Sanofi’nin kurumsal iletişim direktörü kim oldu?

Hande Göksoy, 1 Aralık 2014 tarihi itibarı ile Sanofi Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü olarak atandı.

1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Hande Göksoy, 1999-2000 yılları arasında aynı üniversitenin Stratejik Yönetim Programı’nı tamamladı. Çalışma hayatına 1996 yılında başlayan Göksoy, farklı sektörlerde ve sivil toplum kuruluşlarında yönetim kademelerinde görev aldı ve danışmanlık yaptı. 

Haziran 2011’den bu yana Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD)’de önce Kurumsal İlişkiler ve İletişim Müdürü ardından Yatırım Politikaları Direktörü olarak görev yapan Göksoy, sağlık alanında hükümetin strateji belgeleri, rapor ve eylem planlarının oluşturulması sürecinde, AİFD’yi temsilen aktif rol üstlendi. İlaç sektörünün Türkiye’nin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasında stratejik öneme sahip sektörlerden biri olarak konumlandırılması amacıyla hazırlanan  “AİFD Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023 Raporu”na önemli katkı sağladı. Hande Göksoy, Yatırım Politikaları Direktörlüğü görevi esnasındaa AİFD’nin Yatırım Ortamı Stratejik Komitesine liderlik etti ve ilaç sektörünün, ülkeye ekonomik ve sosyal katkılarının artırılması için gerekli olan iş ve yatırım ortamının sağlanması ve sektörel hükümet programlarına teknik ve stratejik destek verilmesi amacıyla çalışma ve projeler yürüttü. Kamu, üniversite ve özel sektör işbirliği ve etkileşiminin artırılması için çeşitli platformlarda görev aldı.

Ayrıca, ilaç Ar-Ge’sinin önemli bir altyapı şartı olan fikri mülkiyet haklarının etkin korunması başta olmak üzere, Türkiye’de klinik araştırmaların yaygınlaşması, yenilikçi ilaçlara erişimin artması ve ilaç Ar-Ge’sinin ve üretiminin artırılmasının desteklenmesi amacıyla farklı paydaşlarla yürütülen çalışmalarda yer aldı.

İLGİLİ HABERLER