Rocket your business!

“Neden Amerika, Türkiye’nin suyu mu çıktı?” diye merak edenlere tek bir cevabımız olabilir: “Scale”… Bu süreçte en çok duyduğumuz kelime. “Scale” yani “Ölçek”. Öyle büyük bir pazardan bahsediyoruz ki başardığınızda başka hiçbir yerde ulaşamayacağınız büyüklüklere birkaç sene içinde ulaşmak mümkün. O yüzdendir ki ITUGATE programının mottosu “Rocket your Business”.

Siz bu satırları okurken ben çok uzaklarda olacağım…

İyi haber bu klişeyle baş­layan yazım dramatik bir şekilde devam etmeyecek çünkü çok keyifli bir işin peşindeyiz. Ma­lumunuz 2011 yılından beri müşteri sada­kat programları özelinde hizmet veren bir ajansımız var. Türkiye’de önemli işlere imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Pek çok global firmayla çalıştık, yurt dışında önemli ödüller aldık. Global ölçekte reka­betçi olacağına inandığımız bir yazılımımız var. Bir süredir farklı pazarlarda çalışmak istiyoruz. Şimdi de sürdürdüğümüz sada­kat pazarlaması işlerimizi Amerikan paza­rına tanıtmaya gidiyoruz.

Ülkemizdeki önemli üniversiteler, Tür­kiye’de güzel işler yapmış ve artık başka pazarlara da açılmak isteyen firmalara kat­kı sağlamak amacıyla hızlandırma prog­ramları yürütüyor. Bunlardan belki de en kapsamlısı İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesindeki İTÜ GATE programı. Bu dö­nem 45 firma başvurmuştu. Yaptığımız işi, Amerika’ya gidersek ne yapmak istediği­mizi hem akademi hem de iş dünyasından, yerli, yabancı mentorlar ve yatırımcılardan oluşan bir jüriye anlattığımız sunumlar sonrası 22 firma seçildi. Beş haftalık yoğun bir program sonrası Amerika’ya gitmek üzere seçilen sekiz firmadan biri olduk. Yoğun bir program derken, sizinle birkaç yaklaşık sayı paylaşayım: 23 farklı konu­da 40 saat eğitim aldık. 14 mentorle 350 saat mentorluk seansı yaptık. 100’den fazla sunum hazırladık; 7 binden fazla kez me­sajlaştık. Dedim ya, yoğun bir programdı. Ancak her saniyesine değdi. İşlerimizden kafamızı kaldırıp bir adım geri atıp kendi­mizi değerlendirmemize, gelişmesi gereken alanlarımızı görmemize ve başarılarımızı anlamamıza büyük katkısı oldu. Türkiye’de işlerini belli bir seviyeye taşımış, global pa­zarlara açılmak isteyen tüm firmalara tav­siye ediyoruz.

“Koalisyon sadakat programları”

Bu noktada size biraz da işimize özel kıs­mından bahsetmek istiyorum. Programın en önemli katkılarından biri de farklı bir pazar, Amerikan pazarıyla ilgili birçok şey öğrenmiş olmamız oldu. Önümüzdeki dört yıl içinde dört kat büyümesi beklenen Ame­rika’daki sadakat pazarlaması pazarında en öne çıkan yöntemlerden biri de “Koalisyon Sadakat Programları”. Koalisyon Sadakat Programları birden fazla firmanın kaynak sağlayarak oluşturduğu, üyelerinin prog­rama katılan firmalardan alım yaptıkça kazandıkları ve kazançlarını da ilgili fir­maların sağladıkları hediye dünyasında kullandıkları büyük bir platform. Elbette programa katılan firmalar açısından önem­li avantajları var:

➞ Sadakat programının finansal ihtiyaçları ve riskleri programa katılan firmalar ara­sında paylaşılıyor,

➞ Firmalar müşterileriyle ilgili sahip ol­dukları dataları paylaşabiliyorlar,

➞ Birden fazla firmadan fayda kazanmak müşterilere çekici geldiğinden programın başarı oranı yükseliyor,

➞ Müşterilerin hali hazırda çok tercih et­mediği bir firma, koalisyon ortaklarından biri olduğunda daha çok tercih edilebiliyor.

➞ Program ortakları birlikte çapraz pro­mosyonlar yapabiliyorlar; birlikte fırsatlar sunabiliyorlar.

Markaların koalisyonu sadakati yüzde 68 artırıyor

Müşterilerimiz açısından da hem birçok firmadan alışverişlerinde kazandıkları hem de kazandıklarını birçok alternatifle değer­lendirebildikleri için çok avantajlı ve tercih ediliyor. Araştırmalar gösteriyor ki üyeler kazandıklarını birçok alternatifte değerlen­direbildikleri programlara diğer sadakat programlarına göre yüzde 68 daha bağlı.

Kanada ve İngiltere’de çok başarılı örnek­leri olan bu programlar Amerika’da da cid­di bir büyüme trendinde.

Bu programlara en iyi örneklerden biri Amerika’da 2014 yılından beri çalışan Plenti. Program üyeleri arasında Macy’s, Hulu, Rite Aid, AT&T ve ExxonMobil gibi firmalar var. Örneğin bir üye Macy’s den bir elbise aldığında puan kazanıyor; daha sonra da bu puanlarla Exxon Mobil’den benzin alırken indirim alıyor ya da prog­ramdaki hediye kataloğundan başka bir ürün sipariş ediyor.

Neden Amerika!

Elbette koalisyon programlarını Türkiye için de çok önemsiyoruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız da var.

“Neden Amerika, Türkiye’nin suyu mu çık­tı?” diye merak edenlere ise tek bir ceva­bımız olabilir. “Scale”… Bu süreçte en çok duyduğumuz kelime. “Scale” yani “Ölçek”. Öyle büyük bir pazardan bahsediyoruz ki başardığınızda başka hiçbir yerde ula­şamayacağınız büyüklüklere birkaç sene içinde ulaşmak mümkün. O yüzdendir ki ITUGATE programının mottosu “Rocket your Business”. Sadece kendi adımıza ko­nuşmuyorum. Gerçekten ülkemizde global çapta işler yapılıyor ama ne yazık ki bu iş­ler büyük pazarlarda, sektörün birinci lig­lerinde yer almaz da tanıtılmazsa kaybolup gidiyor veya küçük işletmeler seviyesini geçemiyor.

İşin özü denemek ve başarmak istiyoruz. Belki de bu çabalarımız başka firmalara da ilham olur ve Türkiye’den de dünya öl­çeğinde teknoloji şirketleri çıkar, gururu­muz olur. İyi dilekleriniz ve desteklerinizi bekliyoruz. Bu süreçte elbette ki ekibimizle Türkiye’deki çalışmalarımızı da tam hız de­vam ettiriyoruz. En kısa sürede görüşmek üzere…

 

İLGİLİ HABERLER