Türkiye, yüzde 60’la online alışverişte en fazla seyahat satın alınan ülkeler arasında

 

Nielsen online alışveriş alışkanlıklarıyla ilgili bir araştırma yaptı. İnternetten en çok satın alınanlar, satın alırken kullanılan cihazlar ve mobil alışveriş alışkanlıklarını inceleyen rapora göre, online araştırmaya katılanların yüzde 57’si son altı ay içerisinde yurt dışındaki bir e-perakende firmasından ürün satın aldığını belirtiyor.

Perakende firmaları, cihaz penetrasyonu sayesinde ‘öncelikle mobil’den ‘sadece mobil’ stratejisine geçiş yaparken tüketiciler için de bu stratejiye uygun ödeme seçenekleri sunmaya başlıyor. E-ticaret, giderek daha mobil hale gelirken yenilikçi teknolojiler, dünya genelindeki tüketicilerin ürünlere sınırsız bir şekilde erişimini mümkün kılıyor.

Tüketiciler artık ne kendi bölgelerindeki yerel mağazaların ne de ülkelerindeki diğer mağazaların sundukları ürün seçenekleriyle sınırlı değil.

Nielsen’in global araştırmasına online olarak katılanların yüzde 57’si son altı ay içerisinde yurt dışındaki bir online perakende firmasından ürün satın aldığını belirtiyor.

Bu trendin yaygınlaşmasını sağlayan mobil yenilikler ise çeşitli coğrafyalarda farklılık gösteriyor. Hindistan’da daha hızlı yüklenen perakende uygulamalarından Sahra Altı Afrika’da dijital cüzdan tanımlı kartlara kadar sayısı hızla artan bu yenilikçi fırsatlar sayesinde, perakende firmaları yeni tüketicilerine farklı ve yeni şekillerde hizmet verirken tüketicilerin ise kendilerine sunulan bu fırsatları kullandıkları görülüyor.

Teknolojinin benimsenmesi ve alt yapıların iyileştirmesi daha fazla sayıda tüketiciyi online platformlara çekiyor, böylelikle tüketiciler hem dijital platformlara daha fazla aşina oluyor hem de bu platformları kullanırken kendilerini rahat hissediyor.

 Sonuç olarak, online ticaretin sürekli gelişimi kaçınılmaz görünüyor. Yaşanan tüm bu gelişmelerle beraber Nielsen Global Online Ticaret Araştırması (Nielsen Global Connected Commerce Survey) da 26 ülkede 13,000 katılımcıya ulaşarak tüketicilerin neden e-ticareti kullandıklarını araştırdı.   

Türkler online alışverişte en çok seyahat satın alıyor.

Türkiye, yüzde 60’la online alışverişte en fazla seyahat satın alınan ülkeler arasında üçüncü sırada. Bu alanda ilk sırada ise yüzde 67 ile İspanya yer alıyor. ABD ise yüzde 62 ile İspanya’nın ardından ikinci sırada geliyor. Türkiye’nin online alışverişte dünya sıralamasına girdiği bir diğer alan ise paketli gıda ürünleri… Türkiye bu alanda da yüzde 21 satın alma oranı ile yedinci durumda. 

Mobil cihazlar, e-ticaretin büyümesinde önemli rol oynuyor…

 Birçok bölge halen düşük internet penetrasyonu, yüksek erişim maliyetleri ve güvenli olmayan bağlantılar gibi önemli alt yapı zorluklarıyla karşı karşıya. Bazı yenilikçi e-perakende firmaları tüketicilerine hızlı yüklenen mobil uygulama ve internet sitesi hizmetleri sunarak bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyor. Araştırmaya online olarak katılanların yüzde 32’si internet bağlantılarının online alışveriş yaparken kendilerinin rahat hissetmelerini sağlayacak kadar kesintisiz ve güvenilir olmadığını belirtiyor. Söz konusu pazarlarda mobil cihazlar, e-ticaretin büyümesinde çok önemli bir rol oynarken bir çok yeni ve yetersiz hizmet alan tüketiciyi de online platformlara çekmeyi başarıyor. Bu durum mobil cihazların gelecekte de öneminin devam edeceğini gösteriyor.  Nielsen Türkiye E-ticaret Müşteri Çözüm Ortağı Nur Serenli konuyla ilgili olarak “Birçok insan alışveriş yapmak için bilgisayar kullanırken, bazı ülkelerde alışveriş yapmak için mobil cihaz kullanma oranı çok daha yüksek… Hindistan, Tayland, Türkiye ve Nijerya’da birçok kategoride ortalamadan daha fazla akıllı telefon/mobil telefon üzerinden alışveriş yapılıyor.” açıklamasını yaptı.

Türkiye’de online alışverişte güven endişesi var…

Nur Serenli “Özellikle büyüyen pazarlarda bütün kategorileri etkileyen güven ve teknik alt yapı gibi çeşitli engeller söz konusu… Öncelikle güven, önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Çevrim içi katılımcıların yarısından fazlasının (%57), e-ticaret sitelerinin kişisel bilgilerini güvenli bir şekilde saklayacağından şüpheleri var.

-Endişeler yüzde 67 ile en fazla Meksika ve Tayland’da; bunu yüzde 66 ile Çin, yüzde 66 ile Filipinler, yüzde 66 ile Türkiye ve yüzde 66 ile Güney Afrika takip ediyor.” şeklinde konuştu. Öte yandan Hindistan, mobil trendleri yönlendiren ülkelerden biri olarak göze çarpıyor. Bu ülkedeki bir dizi online perakende firması ‘öncelikle mobil’den ‘sadece mobil’ stratejisine geçmiş durumda. Mobil alışverişe geçiş sadece gelişmekte olan ülkelerde yaşanan bir olgu değil.

IBM, 2015 yılında ABD’de yılın en yoğun alışverişinin yaşandığı gün olan Siyah Cuma’da gerçekleştirilen tüm online alışveriş trafiğinin yüzde 57’sinin mobil cihazlarla yapıldığını bildirdi. 2014 yılının aynı döneminde bu oran sadece yüzde 15’ti.   

Nielsen Global Perakende Başkanı Patrick Dodd ise “Giderek daha fazla sayıda tüketici, online alışveriş için mobil cihazları tercih ederken, uyumlu mobil stratejiler perakendeciler için önemli bir yenilikçi unsur haline gelecek. En başarılı stratejiler bir taraftan sunulan mobil deneyimleri optimize eden ve farklılaştıran diğer taraftan ise mağaza içi ve mobil hizmetlerin entegrasyonunu her pazarın gerçeklerine göre iyileştiren girişimler olacak.” dedi.

Online alışverişlerde farklı ödeme şekilleri de ön plana çıkıyor…

Teknoloji ve perakendecilik dünyası hızlı bir şekilde gelişirken ödeme yöntemleri de değişiyor. Son altı ayda online alışveriş yaptıklarını ifade eden katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 53) ödeme için kredi kartlarını kullandıklarını belirtirken yaklaşık her on katılımcıdan dördü (yüzde 43) PayPal (yüzde 43), ATM kartı (yüzde 39) ya da banka hesaplarından otomatik ödeme (yüzde 38) gibi çeşitli dijital ödeme sistemlerini kullandıklarını bildirdiler.

Çin’de dijital ödeme sistemlerinin kullanımı son derece popüler. Çinli katılımcıların %86’sı son altı ay içerisinde yaptıkları bazı online alışverişler için dijital ödeme sistemleriyle ödeme yaptıklarını belirtirken, bu oran araştırmaya katılan Batı Avrupalılar arasında yüzde 56, Alman katılımcılar arasında ise yüzde 68 oldu.

Hindistan’da online alışverişçiler için banka hesabından otomatik ödeme (yüzde 61) ve ATM kartı (yüzde 71), en yaygın ödeme yöntemleri arasında yer alırken teslimat anında nakit ödeme Hintli katılımcılar (yüzde 83) tarafından kullanılan en yaygın yöntem oldu.

Hindistan’da teslimat anında nakit ödeme seçeneğinin bu kadar popüler olmasını etkileyen faktörler arasında, ülkede yaşayan önemli sayıdaki tüketicinin herhangi bir bankada bir hesabının bulunmaması, kredi kartı penetrasyonunun oldukça düşük olması ve birçok müşterinin kredi kartına yönelik güvenlik endişelerine sahip olması sıralanabilir.

Nielsen Global Perakende Başkanı Patrick Dodd bu konuya “Hindistan örneği bize online alışverişte yaşanan büyümenin kredi kartı penetrasyonu ve gelişimine bağlı olmadığını gösteriyor. Alışverişçiler her şeyden önce güvenliğe önem veriyor, bu nedenle perakendeciler bankalarla iş birliği gerçekleştirerek online işlemler için güvenli ve güvenilir seçenekler sunmalılar.” sözleriyle açıklık getirdi.

Teslimat anında nakit ödeme Nijerya (yüzde 76), Filipinler (yüzde 73), Rusya (yüzde 70), Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 68), Suudi Arabistan (yüzde 59), Kolombiya (yüzde 57) ve Tayland (yüzde 56) gibi birçok gelişmekte olan ülkede popüler bir e-ticaret trendi olarak karşımıza çıkıyor. 

E-ticaret, orta sınıfla gelişiyor…

Tüketiciler, alışveriş için giderek daha çok bulundukları coğrafi bölgenin dışındaki online perakende firmalarına yöneliyor. Son altı ayda online alışveriş yapan Hintli katılımcıların yaklaşık dörtte üçü (yüzde 74) yurt dışında bulunan bir perakendeciden ürün satın aldıklarını belirtti. Bu trend gelişmekte olan ülkelerin sınırlarını aşıyor; Batı Avrupalı katılımcıların yaklaşık üçte ikisi, yurt dışındaki bir perakendeciden ürün satın aldıklarını ifade ederken bu konuda en yüksek oran İtalyan (yüzde 79) ve Alman (yüzde 73) katılımcılara ait.

Nielsen Global Perakende Başkanı Patrick Dodd “Perakende, küreselleşme olgusuyla pek de iyi geçinemeyen son sektörlerden bir tanesiydi, günümüzdeyse tüketiciler teknoloji sayesinde daha önce hiç olmadıkları kadar ürünlerin dünyasına erişebiliyorlar. Seçeneklerin sayısı, sınır ötesi e-ticaret ile fazlalaştı. Daha pahalı ürünler satın alabilen orta sınıf, artık bulundukları bölgedeki mağazada yer almayan ürün çeşitlerine ulaşmak istiyor. Sonuç olarak söz konusu tüketiciler, orijinal yabancı markaları satın almak için çoğunlukla bu ürünleri kendi ülkelerinde bulabilecekleri fiyatların da altında satan yurt dışı pazarlarına açılıyor. Öte yandan, artık gelişmiş pazarlardaki tüketiciler de kendi ülkelerinde ödeyecekleri fiyatın çok daha altında ürün satan yabancı firmalara doğrudan erişebiliyor.” dedi.

Araştırmanın bulguları 24 ülkede online ve 2 ülkede yüz yüze gerçekleştirilen araştırmalara dayanıyor.

Online araştırma metodolojisi çok önemli bir ölçek ve global erişim sağlamakla beraber toplam nüfus yerine sadece mevcut internet kullanıcılarının alışkanlıkları hakkında bakış açısı ortaya koymaktadır.

Online penetrasyonun arttığı gelişmekte olan ülkelerdeki katılımcılar söz konusu ülkenin genel popülasyonundan daha genç ya da varlıklı olabilirler. 

İLGİLİ HABERLER