PwC’nin Çalışma Hayatında Kadınlar Endeksi yayımlandı

PwC’nin 33 OECD ülkesinde kadınların ekonomik güçlenmesinin incelendiği Çalışma Hayatında Kadınlar Endeksi 2020 çalışması yayımlandı. Çalışmaya göre OECD ülkelerinde cinsiyete dayalı ücret farkının kapanması GSYİH’de 2 trilyon ABD doları artış sağlayabilir.

PwC’nin 33 OECD ülkesinde kadınların ekonomik güçlenmesinin incelendiği Çalışma Hayatında Kadınlar Endeksi 2020 çalışmasına göre, OECD ülkelerinin kadın istihdamı oranında İsveç’i yakalaması durumunda, OECD ülkelerinin GSYİH’si 6 trilyon ABD dolarının üzerinde artabilir.

Rapor, cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğinin ortadan kalkması da OECD ülkelerinde kadınların gelirlerini %21 artış ile 2 trilyon ABD dolarının üzerine çıkarabileceğini gösteriyor.

Kadın istihdamının teknoloji sektöründeki yeri

G7 ülkelerinde kadınlar teknoloji iş gücünün sadece %30’unu oluşturuyor ve yalnızca çok az sayıda teknoloji şirketinin üst seviye yöneticilerini kadınlar oluşturuyor. PwC’nin Kadınların Teknolojideki Yeri Endeksi çalışmasına göre, Kanada G7 ülkeleri içinde teknoloji sektöründe cinsiyet temsilini ve eşitliğini en iyi sağlayan ülke. Kanada’yı ikinci sırada Fransa ve üçüncü sırada ise ABD takip ediyor.

Kadın istihdamında teknolojinin etkisi

PwC çalışmasına göre, teknoloji iş dünyasını değiştirmeye devam ederken robot, drone ve insansız araçlar gibi yapay zekâ ve yeni teknolojilerin kadınları mesleklerinden edebilir ancak bunun yanında yeni işler de yaratma potansiyeline sahip. Teknolojinin kadın istihdamında yaratacağı olumlu veya olumsuz etkiler ülkelere ve sanayi sektörlerine göre önemli ölçüde değişiklik gösteriyor. OECD ülkelerindeki en büyük kadın istihdamı sağlayan sağlık ve sosyal hizmet sektöründe teknoloji sayesinde kadın istihdamında net bir artış olması bekleniyor. Ancak, toptan, perakende ve imalat sektörlerinde teknoloji dolayısıyla kadın istihdamında net bir azalış yaşanması da söz konusu olabilir.

PwC Türkiye, İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı Şirket Ortağı Bilgütay Yaşar çalışmanın sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: “OECD ülkelerine baktığımızda kadınların iş gücüne katılım oranının en düşük olduğu ülkenin Türkiye olduğunu görüyoruz. Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısını kadınlar oluştururken, iş gücüne katılımlarının artması, ülkemizin ekonomik kalkınmasına sağlayacağı katkı açısından hayati önem taşıyor. Buna rağmen, 2017 yılında ülkemizde kadın istihdam oranı (%28,9) ile erkek istihdam oranının yarısından az (%65,6) gerçekleşti. Bir diğer önemli faktör, cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği. İstatistiklere göre tüm eğitim seviyelerindeki kadınlar aynı eğitim seviyesine sahip erkeklerden daha düşük ücret almakta. Ayrıca, kadınlar iş hayatında belli bir seviyeye kadar yükselip, sonrasında “cam tavan” diye ifade edilen engellere takılıyor. Bunun sonucunda kadın istihdamında yönetici kadın oranımız da alt seviyelerde. Bu eşitsizlik ve engellere yönelik tedbirler gerek devlet gerekse şirketler tarafından alınmalı.”

İş Hayatında Kadınlar Endeksi sıralaması – İlk 10 (33 OECD ülkesini kapsar)   Kadınların Teknolojideki Yeri Endeksi sıralaması (yalnızca G7 ülkelerini kapsar)
1. İzlanda 1. Kanada
2. İsveç 2. Fransa
3. Slovenya 3. Amerika Birleşik Devletleri
4. Yeni Zelanda 4. Almanya
5. Lüksemburg 5. İngiltere
6. Norveç 6. İtalya
7. Danimarka 7. Japonya
8. Polonya
9. Finlandiya
10. Belçika

 

İLGİLİ HABERLER