Molfix “Hayat Bağım” projesinin startını verdi

Molfix “Hayat Bağım” adını verdiği yeni bir sosyal sorumluluk projesine başladığını gerçekleştirdiği basın toplantısıyla duyurdu. Güvenli bağlanma ve bebeğin gelişim alanlarında farkındalık yaratmak ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerine, kuvöz, solunum cihazı gibi hayati ekipman desteği sağlamak projenin amacını oluşturuyor.

Molfix, T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü desteği ve Bebek Ruh Sağlığı Derneği proje ortaklığıyla gerçekleştirilen projede, 1 yılda 10 ilde 5 bin anne ve bebeğine, 350 ebe-hemşireye ulaşmayı hedefliyor. Proje, erken ve sağlıksız doğan bebeklerin hayata sevgiyle bağlanabileceğini ve annelerle bebeklerin arasında güvenli bağlanmanın ve bebeğin gelişimiyle ilgili annelerin farkındalığının önemini vurguluyor.

Hayat Kimya Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Global Başkan Yardımcısı Aysel Aydın ve Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Enes Çizmeci’nin ev sahipliğinde ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında,  erken doğum oranları ve bebek kayıp istatistiklerinin yanı sıra, bu oranların pozitif yönde değiştirilebilmesi adına yapılabilecek çalışmalar vurgulandı.

 10 ilde 5 bin anneye ve 350 ebe ve hemşireye erişim hedefleniyor

Hayat Bağım Projesi ile bebekleri yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annelerin, psikolojik ve sosyal koşullarının iyileşmesi amaçlanıyor. Devlet hastanelerinin anne misafirhanelerinde kalan anneleri, 15 günde bir psikologlar ziyaret ederek, onlara güvenli bağlanma üst başlığında eğitimler veriyor. Aynı eğitim yeni doğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan ebe & hemşirelere de Bebek Ruh Sağlığı Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Bayhan tarafından veriliyor.  1 yılda 5 bin anneye ve 350 ebe-hemşireye erişim hedefleniyor.

“Bebekleri hayata sevgi ile bağlamayı amaçlıyoruz”

Hayat Kimya Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Global Başkan Yardımcısı Aysel Aydın “Hayat Bağım projemizi 10 ildeki devlet hastanelerinde bulunan anne misafirhanelerinde ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır, Erzurum, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Konya, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van bu illerimiz… İllerimizi belirlerken ülkemizin her bölgesini temsil etmeye özen gösterdik. Hayat Bağım projemizde verdiğimiz eğitimlerle, “güvenli bağlanma” ve bebeklerin gelişim alanlarında farkındalık sağlamayı hedefliyoruz.  Yanı sıra çok önemli bir yatırım daha yaparak, kuvöz, solunum cihazı gibi hayati ekipmanları yenidoğan yoğun bakım ünitelerine bağışlayarak bebeklerin hayata tutunmasına katkıda bulunuyoruz. Yaşam üniteleri olmazsa bebeğin tıbbi ve hayati ihtiyacı karşılanamaz. Annenin psikolojisi sağlam olmazsa bebeği yaşama tutunamaz. Bu nedenle projemiz erken, riskli doğum yapan anne ve sağlıksız doğan bebekler için her yönüyle kapsayıcı. Bebekleri hayata sevgi ile bağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

İLGİLİ HABERLER