LEGO özel günlere odaklanıyor

Bu ay, herkesin favori oyuncağı benzersiz yapı taşlarının üreticisi LEGO’nun Türkiye, İsrail, Yunanistan Pazarlama Direktörü Tuna Canatar ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Sohbetimizde LEGO’nun 2019’daki planlarından ve pazarlama stratejilerinden bahsedip, LEGO’yu bugüne getiren düşünce yapısının ne olduğunu konuştuk. Keyifli okumalar…

LEGO Türkiye Ofisi olarak İsrail ve Yuna­nistan bölgelerini yönetmeye başladıktan sonra sizin için neler değişti?

Sorumlu olduğumuz ülkelerin yaptığımız iş doğ­rultusunda ortak özellikleri olduğu kadar bir çok farklı noktası da var. Özel günler, kültürel farklılıklar, iş önceliklerimiz ülke ülke farklıla­şıyor. Bu da bizi daha esnek kılıp, hızlı adapte olmaya yöneltirken, farklı tüketici ve alışverişçi gruplarını daha iyi tanımaya itiyor. Ayrıca, bu farklı ülkelerdeki LEGO çalışanlarının birbirini besleyen, geliştiren ve ortak hedefe olan odağı hepimizi ileriye taşıyor ve geliştiriyor. Ülkelerin gerçekleştirdiği farklı projeler diğer bir ülkede uygulanıp farklı öngörüler verebiliyor. Örneğin, 2018 yılının ortasında Yunanistan’da ebeveyn­lere ulaşmak için gerçekleştirdiğimiz bir dijital videoyu, benzer iç görülerin Türkiye’ de olması sebebiyle daha sonra Türkiye’de de kullandık ve pozitif sonuçlar aldık.

Türkiye’den farklı olarak İsrail ve Yuna­nistan’da ne tür pazarlama faaliyetleri ya­pıyorsunuz?

Bu iki ülke de yüksek potansiyel taşıyan ve farklı öncelikleri olan iki pazar. Bu iki pazarda 2018 lındaki ilk önceliğimiz yaptığımız pazar araştır­maları, trend analizleriyle çocukları ve ebeveyn­leri çok daha iyi anlamak, medya alışkanlıklarını analiz etmek ve ürünlerimizin satışının yapıldığı müşterilerle çok daha ileri seviyede ortaklıklar kurmak oldu. 2019 stratejilerimizi de bu temel­ler üzerine kurduk.

İsrail, çocukların dijital medyada çok daha fazla vakit geçirdiği, ebeveynlerin ise alışverişlerinin çoğunu e-ticarette gerçekleştirdiği bir pazar. Bu sebeple Israil’de 2019 iletişim stratejimizi tama­men dijital medya üzerine kurguladık. Ayrıca müşterilerimiz için e-ticaret konusunda ortak projeler de yapmaya başladık.

Yunanistan’da ise TV ve dijital çok daha denge­li durumda. Bu bizim iletişim stratejimizde de benzer şekilde hayat buluyor. Ayrıca 2018’de Yunanistan’ın ilk LEGO Store mağazasını açıp, LEGO’nun e-ticaret alışveriş sitesini hayata ge­çirdik. 2019’da bu iki kanalı çok daha fazla des­tekliyor olacağız. Son olarak 2018 yılında medya ve yaratıcı ajanslarla olan çalışma sistemimizi et­kinleştirmek için oldukça fazla emek harcadık ve şu anda bunun pozitif etkilerini görüyoruz. 2019 yılında Türkiye’de uzun zamandır AG Event ile kurguladığımız ve uyguladığımız etkinlik strate­ İsrail ve Yunanistan’da da uygulamaya başlayacağız. Amacımız AVM ve mağaza içi etkinliklerin LEGO ve çocukların ortak noktası olarak sorumlu oldu­ğumuz tüm ülkelerde etkin bir şekilde sürdürülmesi.

2019 yılında LEGO ne gibi yeni projelerle karşımıza çıkacak?

LEGO Movie 2 filmi Şubat ayında vizyona girecek ve bu filme özel LEGO setle­rimiz Ocak ayı itibarıyla raflara çıktı. Buna ek olarak her sene olduğu gibi 2019 yılında LEGO Overwatch gibi yeni temalarımızın ve mevcut LEGO City, Friends, Ninjago gibi temalarımıza ait yeni setlerimizin yıl boyu lansmanlarını yapıyor olacağız. Bildiğiniz gibi 2018 Aralık ayında ilk defa ebeveynlere doğrudan ulaş­tığımız televizyon kampanyamızı gerçekleştirdik. Bu kampanya doğrultusunda aldığımız pozitif sonuçlar yetişkinlere yönelik kampanyaları 2019 yılında tek­rarlama kararı almamıza sebep oldu. Bu konuda da farklı sürprizlerimiz olacak. Buna ek olarak yeni LEGO Store açılışlarımıza devam edip dijital kanallarda çok daha farklı, yeni projeler üretiyor olacağız.

Şubat ayında LEGO Movie 2 vizyona giriyor, çocuklar çok heyecanlı! Filmin başarısıyla ilgili öngörüleriniz neler?

Birçok marka gibi bizler için de içerik çok önemli bir yerde ve önceliklerimiz ara­sında. Bu sebeple sinema filmleri, TV dizileri, YouTube içeriklerine son birkaç yıldır çok daha fazla önem veriyoruz.

2014’de LEGO Movie’nin ilki hayatımıza girdi ve üç yıl aradan sonra 2017’de LEGO Batman, 2018’de LEGO Ninjago ile devamı geldi. Şimdi de ara vermeden LEGO Movie’nin 2’inci filmi 8 Şubat’ta vizyona giriyor. Çocuklar kadar bizler de çok heyecanlıyız ve 2019’da hayatımıza renk katacağını düşünüyoruz. LEGO Movie 2 filmini ve bu doğrultuda yapacağımız tüm iletişim çalışmalarını 2019’un en önemli marka kampanyası olarak görüyoruz ve yatırımlarımız en üst seviye­de olacak. Diğer filmlerde olduğu gibi LEGO Movie 2’nin çocukların hayatına daha fazla yaratıcılık ve hayal gücü katması bizim için en büyük başarı olacak.

2019’da yetişkinlere yönelik pazarlama ve etkinlik planlarınız var mı?

Buradaki ilk odak noktamız özel günlerde aktif olmak. Türkiye’de uzun zaman­dır 23 Nisan, karne dönemi, okula dönüş ve yılbaşı dönemlerinde yetişkinlere ulaşmaya yönelik iletişim stratejileri planlıyoruz. TV ve dijital medya bu konu­da iki önemli iletişim kanalı. Aynı stratejiyi 2019’da İsrail ve Yunanistan’da da uygulayacağız. Diğer taraftan ebeveynler artık alışveriş alışkanlıklarını hızla e-ticarete kaydırıyor. Bu sebeple 2018 yılında hayata geçirdiğimiz e-ticaret ve omnichannel projelerini 2019’da da bir adım daha öteye taşıyor olacağız.

Dijital dönüşüm şu anda herkesin konuştuğu ve önceliklendirdiği bir konu. Siz bu konuda neler yapıyorsunuz?

Genel anlamda birçok markanın aldığı ilk aksi­yon dijitalden sorumlu bir birim kurmak ya da pazarlama departmanı içinde iş gücü yaratmak. Biz ise 2017’de sadece pazarlama değil, tüm ça­lışanlar için dijital yetkinlikleri artıracak eğitim­lerle, projelerle yola çıktık. Bunun sebebi bu dö­nüşüm sadece pazarlamada yaşanmıyor, lojistik, satış, insan kaynakları gibi farklı birimde yaşanı­yor. Bunun da en önemli sebebi e-ticarette yaşa­nan gelişmeler. Dolayısıyla biz bu durumu daha bütünsel olarak ele aldık. Ayrıca bu konuda glo­bal ofisimizden de fazlasıyla destek aldık. Eş za­manlı olarak ajanslarımız ve müşterilerimizle bu konuda ortak proje ve iş birliği ortamı yarattık.

Tüm bunların pozitif yansımalarını ilk olarak 2018’de görmeye başladık ve pazarlama iletişi­mi, satış kanalları ve iç süreçlerde etkinliğimiz pozitif olarak arttı.

Tüketiciler LEGO ürünlerine hangi ma­ğazalardan ulaşabiliyor? Bu konuda son zamanlarda ne gibi projeler hayata geçir­diniz?

Yunanistan ve Türkiye’de açtığımız LEGO Sto­re mağazalarımızın sayısı dörde ulaştı. Bunla­rın biri Atina, ikisi İstanbul ve biri ise İzmir’de. LEGO Store’lar bizim için sadece satış kanalı değil aynı zamanda deneyim alanları. Bu sebeple yeni mağazalar açarken, mevcut mağazalardaki deneyim alanlarını da artıracağız.

LEGO’nun misyonu nedir? Sizce yıllar geçse de LEGO’ya olan ilgi neden artarak devam ediyor?

LEGO olarak ana misyonumuz geleceğin mimar­ları olan çocukların gelişimine katkıda bulun­mak ve onların yaratıcılıklarını, hayal güçlerini desteklemek. Özellikle günümüzde teknolojinin sürekli ilerlemesi ve hayatımızda dominant bir rol alması belki de bizleri tek tipleştiriyor. İşte bu noktada hayal gücü ve yaratıcılık çok önemli bir yerde bulunuyor. Dünyayı bir adım daha öte­ye taşıyacak şeyin hayal gücü olduğuna ve bunun da yaratıcılıkla hayata geçirildiğine inanıyoruz.

2019 yılında LEGO sosyal sorumluluk ala­nında ne tip projeler planlıyor?

Sosyal sorumluluk bizim en hassas olduğumuz konu. Yarınların mimarı olan çocukların gelişi­mini desteklemek misyonumuz. Global olarak bu konuya verdiğimiz önemden dolayı LEGO Foundation ismiyle özel bir birim bulunuyor ve büyük çaplı global projeleri hayata geçiriyoruz. Bu konudaki hassasiyetimizden dolayı daha faz­la detay veremesem de basında bu projelerin yansımaları oluyor. LEGO olarak globalde daha fazla çocuğa ulaşıp, onların yaratıcılık ve hayal güçlerini desteklerken gelişimlerine katkı sağla­yacağız devam edeceğiz.

İLGİLİ HABERLER