Polonyalı sanatçı büyük markaları çarpıcı afişlerle eleştirdi

Polonya sanatçı Igor Dobrowolski ünlü markaları, hazırladığı bir dizi afişle eleştirdi. Sanatçı uygunsuz çalışma koşulları ve çocukların sömürülmesini anlattığı ilanları Varşova sokaklarında sergiledi.

Sanatçı 2013 yılında Bangladeş’te, fabrikanın çökmesi 1134 kişiyi öldüren olaylar gibi birçok olayı hatırlıyor.

fake-fashion-billboards-Igor-Dobrowolski-2

Dobrowolski, bir dizi çarpıcı açık hava ilanıyla, H&M, Chanel ve Zara gibi ünlü markaların arkasındaki çalışma koşullarına dikkat çekiyor.

We Made Billboards To Show Corporate Greed Of Fashion Industries Fast Fashion. Bangladesh 1,134 people Dead after a clothing factory building collapse. 3 of the 4 biggest tragedies in fashion history took place in Bangladesh in 2013. The number of fatal victims raises, profits of the companies also. H&M is the largest company that manufactures in Bangladesh. Companies are pressing the factory to lower product prices factory owner can do nothing but agree and work faster and cheaper, If not, the retailer will only go to the next factory. The only way out is to cut costs, by reducing wages for employees, lowering the working conditions and safety, produce with no respect for the environment. “We are actually profiting from their need to work, to use them as slaves, and I’m not saying that we shouldn’t give them the work, but they have to be treated with the same respect as our children or friends. They’re not different from us ” @livia_firth EVERY PURCHASE IS YOUR VOTE. Video @peempe PL. Zrobiliśmy billboardy, aby pokazać korporacyjną chciwość przemysłu modowego, Szybka Moda. Bangladesz 1.134 osób zginęło po zawaleniu się fabryki odzieżowej. Trzy z czterech największych tragedii w historii mody wydażyło się w Bangladeszu w 2013 roku. Liczba ofiar śmiertelnych wzrasta, zyski korporacji odzieżowych również. H&M jest największą firmą zajmującą się produkcją ubrań w Bangladeszu. Korporacje naciskają na fabryki, aby obniżyć ceny produktów. Właściciele mają związane ręce. Jeśli odmówią, korporacja uda się do następnej fabryki. Jedynym wyjściem jest redukcja kosztów przez obniżenie płac dla pracowników, obniżenie warunków pracy i bezpieczeństwa, produkcja bez poszanowania środowiska. ” Wykorzystujemy ich potrzebę do pracy., traktujemy ich jak niewolników. Ja nie twierdze, że mamy im nie dawać pracy, ale muszą być traktowani z takim samym szacunkiem jak nasze dzieci czy przyjaciele. To ludzie tacy jak my ” -LF KAŻDY ZAKUP TO TWÓJ GŁOS. #art #streetartvideo #urbanart #artvideo #streetart #fashionindustry #artist #video #instaart #greed #varial #artsy #instaart #corporatelife #instagood #gallery #creative #urbanart # @theunitlondon @banksy #illigalart

Art Igor Dobrowolski (@igordobrowolski)’in paylaştığı bir gönderi ()

İLGİLİ HABERLER