XCO’20’nin ana teması: “Bağlantılı zeka çağında insan”

Marketing Türkiye’nin müşteri deneyimini tasarlamak, yönetmek ve neredeyse pazarlamanın ana yaklaşımı olan bu disiplininin nasıl doğru kullanılacağı konusunda vizyon yaratmak amacıyla beşinci kez gerçekleştireceği Deneyim Tasarımı ve Yönetimi Zirvesi XCO’20 için hazırlıklar başladı. 13 – 14 Mayıs tarihlerinde Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de gerçekleşecek zirvenin bu yılki teması “Bağlantılı Zeka Çağında İNSAN” olarak belirlendi. Bu yıl iki gün sürecek olan zirvenin ilk gününde CX (Customer Experience), ikinci gününde ise UX (User Experience) tüm yönleriyle ele alınırken, alt başlıklarda “Çalışan ve Müşteri Deneyimi” uygulamaları paylaşılacak. Deneyim tasarımına dair dünyadaki gelişmelerin aktarılacağı zirvede katılımcıları zengin bir konferans deneyimi bekliyor.

ürkiye’de UX ve CX kav­ramlarına odaklanan ilk ve tek etkinlik olan Dene­yim Tasarımı & Yönetimi Zirvesi XCO’20 dünyadan ve ülkemizden önemli isim ve markaları beşinci kez bir araya getirecek. Marketing Türkiye’nin öncülüğünde düzenlenen ve Deloitte’un güçlendirdiği, Userspots’un içerik tasarımına katkı verdiği XCO’20, “fark yaratan bir deneyim” yaşatma iddi­asıyla yola çıktı. Bu yıl da ilham veren su­numların yapılacağı zirvenin sonunda ger­çekleştirilecek olan A.L.F.A. Awards Ödül Töreni ile birçok kategoride “Müşteri De­neyimini En İyi Yöneten Markalar” “Custo­mer Brands” olarak ödüllerine kavuşacak.

“Deneyim” pazarlama profesyonelleri ta­rafından derinlemesine araştırılıyor, an­lamlandırılıyor. Bütünleşik pazarlamanın lider dergisi Marketing Türkiye yükselen bu disiplini Deneyim Tasarımı & Yönetimi Zirvesi XCO ile keşfedilir kılıyor. İlki Salt Galata’da, ikincisi Kemer Country Club Orman Evi’nde, son ikisi ise Yapı Kredi bomontiada’da ilgilileriyle buluşan XCO, bu sene 13 – 14 Mayıs tarihlerinde Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de gerçekleşecek. XCO’da bu yıl iki gün boyunca zengin bir konferans deneyimi yaşatılacak. Deneyim Tasarımı ve Yönetimi Zirvesi XCO’20’nin bu yılki ana teması ise “Bağ­lantılı Zeka Çağında İNSAN” olarak belir­lendi. Deloitte’nin 80 ülkede uzmanlarla yaptığı görüşmelerle hazırladığı “Pazarla­manın Yedi Mega Trendi” araştırmasında da ilk madde “İNSAN”. Zira deneyim zaten “İNSAN” demek. İçinde duyguların olma­dığı bir deneyimden söz etmek bile müm­kün değil. Bankacılık gibi rakamlarla ifade edilen başarılarda da, özgün tasarımla öne çıkan pek çok alanda da duygusal yansı­maları olan deneyim tasarımının odağında “İNSAN” var. İşte bu gerçekten yola çıkan XCO’20 “İnsan deneyimi”ni tüm yönleriyle içeriğine taşıyacak.

Değişen tüketici beklentileri bu zirvede

Bu yıl ilk defa iki gün sürecek olan zirvenin ilk gününde CX (Customer Experience), ikinci gününde ise UX (User Experience) tüm yönleriyle ele alınacak. CX ve UX bü­tünüyle altı ana başlıkta irdelenirken CX tarafında “Çalışan” ve “Müşteri Deneyimi” aktarılacak. UX Day’de ise “Human”, “De­sign”, “Work” ve “You” alt başlıklarına yer verilecek. Zirvede alanında uzman isimler birikimlerini katılımcılarla paylaşacak. Bu yıl farklı kuşakların finans ve yatırım alış­kanlıklarından değişen bankacılık servisi ve kamu hizmeti deneyimine, sağlık dene­yiminden shopper marketing’e kadar pek çok konu ele alınacak. Deneyim tasarımı­ tasarımı­nın en önemli konusu mükemmel e-ticaret deneyiminden insanlaşan markalara, deği­şen tüketici beklentilerinden teknolojinin yarattığı yeni fırsatlara kadar her konuda aktarım olacak.

İyi bir deneyim yaratmanın sırrı ne?

Müşteri deneyimi, firmaların müşterileriy­le içinde bulundukları ilişki boyunca ya­şadıkları etkileşimin sonucu ortaya çıkan algının bütününü oluşturuyor. Müşterinin firmaya dokunduğu her nokta, çevresel faktörler ve müşteri deneyim sürecinin her aşaması bu algıya katkıda bulunuyor. Tü­keticilerine mükemmel bir satın alma de­neyimi tasarlayan ve aynı zamanda bunu satış sonrası hizmetlerine de yansıtmayı başaran markalar rakiplerinden sıyrıla­rak öne çıkıyor. Markaların yalnızca ürün ve hizmetlere odaklanmadan tüketicilerle duygusal bir bağ kurması ve büyük mar­kaların neredeyse “insanlaşması” başarıya ulaşmalarında giderek daha önemli bir et­ken haline geliyor. İyi bir deneyim oluştur­manın temeli, iyi bir hikâye yaratmaya ve tüketiciyi bu hikâyenin bir parçası haline getirmeye dayanıyor.

XCO 2020’de hangi sorulara yanıt aranacak?

Ana teması “Bağlantılı Zeka Çağında İN­SAN” olan Deneyim Tasarımı ve Yönetimi Zirvesi XCO’20’de katılımcılar müşteriyle uzun ve güçlü temelleri olan bir yolculuğa nasıl çıkacağını deneyimleyerek öğrenme fırsatı bulacak. “Deneyimi tasarlayan ve yö­neten platformlar satın alma süreci ve satış noktası tasarımında mükemmelliğe nasıl ulaşıyor? Müşteri sadakati nasıl efsanele­şir? İyi bir deneyim tasarımı yaratmanın sırları neler? Mükemmel müşteri deneyi­mi yaratmada Big Data nasıl kullanılmalı? Müşterilerinin vazgeçilmezi haline gelen markalar müşteri deneyim yolculuğunu nasıl tasarlıyor?” gibi sorular zirvede de­rinlikli yanıtlarını bulacak.

XCO mükemmel deneyimin izinde…

Günseli Özen Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni

 

✓ Tüketiciyle temas noktalarında yaşatılan farkındalık rekabette avantaja dönüşüyor. Keyif alınmış bir deneyim ise kazandırıyor. Geçtiğimiz yıllarda iddiamız hiçbir sektörün kendini bu disiplinin dışında tutamayacağıydı. Bu yılki güçlü söylemimiz ise; “üretim ve yönetim süreçlerinin tümünün mükemmel deneyim anlayışıyla tasarlanması ve yönetilmesi” olduğudur.

✓ Deneyim kavram olarak her ne kadar şirketlerin gündemine ve iletişim söylemine girdiyse de henüz yeteri kadar anlaşılmadığı görülüyor.

✓ XCO Deneyim Tasarımı ve Yönetimi Zirvesi, deneyimi veri, anlam ve dijital dönüşüm dikey alanında derinlemesine tartışmak üzere beşinci kez düzenleniyor.

“Deneyim” dinamik bir etkileşimdir

Mustafa Dalcı Userspots Kurucu Ortağı

✓ Deneyim olarak adlandırdığımız etkileşim statik değil dinamiktir. Ve zamanla değişiklik gösterir. Tasarım dünyasında bu değişime ayak uydurmak için deneyimi yaşayan kişinin beklentilerini ve algılarını güncel olarak takip etmek gerekiyor.

✓ Kullanıcı deneyimi de tam olarak buna odaklanıyor. Kullanıcının kim olduğu, ürün veya hizmeti hangi ortamlarda kullanacağı ve bununla hangi fiziksel ya da duygusal ihtiyaçlarını karşılayacağını dikkate alarak tasarımı oluşturmaya başlarız. Tasarımı ürün, etkileşim ve kullanıcı odaklı bakış açılarıyla şekillendirdiğimiz zaman bir kullanıcının ürünle etkileşiminde yaşadığı deneyim daha verimli sonuçlar doğuruyor.

✓ Tüm bu deneyim sürecinde beslendiğimiz bir kanal var; inovasyon. Yaptığımız her tasarım, insanlar ve teknoloji arasında bağlayıcı bir görev üstleniyor. Teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte inovasyonu deneyime entegre ettiğimizde ortaya çıkan kullanıcı deneyimi elde etmek istediğimiz özgünlüğü sağlıyor.

İLGİLİ HABERLER