha çevik ve dinamik bir yapılanmayla yola devam ediyoruz” diyor.

200 binin üzerinde firmanın büyüme yolculuğuna eşlik ediyoruz

✓ Logo Yazılım 35 yıl önce Kadıköy’de kişisel bilgisayarlar için uygulama yazılımları geliş­tirmek üzere kurulan küçük bir girişimdi. Bugünse sektörün en yenilikçi firmalarından biri olarak işletmelerin verimli­liğini ve kârlılığını artırmaya yönelik kurumsal yazılımlar geliştiriyor. Türkiye’nin yanı sıra Romanya, Hindistan ve Almanya’da faaliyetleri bulu­nan, uluslararası bir yüksek teknoloji grubuna dönüştü.

✓ Çözüm kümemizde “Ku­rumsal Kaynak Planlama” çözümlerinin yanı sıra “Müşteri İlişkileri Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Akış Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, İş Analitiği Çözüm­leri ve Perakende Çözümleri” gibi çok sayıda tamamlayıcı çözüm bulunuyor.

✓ 4 ülkede, 6 farklı noktada, bin 200’e yakın çalışanımız, 800’ü aşkın iş ortağımızla 200 binin üzerinde firmanın büyüme yolculuğuna eşlik ederek, sürdürülebilir başarının temellerini oluşturuyoruz.

✓ Logo Yazılım olarak kapsamlı bir dönüşüm süreci başlattık. Geçen yıl itibarıyla vizyonumuzu “geleceği birlikte yazmak” misyonumuzsa “müşterilerimize, iş birliği içerisinde tutku ve çeviklikle değer yaratmak” olarak yeniledik.

Artık daha çevik ve dinamik bir yapılanmamız var

✓ Son yıllarda giderek büyüyen yapımızı ve uluslararası alanda büyüyerek bölgesel bir güç olma stratejimize uygun olarak yapılanmamızı da grup şemsiyesi altında yeniden şekillendirdik.

✓ Logo Yazılım bünyesindeki şirketler ve şirket özerkliğinde hareket eden ana ürün ve hizmet hatları Logo Grup çatısı altında İş Birimleri olarak organize edildi. Logo Yazılım Türkiye, eLogo, Logo Perakende, Logo Dijital Dönüşüm, Logo Infosoft (Hindistan) ve Logo KOBİ Dijital olarak 6 ana iş birimimizi oluşturduk.

✓ Bu yeni yapıda grup şirketleri alt stratejilerini kendi dinamiklerine göre özelleştirecek ve alanlarındaki ihtiyaca uygun olarak büyüme fırsatlarından yararlanabilecek. Yeni yapılanma aynı zamanda operasyonel verimliliğimizi artıracak, sürekli ilerlemeyi sağlayacak, marka değerimizi yükseltirken müşterilerimize ve tüm ekosistemimize daha fazla değer yaratacak.

Bu ülkenin mühendisleriyle çözüm üretiyoruz

✓ Teknoloji ve yerlilik konusu kuruluş hikayesinden itibaren tam olarak Logo’nun misyonuyla örtüşen bir konu. İşletmelerin verimliliğini ve kârlılığını artırmaya yönelik olarak yerli mühendisler tarafından kurumsal yazılımlar geliştiriyoruz.

✓ Teknoloji trendleri paralelinde ürünler geliştirerek Ar-Ge’ye büyük yatırım yapıyoruz. Türkiye’deki çalışanlarımızın yüzde 42’si mühendis ve öncelikli olarak Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden mezun nitelikli gençleri, yerli yazılım üretimi için istihdam ediyoruz. Bu ülkenin mühendisleriyle ülkemiz için çözümler geliştiriyoruz.

✓ Uzun yıllardır sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerde fiyatlandırmayı Türk Lirası üzerinden yapıyoruz. Ayrıca her yıl sektörün enflasyon oranlarını göz önünde bulundurarak fiyatlarımızı güncelliyor, döviz kuru dalgalanmalarına göre bir fiyat stratejisi izlemiyoruz.

✓ Yazılım ve teknolojide yerlileşmenin bir adım ötesine geçerek ihracat yapan bir şirket olarak bu konuda sürdürülebilirliğin ve marka değeri oluşturmanın önemine inanıyoruz. Günümüzde jenerik ürünler ve hizmetlerle ihracat yapmak pek mümkün değil. Belli niş alanlar belirlemek, dikey çözümlere odaklanarak ürün veya hizmet geliştirmek gerekiyor. Logo Yazılım olarak Romanya’daki iştirakimizin de ihracatı dahil 50 ülkeye ihracat yapıyoruz.

Geleceğe yatırım yapıyoruz

✓ 2017’de kurduğumuz Logo Ventures Girişim Sermayesi Fonu ile kuluçka döneminde olan ve teknoloji alanında faaliyet gösteren, teknolojisini veya iş modelini henüz kanıtlayamamış, büyüme potansiyeli yüksek girişim şirketlerinin hedeflerine ulaşmasını ve uzun vadeli değer yaratılmasını amaçlıyoruz.

✓ Bu kapsamda ikinci yatırımımızı 2018 yılında gerçekleştirdik. İnsan sayma, kuyruk analizi ve yoğunluk analizinin yanı sıra fiziksel alanlarda veri toplayan donanımlara ve bu verileri anlık olarak analiz edebilen bulut tabanlı iş zekası platformuna sahip bulunan ve yüksek teknolojisini 90’ın üzerinde ülkeye ihraç eden V-Count’a 500 bin dolarlık destek sağladık.

✓ 2018’de gelirlerimizin yüzde 30’unu Ar-Ge’ye ayırdık. Bu oran, global pazarda rekabet ettiğimiz yazılım firmalarıyla kıyaslandığında bile oldukça yüksek. Bu da Logo Yazılım’ın geleceğe yaptığı yatırımın önemli bir göstergesi. Ekibimizin yaklaşık yüzde 70’i Ar-Ge alanında çalışıyor.

2020’de de sektör ortalamasının üstünde büyüyeceğiz

✓ 2019 yılının ilk 9 aylık sonuçları Logo Grup için son derece pozitif. Bütün alanlar­da büyüdük ve hedeflerimize ulaştık. Net satış gelirlerimizi 2019’un dokuz aylık döneminde yüzde 24 artırarak 268 milyon TL’ye yükselttik. Şirketimizin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı yüzde 23 artış göstererek 96 milyon TL’ye çıktı.

✓ Önümüzdeki dönemde son yıllarda olduğu gibi sektördeki gelişimin devam edeceğini öngörüyoruz. 2020 yılında da gelir büyümemizin en az yüzde 25 civarında olmasını ve hep olduğu gibi sektör ortalamasının üstünde bir büyümeyle yılı kapatacağımızı tahmin ediyoruz.

Bilişim artık her sektöre dokunuyor

✓ Yeni teknolojilerle birlikte dünya artık değişiyor. Yeni teknolojiler sadece üretimin, Ar-Ge’nin biçimini değil, politika tasarım süreçlerinden idari yapılara, şirket davranış biçimlerinden iş modellerine, pek çok şeyi değiştirdi.

✓ Kurumsal iş yazılımları sadece bir sektör değil, tüm sektörlerin dönüşümünün başladığı ve devam ettiği bir zemin. Artık bilişim tüm sektörlere dokunuyor.

✓ Kurumsal iş yazılımlarının dünyadaki trendlerine baka­cak olursak; finans, medya ve üretim en büyük sektörler. Kurumsal iş yazılımlarında en büyük pazar Amerika’da. Ardından Almanya geliyor. İngiltere ve Kanada ise bu pa­zarda yüzde 5’erlik paya sahip. Yazılım fabrikası Hindistan’da ise pazarı global oyuncular yönetiyor. Gelecekte bu alanda dikkat çekecek sektörler sağlık ve ulaşım olacak.

2 bin 500 kışı logo akademi sayesinde istihdam imkânı buldu

✓ Logo Yazılım, bilişim sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırma hedefiyle 2010 yılında Logo Akademi’yi hayata geçirdi. Kurulduğu yıldan bu yana 6 bine yakın kişiye eğitim veren Logo Akademi’nin 3 bin 500’den fazla öğrencisi bilişim sektöründe çeşitli pozisyonlarda istihdam imkanı buldu. 2019 yılı itibarıyla sertifikasyon sisteminde Logo ürünlerine ait sertifikalı uzman (Logo İş Ortakları) sayısı 8 bin 655 kişiye ulaştı. Logo Akademi, 2019’da toplam bin 612 kişiye eğitim verdi.

✓ Logo Yazılım’ın nitelikli insan kaynağı kazandırma hedefiyle hayata geçirdiği Logo Akademi eğitimleri önümüzdeki dönemde Logo Grup çalışanlarını da kapsayacak. Bu yenilikle birlikte Logo Akademi hem öğrenen hem de sektörde alanında uzman eğitmenlerle birlikte öğreten bir organizasyon olma misyonuyla ekosistemini genişletmeyi hedefliyor.

Dijital dönüşümü, iş yapış şeklinin dönüşümü olarak görüyoruz

✓ Mekandan ve mesai saatlerinden bağımsız çalışılan, GIG ekonomisinin iş hayatına artan oranlarda dahil olduğu çalışan ve müşteri deneyiminin süreç tasarımlarının merkezinde olduğu ve beklentilerin sürekli olarak arttığı; yapay zeka, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti gibi kavramların iş süreçlerinin sil baştan kurgulanmasını gerektirdiği bir dünya var artık.

✓ Hem ürünlerimizi tasarlarken ve geliştirirken hem de çalışan deneyimini zenginleştirmeye yönelik çalışmalarımızda bu dönüşümleri odağımızda tutuyoruz. Sunduğumuz yenilikçi ürün ve hizmetlerle başta KOBİ’ler olmak üzere her ölçekten işletmeye dijital dönüşümde lider çözüm ortağı olarak eşlik ediyoruz.

✓ Dijital dönüşümü, salt bir teknoloji dönüşümünün ötesinde ele alıyor, iş yapma şeklinin dönüşümü olarak görüyoruz.

İLGİLİ HABERLER