Türk işi gibi olmamış!

“Kadim” köklü anlamında pek çok şey için kullanılmışsa da bir miras olarak ancak bir şehre bu kadar yakışmıştır! Anadolu’da yerleşik pek çok medeniyetin Antakya topraklarından geçtiği söylenir. Doğru olmalı! Bugün Antakya’nın bir kültürler harmanı olması da geçmişten gelen bu birikimden. Elbette bu durum hayatın her yanında yansıma bulan bir zenginlik…

Şehrin her yanında izlerini gördüğümüz estetik ve görkemin bir arada bugüne değin yaşayageldiği ender illerden Antakya. Farklı medeniyetlerin ustalıklarını, kültürünü ve estetiğini bir araya getiren bir alan olarak özgün mobilyalar da bu birikimin vücut bulmuş hali.

Bugün Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi ANMOGEP de bu birikimin endüstrileştirilmesi çabalarının bir sonucu. Yola 2009 yılında Marangozcular ve Hızarcılar Odası, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ve Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği “Mobilya geleneğimizi nasıl ileriye taşırız?” sorusunu sormasıyla çıkılmış.

İşe başlarken

Projenin karar vericileri Marangozcular ve Hızarcılar Odası, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ve Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği projenin her aşamasında derinlikli çalışır. Ortak Üretim Merkezi kurma kararı sonrasında Mustafa Kemal Üniversitesi ile iş birliği yapılır ve mobilya üreticileri arasında bir anket çalışması yapılarak ihtiyaç raporu hazırlanır. Tedarikçilerden amaca uygun “El Yapımı” mobilya üretimine uygun makinelerin özelliklerini tanımlamaları istenir.

AB fonlarına başvurulur, kaynak yaratma sürecinde ATSO sorumluluk alır. Doğru proje, doğru ellerde kaynağını da bulur.

Ortak Üretim Merkezi’nin inşa edileceği ve Küçük Sanayi Sitesi (KSS) mülkiyetinde bulunan arazi Ortak Üretim Merkezi için ATSO’ya tahsis edilir. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yönetiminde yürütülen projenin hedefi, “Bölgede orman tabanlı esnaf ve mobilya üreticileri KOBİ’ler için daha iyi bir iş ortamı yaratmak, mevcut işletmelerin verimliliğini ve rekabet güçlerini iyileştirmek, yeni işletmelerin sayısının artmasıyla da toplam istihdama katkıda bulunmak” olarak belirlenmiş. ANMOGEP’in ortakları arasında Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın yanı sıra Antakya Belediyesi,  Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antakya Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Antakya Marangozlar ve Hızarcılar Odası da bulunuyor.

Kalite ayrıntıda gizlidir

Ortak Üretim Merkezi ara üretim konusunda destek vermeyi hedefliyor. Üreticilerin kendi olanaklarıyla satın alamayacakları yüksek teknoloji makinelerini temin ederek sektörün hızlanmasını sağlıyor. Makinelerin efektif kullanılması amacıyla eğitimler yapılırken 1000 kilometrelik bir alan incelenerek, yöreye ait 317 motif ve form tespit edilip fotoğraflanmış. Uzmanlar da motiflerin hikayelerini derlemiş.

Antakya Mobilya Sektörü için rekabet analizi yapılarak rekabetçilik değerlendirme raporu ve rekabetçilik modeli hazırlanmış. Sektörde başarı hikayelerini oluşturmak için firmalar belirlenmiş; tanı raporu, ihtiyaç analizi ve iş planı geliştirilmiş. Markalaşma faaliyetleri kapsamındaki çalışmalara 11 ilde pazar araştırması yapılarak başlanmış.

Akademisyenler Ayşegül Karelle ve Sanat Tarihçisi Lora Çapar motiflerin hikayelerini derlemiş. Endüstriyel tasarımcılar Sezgin Akan ve Sergio Perez Fortea ile Antakyalı ahşap ve mobilya ustası Ali Altun birlikte çalışılarak tespit edilen bu motiflerin kullanımıyla geleneksel, neo-klasik ve modern olmak üzere 15 ayrı koleksiyon tasarlanmış.

Bütün bu yapılanlar sınırlı basımla bir kitapta toplanmış. “Motiften Koleksiyon” adı verilen kitapta Antakya’nın kadim hikayesi anlatılırken Hitit Krallarından Büyük İskender’in Tahtına, Hz. İsa’nın Havarileri’nin kullandığı vaiz kürsülerinden İslam Rönesans’ına kaynaklık eden Antakya Akademisi’ne kadar binlerce yıllık tarih ve köklü bir geleneğe sahip çıkılmış. Habib-i Neccar’ın memleketinde doğan ve gelişen Antakya mobilyacılığının dünden bugüne serüveni anlatılırken yöresel motiflere, bunların hikayelerine ve bu motiflerden ilham almış yeni koleksiyonlara yer verilmiş. Projenin markalaşma çalışmaları da başlamış. AB bu özgün projeye 7,7 milyon avro kaynak ayırmış.

ANMOGEP yeni nesil bir iş

Bizde gelenektir hızlı başlanır ama hemen sonra yavaşlanır, yola çıkanların sayıları azalır yarı yolda kalanlarla yarı yolda bırakılanlar küser. ANMOGEP projesinde bırakın eksilmeyi yolda kervana katılanların sayısı artmış. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı A. Kadir Teksöz, Marangozlar ve Hızarcılar Odası Başkanı Mehmet Ali Yapar ve Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Kanlı ANGOMEP’e emek verenler. Adlarını geçirip katkıları için teşekkür edelim.

İLGİLİ HABERLER