Sağlık hizmeti pazarlamacıları, dijital ve sosyal mecralara göç etmeye devam ediyor

1966’dan bu yana aylık olarak çıkan sağlık ve ilaç sektörüne yönelik pazarlama ve iletişim dergisi MM&M (Medical Marketing and Media) geçtiğimiz hafta oldukça detaylı bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Her yıl yapılan anket, pazarlamacıların bütçe ve beklentileriyle ilgili detaylara veriyor. Anketin sonuçlarını tek cümleyle yorumlamak gerekirse; genel olarak ilgi bir süredir olduğu gibi dijital kanallar üzerine yoğunlaşıyor. Anket; sağlık, ila ve biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren firmalarda görev yapan 181 üst düzey pazarlama yöneticisi ile yapılmış.

The Guardian’ın 2015 Mayıs ayındaki haberine göre İngiltere’nin; tüm reklam harcamalarının yarısını dijital reklama ayıran ilk ülke olarak tarihe geçmesini de ekleyelim.

ABD’de yapılan anketin sonuçlarına göre sağlık hizmeti pazarlamacıları en önemli 2 hedef kitle olarak

  • %62 doktorlar ve diğer sağlık profesyonellerini,
  • %15 hastalar ve tüketicileri işaret etmişler.

Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi tüm yatırımlar arasında dijital kanallar ilk sırada. Dijital içerisinde ilk sırayı hala web siteleri alıyor. Sosyal medya bu kategoride üçüncü sırada bulunuyor. Üzerine tartışılabilecek detaylardan biri de ücret ödenerek diğer sağlık profesyonellerine konuşma yapması sağlanan kanaat önderlerinin listede gerilerde yer alması.

Sağlık Profesyonellerine Pazarlama

Anket yöneltilen yöneticilerin görev yaptığı firmaların %86’sı dijital kanalları kullanıyor. Toplantılar hâlâ %80 ile oldukça önemli. Dijital pazarlama yöntemlerinin yaygınlığının yanında basılı materyaller ile tanıtım hala bütçelerde yer buluyor.

Tüketicilere (Halka Pazarlama)

Tüketicilere yönelik tanıtım aktivitelerine bakıldığında da dijital kanallar, geleneksel kanalların oldukça üzerinde. Geleneksel kanallara TV, radyo ve basılı yayınların dahil edildiğini belirtelim.

Fırsatlar

181 üst düzey pazarlama yöneticisine yöneltilen sorular arasında “fırsatlar” da önemli bir başlık olarak yerini almış.

Tabloda görüldüğü gibi dijital medyada oluşan büyük veri ve bu veriden yola çıkılarak alınabilecek yol en önemli fırsat olarak ifade edilmiş. Fırsatlar sıralamasında ilk sıralarda yer alan sosyal medya da sağlık ve ilaç sektörünün tabi olduğu oldukça katı regülasyonlara rağmen ilk beşte yerini almış. 

 

İLGİLİ HABERLER