Kurumsal itibar şirketlerin piyasa değerinin yüzde 63’ünü oluşturuyor

Weber Shandwick’in gerçekleştirdiği Kurumsal İtibarın 2020’deki Durumu araştırması, kurumsal itibarın şirketlerin değeri üzerinde ne denli etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Weber Shandwick, KRC Research iş birliğiyle gerçekleştirdiği Kurumsal İtibarın 2020’deki Durumu: Artık Her Şeyin Önemi Var araştırması sonuçlarını açıkladı. Çevrimiçi anket metoduyla yapılan araştırmaya dünya genelinde 22 ülkede hizmet veren firmaların üst düzey yöneticileri katıldı. Anketle, bir şirketin itibarını neyin tetiklediği, yüksek saygınlığın neden önemli olduğu ve güçlü bir kurumsal itibara sahip olmanın getirdiği faydalar incelendi. Çalışma aynı zamanda kurum kültürü, CEO ve çalışan aktivizmi, kriz ve risk gibi konulara da değiniyor.

Araştırma, kurumsal itibarın, şirketlerin kârlılığı üzerinde çok etkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya katılan yöneticiler, şirketlerinin piyasa değerinin yüzde 63’ünün genel kurumsal itibara bağlı olduğunu düşünüyor.

Kurumsal itibar çok yönlüdür

Araştırmadan elde edilen bir diğer önemli bulgu da itibarın “çok yönlü” olduğu. Başka bir deyişle, bir şirketin itibarı çeşitli faktörlerden etkileniyor ve bu faktörlerin hepsi eşit öneme sahip. Bu faktörler arasında net bir ayrım yapılamaması, kurumsal itibar alanında şirketlerin artık birçok faktöre eşit seviyede önem verdiğini gösteriyor. Bugün çalışanların niteliklerinden ürünlerin kalitesine, finansal performanstan kurumsal kültüre kadar birçok faktör, kurumsal itibar yönetimi için önem arz ediyor.

Yönetimlerin gündeminde kurumsal itibar var

Kurumsal itibar şirket yönetimlerinin radarında. Her 10 yöneticiden 9’u (yüzde 91), çalıştıkları şirketlerin itibarının yönetim kurulu için önemli olduğunu, yarısından fazlası ise (yüzde 52) çok önemli olduğunu düşünüyor. Yöneticilerin çoğu (yüzde 71) şirket yönetimlerinin kurumun itibarını ölçtüğünü veya izlediğini belirtiyor. İtibarın nasıl ölçüldüğü sorulduğunda ise yöneticiler, genellikle çalışan mutluluğu ve aidiyeti, satışlar ve finansal performans ve paydaşlar arasında yapılan anketlerle bu ölçümlemeyi yaptıklarını söylüyor.

Araştırma Hakkında

“Kurumsal İtibarın 2020’deki Durumu: Artık Her Şeyin Önemi Var” araştırması Weber Shandwick ve KRC Research tarafından Temmuz ve Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında dünya çapında 22 pazarda 2.227 yöneticiye çevrimiçi anket uygulandı. Katılımcı profili, gelişmiş ülkelerde geliri en az 500 milyon dolar ve gelişmekte olan piyasalarda 250 milyon dolar olan şirketlerde orta ve üst düzey pozisyonlar. Bu yöneticiler çeşitli endüstrileri temsil ediyor.

İLGİLİ HABERLER