Yakın gelecekte reklamcılık internet odaklı mı olacak?

 

ZenithOptimedia Yeni Reklam Harcama Tahminleri ’ne göre, 2018 yılında mobil reklam yatırımının masaüstünü geçeceği ve tüm internet reklamcılığının %50,2’sini oluşturacağı öngörülüyor.

ZenithOptimedia’nın bu tahminleri, yakın gelecekte internetin reklamın odak noktası haline geleceğini gösteriyor.

İşte diğer tahminler:

Önümüzdeki iki yılda internet reklamcılığı ne yönde değişecek?

-2015 yılında 50 milyar dolar olan mobil reklam yatırımı, 2018 yılında 114 milyar dolara ulaşacak ve televizyon (2015’te 206 milyar olan televizyon yatırımı 2018’de 2015 milyar dolara ulaşacak) dışındaki diğer tüm mecralardan daha büyük olacaktır.

-Mobil reklamcılık hemen hemen tüm küresel reklam harcamasının büyümesine öncülük etmektedir. 2015 – 2018 yılları arasında büyümenin ortalama %32 olacağını ve bu yıllar arasında küresel pazara %87’lik bir katkısı olacağını öngörüyoruz.

-ZenithOptimedia’nın öngörüleri doğrultusunda, 2018 yılıyla birlikte masaüstü internet reklamcılığının yatırımı 113 milyar dolara düşerken, 2017 yılında 114 milyar dolar yatırımla masaüstü internet reklamcılığı zirveye ulaşacak.

Programatik reklamcılık 2016 yılında display reklamın %60’ını kapsayacak

-Bugün yayınlanan ZenithOptimedia Yeni Programatik Pazarlama Tahminleri göre, bu yıl ilk kez programatik reklamcılık display reklamın yarısından fazlasını (%53) kapsayacak ve 2016 yılında payını %60’a çıkaracaktır.

– 2012 yılında display reklamın sadece %12’sine sahip olan programatik reklamcılık bundan bir kaç yıl sonra display pazarını domine edecek. Her yıl ortalama %100’lük büyümeyle, 2012 yılında 5 milyar dolar yatırımı olan programatik 2015 yılında 38 milyar dolara ulaştı.

-Büyüme hızının yavaşlamasına rağmen; 2016’da %34, 2017 yılında ise %26 büyüyerek programtik’in küresel display yatırımının üçte ikisini oluşturacağını öngörüyoruz.

-Küresel programatik reklam yatırımında açık ara en büyük programatik reklam pazarı 2015 yılında %44’lük payıyla ABD’dir ve 16,8 milyar dolar değerindedir. Ardından gelen Birleşik Krallık ise %7’lik bir paya sahip olup ve 2,6 milyar dolar yatırım yapmıştır.

İnternet 2018 yılında televizyon sollayacak

-Televizyon, 2015 yılında toplam reklam harcamalarındaki %38’lik payı ile hala en baskın reklam mecrasıdır. Fakat 2018 yılında internetin televizyonu sollayarak en büyük tek reklam mecrası olacağını öngörüyoruz. Reklam pazarına bir bütün olarak bakıldığında 2012 yılında %39.7’lik payıyla televizyonun zirve yaptığı, 2015 yılını %37.7 ile kapatacağı ve 2018’de ise %34.8 payıyla geriye düşeceğini öngörüyoruz.

-TV’nin marka biliniriliğine yarayan ve senelerce kullanılacak seçkin bir mecra olmasına rağman, TV yatırımlarının search yatırımlarına kaymasının sebebi search’ün yatırıma direkt yanıt vermesidir. 2015’te TV’nin, display yatırımlarının 44, 7%’sini   ( paralı arama ve arama siteleri hariç ) ve 2018 ‘de de 42,9%’u  açıklayacağını öngörüyoruz.

Audiovisual reklamcılık markayı inşa ederken daha önemli bir hale geliyor

Audiovisual iletişimin – televizyon artı online video – display reklamdaki payı atıyor. Televizyon; erişimi arttırmak için benzersiz bir kapasite sunarken, online video pazarlama mesajlarının kişiselleştirilmesinde ve daha küçük hedeflemelerde ön plana çıkıyor. Her ikisi de marka bilinirliğini oluşturmak ve markayı akla getirme de güçlü araçlardır. Tahminlerimize göre; 2010 yılında %44.1 olan audiovisual reklamın payı 2015 yılında rekor seviyeye %48.4’e ulaşacak, bu oranın 2018 yılında %48.9 olacağınıöngörüyoruz.

Dijital baskılar önümüzdeki yıl dergi yayıncılarının toplam reklam gelirlerini %2 artıracak

Tüm dünyada basılı dergi reklam yatırımında düşüş gözlenmektedir ve 2016’da ABD’de basılı dergi reklam gelirlerinin %1.8 küçüleceğini öngörüyoruz.

Ancak ZenithOptimedia tahminlerine göre dergi yayıncıları gelirlerinin %20’sini dijital baskılardan elde edecekler ve bu gelirleri hızla büyümeye devam edecek. Dijital gelirleri dikkate aldığımızda ise dergi yayıncılarının önümüzdeki yıl toplam gelirlerinin %1.8 artacağını öngörüyoruz.

2016’da global reklam harcamaları 6 milyar $’a yükselecek

Reklam pazarı 2011’den bu yana her yıl istikrarlı olarak %4 – %5 büyümektedir ve bu istikrarlı büyümenin 2018 yılına kadar devam etmesini bekliyoruz. 2015’te ki %3.9’luk büyümeye oranla 2016 yılı %4.7 büyümeyle daha güçlü bir yıl olacak. 2016’da ABD başkanlık seçimleri, Yaz Olimpiyatları ve UEFA futbol şampiyonasından dolayı reklam harcamalarında ciddi bir artış olacaktır.

ABD başkanlık seçimlerinin net reklam yatırımını 3.2 milyar dolar artıracağını öngörürken, özellikle televizyon ve internet reklamcılığına katıkı sağlayacak, Olimpiyatların küresel reklam yatırımına katkısının 2 milyar dolar olacağını öngörüyoruz.

UEFA Euro 2016 reklam harcamasını 0.9 milyar dolar artırarak sadece Avrupa’ya değil aynı zamanda Latin Amerika ve Asya Pasifik’e de etkisi olacak.

Hindistan, Endonezya ve Filipinler reklam harcaması büyümesinin etkin noktaları

BRIC pazarının dörtte üçündeki reklam harcama büyümesinin yavaşlaması pazarın son on yılda ki reklam pazarının genişmesinden sorumlu. 2005 – 2010 yılları arasında Brezilya’da reklam harcamasının büyümesi ortalama %10.7, Rusya’da %10.3 ve Çin’de %16.9’dur. Brezilya ve Rusya durgunluk, Çin ise yavaşlama döneminde ve 2015 – 2018 yılları arasında Brezilya’nın yıllık büyümesnin %3.5, Rusya’nın %5.3 ve Çin’nin %7.5 yavaşlayacağını öngörüryoruz. Ancak Rusya ve Çin küresel reklam harcama büyüme hızını geçmeye devam edecektir.

4. BRIC pazarında – Hindistan – Endonezya ve Filipinler ile birlikte büyük ölçekli hızlı büyümeye devam ediyor. Bu pazarlar sürdürülebilir, sağlıklı ekonomik büyüme ve kişisel tüketimin güçlenmesinden yararlanıyor. Sadece bu pazarların yıllık reklam harcama büyümesi çift haneye ulaşıyor ve 2015 – 2018 yılları arasında bu pazarlardaki büyüme en azından 1 milyar dolara ulaşacak: bu süre içinde Filipinler’in 1.2 milyar dolara (yıllık %13), Hindistan’ın 3 milyar dolara (yıllık %13) ve Endonezya’nın 4.1 milyar dolara (yıllık %17) ulaşacağını öngörüyoruz.

ZenithOptimedia Global CEO’su Steve King “Küresel reklam pazarının büyümesi teknolojideki gelişmelerden, özellikle de mobil ve programatik teknolojisindeki ilerlemelerden kaynaklanıyor.” “Ama televizyon marka iletişimi için çok önemli bir kanal, online video ise bunun dijital dalı, küresel display reklamcılığın audiovisual payını artırıyor.”

İLGİLİ HABERLER