Perakende sektöründe ciro yüzde 10 artarken, işten ayrılma oranı yüzde 17’ye düşebilir mi?

 

Perakende sektörü gelişmekte olan ülkeler için doğru stratejilerle hareket edildiğinde ekonomide önemli bir yer tutuyor. Perakende, büyümeye devam eden bir sektör ve 2015 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 3 milyon kişinin bu sektörde istihdam edildiği biliniyor.

İstihdama katkısı ve ulaştığı ciro büyüklüğüyle Türkiye ekonomisinin dinamik sektörlerinden biri haline gelen perakende yeni istihdam yaratıyor. Ancak sektörün önemli sorunlarından biri sektörde çalışan sadakatinin düşük, personel devir oranının yüksek olması. Assessment Systems’ın markalarla yaptığı çalışmalar sonucu elde ettiği bulgular, bu sorunun çözümü için ipuçları veriyor.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu’nun (TAMPF) “Dönüşürken büyüyen Türkiye perakende sektörü” başlıklı raporuna göre 2015’te toplamda 663 milyar TL’lik ciro büyüklüğüne ulaşan sektör, 2016’da yüzde 11-12 büyüme ve organize perakendede 50 bin kişiye yeni istihdam yaratmayı hedefliyor.

Perakende sektörü, ülke için ciddi bir istihdam sağlasa da, bu işgücü sektör için insan kaynakları yönetimi sorunlarını da beraberinde getiriyor. Sektörün sunduğu pozisyonların genellikle geçici işler olarak algılanması, çalışma koşulları ya da iş alternatiflerinin çokluğu gibi sebepler yüzünden çalışan sadakatinin düşük olması sektörde personel devir oranını yükseltiyor. Bunun yanında, işe alımda değerlendirme süreçlerinin yetersizliği, yanlış istihdama neden oluyor. Bu olumsuzluklar, sektörün yüzleşmekte olduğu personel eksikliği sorununu daha da kötüleştiriyor.

Perakende sektörü, verimliliği ve günün sonunda ciroyu etkileyen bu sorunu çözmek için adımlar atmaya başladı. İşe alım süreçlerini iyileştirmek ve geliştirmek de atılan önemli adımlardan biri.

Türkiye’de perakende sektörünün önde gelen markalarına, işe alım ve yetenek yönetimi süreçlerinde ölçme ve değerlendirme hizmeti sunan Assessment Systems’ın perakende sektörü için yaptığı araştırmalar, bu olumsuz tablonun iyileştirilebileceğini gösteriyor.

İşe alım süreçlerini geliştirmek ciro artışı sağlıyor

Assessment Systems’ın perakende sektörünün önde gelen markalarından biri için yaptığı araştırmanın sonuçları oldukça dikkat çekici. İşe alım süreçlerinde, bir yıl boyunca, Assessment Systems’ın perakende sektöründe yönetsel olmayan mağaza pozisyonları için geliştirdiği STEP kişilik envanterini kullanan firma için, kullanılan envanterin iş performansı tahmin etme gücü ve ciroya etkisi istatistiksel olarak simüle ediliyor. Detaylı analizler sonucunda STEP kişilik envanterinin iş performansını tahmin etme gücünün yüzde 63’e ulaştığı ve işe alımda bu tahmin gücünde bir araç kullanmanın yüzde 10’luk bir ciro artışı sağlayabileceği istatistiksel olarak gösteriliyor.

Kısacası perakende sektöründe, işe alım süreçlerinde atılacak küçük ama doğru bir adım bile verimlilik açısından büyük farklar yaratabilir. İşe alım ve yetenek yönetimi süreçlerinin geliştirilmesi sektörün gelişimine önemli katkı sağlayabilir.

İşe alımda doğru değerlendirme personel devir oranını düşürüyor

Türkiye’nin en büyük perakende firmalarından biri ile yapılan bir diğer çalışmada ise işten ayrılan ve işe devam eden personelin envanter sonuçları karşılaştırılarak firma için ideal profil oluşturuluyor. Bir yıl süreyle bu ideal profile göre yapılan tüm işe alımlar analiz ediliyor. İdeal profile uyum ile işten ayrılma arasındaki ilişki inceleniyor.

Sonuçlar ise gayet ilgi çekici; envanter kullanımından önce yüzde 33 düzeyinde bulunan iş bırakma oranı, ideal profile uyum arttıkça lineer olarak düşüş gösteriyor. İdeal profile uyum yüzde 90 ve üstünde olduğunda işten ayrılma oranının yüzde 17’nin altına indiği görülüyor. Diğer bir deyişle; işe alım sürecinde adayların doğru bir şekilde değerlendirilmesi yanlış istihdam riskini azalttığı gibi, çalışan sadakatini de artırıyor. Sonuçta verimli ve uzun soluklu bir şekilde çalışabilecek adaylar işe alınıyor ve yüksek personel devir oranının sebep olduğu maliyetler minimuma indirgeniyor.

 

 

 

İLGİLİ HABERLER