Espor ve giderek artan oyun bağımlılığı

Video oyunlarının“çocuk oyuncağı” muamelesi gördüğü yıllar çok eski değil ama artık bu bakış açısı tamamem değişti. Eğlence sektöründeki en önemli bileşenlerden birine dönüşen video oyunları artık hem ticari hem de sosyal açıdan dünyada büyük bir ağırlığa sahip. Peki, bu yeni dijital eğlence alışkanlığımız hayatımızı nasıl değiştirdi ve yakın gelecekte daha nasıl değiştirecek?

 Video oyunları sadece 15 sene ön- ceye kadar, küçük çocukların ve “henüz yetişkin olamamış” içine kapanık asosyal bireylerin eğ- lencesi olarak kabul edilirdi. Bu yargı o kadar keskindi ki dönemin sinema filmle- rinde video oyunları oynayan, bilgisayarlarla il- gilenen insanlar obez, sivilceli, iletişim yetenek- leri kısıtlı, tüm gün karanlık bir odaya kapanıp pizza yiyerek yaşayan, asosyal, itici karakterler

olarak resmediliyordu.
Hollywood’un her yıl yüzlerce milyar dolar kaza- nan sinema endüstrisinin tahtını elinden alacak önemli bir rakip olarak gördüğü video oyun- larına ağır şekilde saldırmasının nedenlerini bugün daha net görebiliyoruz. Ancak gerçekler Hollywood yönetmenlerinin ve senaristlerinin hayallerinde kurdukları dünyadan farklıydı. Ge- lişen dijital teknolojiler sayesinde sayısız genç ve yetenekli insan her biri küçük bir sanat eseri olan dijital oyunları geliştirmeye başladı. Bunlar bugün mobil cihazlarımızda oynadığımız küçük, şirin, tatlı grafiklere sahip sıradan bir satranç oyunundan bilgisayarlarımızda gördüğümüzde heyecanlandığımız gerçekçi grafiklere ve etki- leyici senaryolara sahip AAA kalitesinde video oyunlarına kadar geniş bir skalada milyonlarca farklı video oyunu olarak karşımıza çıktılar.

Milyar dolarlar ve video oyunları

Elbette bu pratik, interaktif ve zengin eğlence seçeneğine dünya da kayıtsız kalamadı. Video oyunları o kadar büyük satış başarıları yakaladı ki video oyun yapımcıları milyar dolarlara ula- şan gelirler elde etmeye başladı. Video oyunu sektörü, bilgisayar bileşenlerini ve hatta mobil cihazların, cep telefonlarının gelişimini destek- leyen itici bir güç halini aldı.

Cihazlar geliştikçe video oyunları da gelişti ve yeni donanımların, yeni laptopların, yeni tele- fonların, yeni televizyonların satılmasını sağlayan itici güç olmaya devam etti. Bu sinerji de ortaya, bugün dünyanın en büyük eğlence pazarı olan video oyun pazarını çıkardı. Yaklaşık 10 yıl önce video oyun pazarı, sinema ve müzik sektö- rünü yakalamış ve geride bırakmıştı. Bugün ise video oyunları sadece ticari olarak değil, sosyal olarak da dünyadaki en önemli değişimlerden birinin başrolünü üstleniyor.

Profesyonel video oyuncusu olmak

Video oyunlarını sadece oynamak değil, “seyret- mek” de artık çok önemli bir eğlence seçeneğine dönüştü. Evlerinde, telefonlarında, mobil cihaz- larında Twitch, YouTube veya Steam gibi kanal- lardan canlı canlı video oyunu oynayan insanları seyreden yüz milyonlarca insan var.

“Video oyunu seyretme” merakı ortaya e-spor kavramını da çıkardı. Artık dijital video oyunları üzerinde kapışan ezeli rakipleri canlı canlı sey- retmek için devasa spor salonlarında müsaba- ka izlemeye giden çok geniş bir kitle var. Video oyunu takımları da bildiğimiz spor takımları gibi profesyonel oyunculardan oluşuyor. Spor ku- lüpleri tarafından kurulan veya dev şirketlerin sponsorluğunda hayat bulan espor takımlarının oyuncuları astronomik ücretlerle transfer edili- yor, aldıkları ücretler dudak uçuklatıyor.

 

 

 

İLGİLİ HABERLER