PR sektörü “VakitNakit” diyor

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın finansal desteği ile Excel İletişim tarafından, İletişim Danışmanları Derneği (İDA)’nın da katkısıyla hayata geçirilen VakitNakit adlı ölçümleme projesi tamamlanarak sektörün hizmetine açıldı. Projeyi anlatan Excel İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı ve İDA Yönetim Kurulu Başkanı Figen İsbir “Sektörün en büyük sorunu ölçümleme. Bu konuda ortak bir standart oluşturulmadıkça Türkiye’de PR sektörünün hak ettiği yere gelmesi ve endüstrileşmesi mümkün değil” dedi. 28 Haziran 2012 Perşembe günü, The Edition Hotel’de düzenlenen toplantıyla medyaya tanıtılan VakitNakit Projesi, Türkiye’de PR sektörünün en önemli sorunlarından biri olan ölçümleme alanında bir çözüm önerisi olarak hazırlandı. Excel İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı ve İDA Yönetim Kurulu Başkanı Figen İsbir, VakitNakit Projesi’ni; Türkiye PR sektörünün küresel ölçekte rekabet edebilmesi için önündeki en temel engel olan ölçümleme konusunda atılan bir “ilk” adım olarak tanımladı.   Figen İsbir toplantıda yaptığı konuşmada; “Türkiye’de PR sektöründe verilen veya alınan hizmetin somut maliyeti ve gerçek karşılığı ortak bir standartla ölçümlenmiyor. Şirketler sezgiler, tahminler ve subjektif olması kaçınılmaz kanaatlerle yönetilmek zorunda kalıyor. Sektör bu iki konuda iyileşme sağlayamadığı sürece gerek bir endüstriye dönüşmek gerekse sağladığı katma değeri ölçülebilir verilerle yansıtmak konusunda yetersiz kalıyor. Mevcuttaki subjektif değerlendirme kriterlerinden uzaklaşıp, ortak kabul gören bir standart oluşmadıkça, sektörün küresel ölçekte rekabet edebilecek seviyeye ulaşması mümkün değil” diyerek sektör sorunlarına dikkat çekti.  VakitNakit Projesi’nin bu sorunun çözümüne yönelik bir adım olarak üretildiğini ve bir yılda tamamlandığını belirten İsbir; “Bu sistemle PR şirketleri kendi maliyet analizlerini yapabilecek, performanslarını ve müşteri verimliliğini ölçümleyebilecek, böylelikle uzun soluklu gelecek planlarını daha gerçekçi yapabilecek” dedi. Yaklaşık 500 bin TL’lik bir bütçe ile gerçekleştirilen projenin %48’inin İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve %52’sinin Excel İletişim tarafından finanse edildiğini, İDA’nın da bilgi birikimiyle projede iştirakçi olarak yer aldığını belirten İsbir; “Tam bir yıl süren çalışmalar sonucunda bugün, sektörü çok daha ileriye taşıyacağına inandığımız bir projeyi hayata geçiriyoruz. Amacımız VakitNakit sisteminin tüm sektör tarafından bilinmesi, kullanılması ve  ortak bir standarda dönüşmesi. Proje, İDA üyesi olsun olmasın tüm PR şirketlerinin kullanımına açık olacak. İsteyen her şirket www.vakitnakit.com.tr adresinden projeyi inceleyebilir, Ağustos sonuna kadar ücretsiz deneyebilir ya da kullanabilir, tüm sorularını ajansımıza sorabilir. Proje kullanımı Eylül 2012 itibarıyla ücretlendirilecek ve gelirin büyük bölümü İDA’ya bağışlanacak” dedi. Dünyada 28 ülkede PR şirketlerini temsil eden derneklerin üye olduğu, sektörün global anlamdaki en büyük organizasyonu ICCO’ya, 2011 ciro verilerini ileten 19 ülke içinde Türkiye’nin yaklaşık 80 milyon avro olarak tahmin edilen cirosuyla ancak 12. sırada yer alabildiğini belirten Figen İsbir; Amerika, İngiltere ve Brezilya’nın bu listede ilk sırlarda yer aldığını; beş milyon nüfuslu Norveç’te bile PR sektörü cirosunun, 75 milyon nüfuslu Türkiye ile aynı olduğuna dikkat çekti. İngiltere’de pazarın Türkiye’nin 20 katı olduğunu da sözlerine ekledi. 

Yazılım (Software) tabanlı olarak üretilen VakitNakit Projesi, global ölçekteki uygulamalar, üretilen çözümler incelenerek ve lokal ihtiyaçlar analiz edilerek bir yılda oluşturuldu. Bu programı kullanan PR şirketleri; yapılan çalışmaların her marka, kurum ve çalışan bazında şirkete maliyetinin saptanmasından, harcanan zamanın karşılığı olan iş tanımının kayıt altına alınmasına, üretilen tüm işlerin arşivlenmesinden, tedarikçi datası oluşturulup verimlik analizi yapılmasına ve şirket içi iş akışı konusunda sağlıklı bir intranet sistemi oluşturulmasına kadar uzanan çok yönlü bir ölçümleme ve arşivleme altyapısına sahip olacak. Tüm bu verilerin birbiriyle ve finansal çıktıları ile eşleşerek çok yönlü sonuçlar elde edilmesine de olanak sağlayan bu sistem, Ağustos ayına kadar tüm sektörün deneme kullanımına açık olacak. Demosu www.vakitnakit.com.tr adresinde yer alan projenin bir özelliği de kullanıcı her şirketin kendi ihtiyaçlarına uyarlanabilecek esnekliğe sahip olması…

 

İLGİLİ HABERLER