Koronavirüs salgınıyla ilgili toplumdaki risk algısı zayıfladı!

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırmasının 43. dönem verileriyle; vatandaşların salgınla ilgili tedirginlik trendi, salgının sona ermesine yönelik beklentileri, bireylerin kendileri dışındaki insanların sosyalleşme ve çeşitli faaliyetlerine karşı tutumları ortaya koyuldu.

Ipsos tarafından gerçekleştirilen araştırmada; kamuoyu nezdinde çeşitli faaliyetlerin sağlık üzerinde ne kadar riskli olup/olmadığına bakıldı. Sosyal hayata katılıma dair sorulan sorularda; “kalabalık yerlere gitme, misafirliğe gitme ve misafir ağırlama” davranışların, toplumun geneli tarafından çok riskli veya kısmen riskli değerlendirildiği görülüyor. Bunu şöyle de açıklayabiliriz; her 10 vatandaştan 7’si misafir ağırlamanın veya misafirliğe gitmenin çok riskli olduğu kanısında, öte yandan bu ciddi risk algısında yıl sonuna kıyasla yüzde 11-12 oranında düşüş olduğunun altını çizmek gerekiyor.

 Diğer vatandaşlara duyulan güvensizlik, umutsuzluğa yol açıyor

Araştırma verileri; vatandaşların virüsten korunmak için diğer vatandaşların aldığı tedbirleri yetersiz bulduklarını ortaya koyuyor. Bu güvensizliğin toplumda umutsuzluğa yol açtığı görülüyor. Bireylerin yarısı (yüzde 52) “başkalarının yeteri kadar önlem almaması nedeniyle salgının sona ermeyeceğine dair umutsuzluğa katılıyorum” ifadesine “kesinlikle-katılıyorum”, dörtte birisi ise sadece “katılıyorum” diyor (Toplam katılan yüzde 79). Toplam skor dönemler arasında çok büyük bir değişim göstermese de daha keskin bir tutuma işaret eden “kesinlikle katılıyorum” ifadesinin vakaların çok yüksek olduğu Ekim sonu-Kasım başı döneme kıyasla daha düşük olduğu görülüyor. O dönemde bu oran yüzde 60’ların üzerinde seyrediyordu (28 Ekim-4 Kasım 2020: yüzde 65).

 

Toplum iyimser bir beklenti içinde değil

Ipsos; araştırmanın ilk döneminden bu yana salgının ülkemizde ne zaman biteceğine dair kamuoyunun tahminlerini alıyor. Virüs vakasının ilk görüldüğü tarihten itibaren bir aylık süreçte vatandaşların beklentileri daha iyimserdi. Ancak; Nisan ortasından itibaren salgının 6 aydan fazla bir sürede sona ereceği görüşü güçlenmeye başlamıştı ve Mayıs sonu itibariyle bu görüş iyice ağırlık kazanmıştı. Salgının başlamasından bu yana neredeyse 1 sene geçmesine rağmen salgının yakın zamanda sona ermeyeceği görüşü devam ediyor. Son araştırmada, bireylerin yarısı (yüzde 51) salgının bu sene bitmeyeceğini, daha ileri bir tarihte sonlanacağını düşünüyor. Aşının gelmesiyle beraber yaz döneminde normalleşme sürecine girilip girilmeyeceğine yönelik tartışmalar başlamıştı. Ancak; görülen o ki vatandaşların toplamda sadece yüzde 12’si 2021 yılı ortasına kadar salgının biteceğine inanıyor.

Kasım ortası- Aralık başı dönemde virüsü kendileri ve aileleri için çok tehlikeli görenlerin oranı en üst seviyeye çıkmıştı (yüzde 60-61). Bu oranda anlamlı bir düşüş gerçekleşmedi, bugün vatandaşların yüzde 57’si virüsü kendileri için çok tehlikeli olarak değerlendirdiği görülüyor. Ciddi tehlikeli ve kısmen tehlikeli diyenlerin toplam oranı ise yüzde 87.  Diğer bir ifadeyle, salgın hem günlük hayatta hem de yakın gelecek üzerinde hala ciddi bir söz sahibi.

Araştırmanın Künyesi

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 5-10 Şubat 2021 saha tarihleri ile 43. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, yüzde 95 güven aralığında ± yüzde 3’tür…

İLGİLİ HABERLER