Philips’e yeni CEO

Royal Philips Electronics, Roy Jakobs’u şirketin Ortadoğu ve Türkiye’de hızlı büyümesinde liderlik yapması için 2012’nin ilk çeyreğinden itibaren geçerli olmak üzere bölgenin yeni Başkanı ve CEO’su olarak atadı. Philips’ten yapılan açıklamada daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir Ortadoğu ve Türkiye için anlamlı yenilikleri ile kamu yönetimlerini, toplumları ve özel sektörü destekleyerek bölgeye daha fazla odaklanmayı amaçlandığı ve Jakobs’u bu göreve  atayarak bu hedefin vurgulandığının altı çizildi. “Philips’in uzmanlığı ve yenilikleri ile farklı bölgesel zorlukların üstesinden gelmede kamu yönetimlerini ve özel sektörü desteklemek istiyoruz. Sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda, sağlık hizmetleri sistemi üzerindeki yükü hafifletirken hastalarda sağlanan sonuçların iyileştirilmesine katkı yaptığımızdan emin olmak istiyoruz.” yorumunda bulunan Roy Jakobs açıklamalarına şöyle devam etti; “Philips sadece maddi ürünler sunmakla kalmıyor, ayrıca yenilikçi finansal çözümler, önleyici tarama programları ve kamu harcamalarının odaklandığı konulardan da birisi olan sağlık uzmanlarına yönelik sürekli klinik uygulama eğitimi ve öğretimi ile de destek sağlıyor. Geçen yıl neredeyse 200 sağlık uzmanı bölgedeki Müşteri Eğitim Merkezlerimizde eğitim gördü.”


Aydınlatmada uzman
“Philips ayrıca enerji ve karbon ayak izinin azaltılmasında da büyük bir rol oynamaktadır. Günümüzde Ortadoğu’da kullanılan elektriğin yaklaşık yüzde 22’si aydınlatma içindir ve bu dünyanın geri kalanına kıyasla yüksek bir orandır. LED teknolojisi hızla sektör normu haline geldi ve Philips dünyanın en büyük aydınlatma tedarikçisi olarak yenilikleri ile yaşamı ışıkla zenginleştirirken enerji tüketimini azaltma konusunda anlamlı bir fark yaratacak bilgi ve olanaklara sahiptir” diyen Roy Jakobs, 2010 yılında Hollanda Eindhoven’da Philips’e Aydınlatma Baş Pazarlama Yöneticisi olarak katıldı ve bu görevde hızla değişen aydınlatma sektöründe aydınlatma çözümlerinin global pazarlanması sorumluluğunu taşıyordu. Bu görev özellikle LED aydınlatmada liderlik yapmaya ve aydınlatma sektörün sunduğu fırsatlardan yararlanmaya odaklanıyordu.

 

İLGİLİ HABERLER