Çocuklar, yılbaşı ve “Kids Marketing”

“Yeni” sözcüğünü duyduğu­nuzda ne hissedersiniz? Meraklanır, heyecanlanır­sınız değil mi? Peki çocuk­lar için “yeni” ne ifade eder? Sizin hissettiklerinizi onlarca kez çarpın, anlarsınız. Yeni bir arkadaş, yeni bir kitap, yeni bir oyuncak, yeni bir giysi, ayakkabı… Yenilik çocukların en sevdiği kavramdır de­sek yanlış olmaz.

Zaman ise çocuklar için soyut bir kavram­dır. Onların takvimle pek araları yoktur. Bugünün 10 Ocak, 25 Mart olması önemli değildir. Onlar için takvim; aileleriyle bir­likte geçirecekleri hafta sonu, yarı yıl veya yaz tatilinin başlangıcı, (ne yazık ki) okula dönüş ve en önemlisi doğum günlerinden ibarettir.

Çocuklar her zaman “yeni”yi heyecanla karşılamayabilirler. Yeni bir gün onlar için; hızlı bir sabah kahvaltısı, okula gitmek, sı­nava girmek anlamına gelebilir. Öte yan­dan yeni yıl bir istisnadır. Ailenin bir arada olması, eğlenmesi, abur cuburlar ve tabii ki hediyeler yılbaşını onlar için özel kılar.

Yılbaşı alışverişinin kodları

Söz hediyeden açılmışken geçenlerde karşıma çıkan bir küresel araştırmanın Türkiye ile ilgili ilginç sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Söz konusu araş­tırma PayPal için GfK tarafından Aralık 2015’te tüketicilerin yılbaşı alışverişi dav­ranışlarını incelemek için yapılmış. Araş­tırmanın en ilgi çekici sonuçlarından biri 18-25 yaş aralığındaki tüketicilerin yüzde 25,5’inin yılbaşı hediyesi alışverişine Ka­sım veya daha öncesinden başlamaları. Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 60’ının yılbaşı alışverişi için en az iki saat harca­ması ve bu sürenin bazılarında altı saate kadar çıkması da bu dönemdeki tüketici davranışlarını özetleyen bir örnek. Araş­tırmada annelerin yüzde 57’si, babaların ise yüzde 48’i çocukları için hediye ala­caklarını belirtmiş. Genç katılımcıların ise yüzde 52’si anne ve babaları için hediye al­mayı planlıyor. Yılbaşı için en çok istenen ilk üç hediye giyim, ayakkabı ve aksesuar kategorilerinde yer alıyor. Bence en ilginç veri ise özellikle 18-25 yaş aralığındaki katılımcıların kendilerine oyuncak hediye edilmesinden hoşlanmaması.

En iyi yılbaşı hediyesi: Deneyim

Her ortamda ısrarla vurguluyorum. Marka­lar çocuklarla iletişimlerinde ürünlerine de­ğil sunabilecekleri deneyime odaklanmalı ve bu deneyimi sadece çocuklara değil tüm ai­leye yaşatmalı. Bu, yılbaşı için yapılan kam­panyalar için de geçerli. Konuyla ilgili ilginç bir örnek vereyim. Ünlü Amerikan mağaza­cılık devi Sears 1933 yılından beri her Eylül ayında Sears Wish Book adı verilen, içinde oyuncak ve diğer hediye alternatiflerinin bulunduğu bir yılbaşı hediye kataloğu ya­yımlıyor. Bu katalog çocuklar arasında o kadar popüler olmuş ki, bazı çocuklar için yılbaşı hediyesi yerine geçiyormuş!

aliguruk2Yılbaşında çocuklarla iletişimin özünü yakalamak

Yılbaşı Kids Marketing için en yoğun dö­nemlerden biri. Bazı markalar reklam ve pazarlama bütçelerini satış hedefine yoğun­laştırırken, bazı markalar bu fırsatı deneyi­me odaklanmak için kullanıyor. Bu konuda dünyada neler olup bitiyor diye baktığımda bazı markaların konunun özünü yakalayan başarılı kampanyalarıyla karşılaştım. Bun­lardan birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu örnekler günümüz Kids Mar­keting eğilimlerini yansıtmaları açısından da önem taşıyor.

Disney’in sihirli posta kutusu

Disney bu yılbaşı için İngiltere’de bir çocuk hastanesiyle ve In Kind Direct adlı bir sivil toplum kuruluşuyla iş birliği yaptı. Bu iş birliğiyle kuruluşlar, adı “Ailemizden sana sevgilerle” olarak Türkçe’ye çevrilebilecek bir sosyal sorumluluk kampanyasına imza atmışlar. Kampanyada çocuklar Noel Ba­ba’ya bir mektup yazıyor ve mektubu İn­giltere’deki Disney mağazalarında bulunan “Mickey’in sihirli posta kutusu”na atıyor. Posta kutusuna atılan her mektup için Dis­ney hayır kurumlarına bir pelüş oyuncak ba­ğışlıyor. Disney kampanya boyunca Avrupa çapında 140 bin pelüş oyuncak bağışlamış.

Empatinin ödülü

WWF’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) kaplanları korumak için düzenlediği kam­panya ise aileleri hedef alıyor. Bir ailenin evlerinde yaralı bir kaplan bulması ve onu iyileştirirken zamanla aileden biri olmasını anlatan başarılı bir reklam filmiyle destek­lenen kampanyada amaç nesilleri tehlike al­tında olan kaplanlar için farkındalık yarat­mak. Bu kampanyanın çocuklarla iletişimle ne ilgisi var demeyin. Kampanyaya katılarak ayda 5 Sterlin bağışlayan herkese kişiselleş­tirilmiş bir çocuk kitabı hediye ediliyor.

Eğlendirirken eğitmek

İngiliz çevrimiçi süpermarket Ocado’nun çocuklara eğitim odaklı yaklaşan kampan­yası da Kids Marketing için güzel bir örnek. Ocado Grubu aslında gıda ve e-ticaret sek­törlerinde faaliyet gösterse de diğer yandan çocuklara bilgisayar programcılığı öğret­meyi amaçlayan Code for Life hareketini de destekliyor. Grubun bu amaçla geliştirdiği Rapid Router adlı eğitici bilgisayar oyunu dünyada bin 400 okulda 5-16 yaş aralığın­da 70 bin kullanıcıya sahip. Ocado bu oyu­nun yılbaşı versiyonuyla çocukların yılbaşı eğlencelerini eğitimle birleştiriyor.

Paylaşımın tadı

İspanyol bankası Santander de yılbaşı kam­panyasını sosyal sorumluk çerçevesinde ele almış. Santander şubelerine gidip, yoksul çocuklar için oyuncak bağışladığınızda bir madalyon çikolatayla ödüllendiriliyorsunuz. Santander geleneksel iletişimden de kop­mamış ve sosyal medya hesapları üzerinden düzenlediği bir kampanyayla takipçilerine 2016’nın gözde oyuncaklarını hediye etmiş.

Çocuklarla iletişimin sınırı

Gördüğünüz gibi çocuklarla iletişimde, tıpkı onların yaratıcılık ve hayal güçleri kadar sı­nırsız seçenekler var. Yeter ki onların ruhla­rına hitap edecek, geleceklerine yarar sağla­yacak fikirleri hayata geçirebilelim. 2017’nin hepimize umut, sevinç, mutluluk getirmesi dileğiyle… Yeni yılınız kutlu olsun!

İLGİLİ HABERLER