Yakın gelecekteki “Sürdürülebilirlik Hedefleri”nin başında “Su tasarrufu” yer alıyor!

 

P&G, çevre ayak izini azaltma ve toplumsal koşulları iyileştirme hedefleri doğrultusunda 17. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

Rapora göre, üretimde kullanılan su miktarını 2010 yılından bu yana yüzde 21 azaltarak hedeflenenden daha fazla su tasarrufu sağlanıyor.

Sıfır üretim atığı politikasını dünyadaki tüm tesislere yaymayı planlayan P&G, çocuk bezlerinin ambalaj ağırlığını büyük oranda azaltma hedefine de ulaştı.

Çocuklar İçin İçme Suyu (CSDW) Programı ile temiz su sıkıntısı yaşayan çocuk ve ailelere 8 milyar litreden fazla temiz su sağlanıyor.

Tüm dünyadaki insani yardım kuruluşlarıyla birlikte hareket edilerek, 2020 yılı itibariyle su sıkıntısı çeken bölgelere 15 milyar litre su ulaştırmayı hedefleniyor.

P&G aynı zamanda yaşanan 25 doğal afetten etkilenen afetzedelere yönelik yürüttüğü yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç maddesi ve maddi yardım ile katkı sağladı.

Grup Başkanı ve P&G Sürdürülebilirlik Yönetici Sponsoru Martin Riant, sürdürülebilirlik hedefleriyle ilgili şunları söyledi: “Şu ana kadar P&G’de çevre ayak izimizi azaltan ve içinde yaşadığımız ve çalışmalarımızı sürdürdüğümüz coğrafyaları daha ileri taşıyan birçok yeniliğe imza attık. Yaptığımız her işte sürdürülebilirliğe önem veriyoruz. Bu rapor kaynakların muhafaza edilmesi, çevre duyarlılığı ve ihtiyaç sahibi insanların yaşam standartlarını yükseltme gibi alanlarda attığımız adımları yansıtıyor. Yenilenebilir enerji kullanımımızı ciddi oranda arttırıyor, bizim gibi iklim değişikliğine odaklı yenilikler ve uygun maliyetli çözümler üreten şirketlerle ortaklıklar kuruyoruz”.

P&G’nin yürüttüğü çalışmalar şu şekilde:

İklim:

Yeni Hedef: Sera gazı emisyonlarını 2020 yılına kadar %30 azaltma kararı alındı. P&G sera gazı emisyonlarını 2010 yılından beri %4 oranında azalttı.

-Nakliye: P&G nakliye araçlarının karayolunda birim üretim başına kat ettiği yolu 2010 yılından bu yana %25 azaltarak, %20 şeklinde belirlediği hedefe ulaşmış oldu. Ayrıca Kuzey Amerika’da 2016 yılına kadar karayoluyla yapılan nakliyatın %20’sini doğal gazlı araçlarla gerçekleştirdi. Bu oran doğal gazlı nakliye araçlarıyla 22,5 milyon kilometre yol kat edilerek milyonlarca dolar tasarruf edilmesini sağladı.

-Ağaç Hamuru: Şirket, kağıt havlu ve emici hijyen ürünlerinde kullanılan işlenmemiş elyafın %100’ünü sertifikalı tedarikçilerden sağlama hedefine ulaştı.

Su: Üretimde kullanılan su miktarı 2010 yılından bu yana %21 azaltılarak hedeflenen tasarruftan fazlası elde edildi.

Atık:

-Sıfır Üretim Atığı: Son üç yıl içerisinde Sıfır Üretim Atığı politikası uygulanan tesislerin oranı dünya genelinde %10’dan neredeyse %50’ye çıkartıldı.

-Ambalaj: Prima’nın kutu değil paket halinde ambalajlanması gibi çabalara Batı Avrupa’nın büyük bölümünde devam edildi. Bu girişim sayesinde çocuk bezlerinin ambalaj ağırlığı %80 azaltıldı, 6.000 tondan fazla ambalaj malzemesi tasarrufu sağlandı.

 

Toplumsal programlar: Şirket, 2020 yılı itibariyle Çocuklar İçin İçme Suyu Programı kapsamında 15 milyar litre su sağlama hedefine emin adımlarla yürüdü. Ayrıca markalarıyla genç ve yetişkin kadınlar başta olmak üzere yaklaşık 50 milyon insanın yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı oldu.

 

İLGİLİ HABERLER