Goldman Sachs: Dijital Bir Devrim Geliyor ve Bu Devrim Amerika’ya 300 Milyar Dolar Tasarruf Sağlayacak.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2013 verilerine göre Türkiye, gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) %5,4’ünü sağlık harcamalarına ayırıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise bu oran Türkiye’nin 3 katından daha fazla, tam %18. Üstelik hükümetin tahminlerine göre önümüzdeki birkaç yılda bu oran artacak. Bu büyük harcama kaleminden kurtulmak, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan ABD’nin en önemli gündem maddelerinden biri.  Goldman Sachs analistleri; nesnelerin interneti teknolojisi (Internet of Things – IoT) sayesinde bu harcamaları ciddi oranda azaltmanın çok da uzakta olmadığını söylüyorlar.

Goldman Sachs, bu konuyu tüm detaylarıyla irdelediği raporunda, dijital sağlık sektöründe hem teşhis, tedavi ve önleyici hizmetlere erişimi arttıracak hem de dramatik maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak bir devrim yaşanacağını tahmin ettiklerini belirtiyor.

Raporda analistler, nesnelerin interneti teknolojisinin sağlık ayağının ilk dalgasında tespit ettiklerine odaklanmışlar. Dijital ve fiziksel dünyada doktor ve hasta davranışını değiştirmek için teknolojiler bir köprü vazifesi görüyor. Raporda ifade edildiği gibi uzaktan hasta izleme ve davranış değiştirme konusunda bu teknolojinin muazzam bir olanak. Hele ki coğrafi şartlar sebebiyle hasta ile doktorun fiziki ortamda bir araya gelmesinin zor olduğu durumlarda bu büyük nimet.  

Uzaktan hasta izleme sistemleri bilhassa yüksek riskli hastaları takip etme imkanı sağlayacağı için önemseniyor. Rapora göre; sağlık maliyeti sorununun temelinde de bu yatıyor çünkü kronik hastalık yönetimi tüm ABD sağlık harcamalarının yaklaşık 1/3’ünü oluşturuyor. Ve bu harcamalarının çoğu da kalp hastalığı, astım ve diyabete bağlı.

Bütün olarak değerlendirildiğinde, analistler yakın gelecekte dijital sağlıktan 305 milyar dolarlık bir tasarruf elde etme olanağı görüyorlar. Bu tasarrufun 200 milyar dolar gibi bir kısmı kronik hastalık yönetiminden, büyük ölçüde gereksiz ve savurgan harcamaların ortadan kaldırılmasıyla sağlanabilir. Raporda; sağlanacak tasarrufun ötesinde, yakın vadede dijital sağlık sektörünün 32.4 milyar dolarlık bir gelir sağlayabileceğinin da altı çiziliyor.

 

 

İLGİLİ HABERLER