Kanal dijital, odak müşteri, çözüm yazılım kiralama!

İşletmeler bugün, her zamankinden daha fazla ticari yazılım kullanmak ve dijitalleşmeye öncelik vermek durumunda. Pandemi döneminde dijitalleşmeye verilen öncelik artsa da Türkiye’de KOBİ’lerin ticari yazılım kullanım oranı hala yüzde 25’ler seviyesinde. Değişen koşullar beraberinde çalışma biçimlerini de değiştirmeye devam ediyor. İş yaşamında yeni standartlar belirlenirken; uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla bulut teknolojileri de lüks olmaktan çıkıp bir ihtiyaç haline gelmeyi sürdürüyor. 

Geçtiğimiz dönemde uzaktan çalışma modeli pek çok şirket ve çalışanın tek alternatifi oldu ve şirketler uzaktan çalışmaya daha çok yatırım yapmaya başladı. Uzaktan çalışmaya uygun altyapıyı oluşturmuş ve dijitalleşme süreçlerine hazır olan KOBİ’lerin yüzde 30’u kısa sürede bu sürece uyum sağlarken yüzde 70’i ise faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kaldı.

İş yapış şekillerinin değişmesiyle dijital çözümlere olan ihtiyaç da artmaya devam ediyor. Uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla bulut tabanlı teknolojilere duyulan ihtiyaç ve talep katlanarak büyürken ticari yazılımlara olan ihtiyaç da bu paralelde artmaya devam ediyor.


Yeni standartlar: Görüntülü iletişim, güvenli depolama ve yazılım kiralama

Kişiler arası iletişimi güçlendiren ve görüntülü iletişim kurulmasını sağlayan ürünler son dönemde en çok kullanılan yazılımlar arasında yer alıyor. İhtiyaç duyulan bir diğer unsur da dataların güvenli ve kolay ulaşılabilir bir alanda saklanması. Datalara her yerden ulaşılmasını sağlayan bulut tabanlı hızlı depolama çözümleri de yeni standartlar arasında yer almaya başladı.

Bir diğer öne çıkan gelişme ise yazılım kiralama. Kiralama modeli yükselen bir trend haline gelmeye devam ediyor. İhtiyaç duyulan yazılımın lisanslama ve altyapı satın alma maliyetlerine girilmeden kullanılabilmesine olanak sağlayan yazılım kiralama ile talep edilen hizmete daha düşük bir maliyetle ulaşmak mümkün oluyor.

360 derece bulut tabanlı dijital çözümler ise önümüzdeki döneme damga vurmaya hazır. Kurumların sadece tek bir işlerine değil; ticari, müşteri ve iletişim gibi 360 derece ihtiyaçlarına yanıt veren bulut tabanlı çözümlerin de önümüzdeki dönemde dijital evrimin bir parçası olacağı öngörülüyor.


Odak noktası “müşteri”

Değişen şartlarla birlikte ihtiyaç ve talepler de değişiyor. Türkiye’de gerçek anlamda “Kiralama Modeliyle” çözüm sağlayan ilk ticari yazılım şirketi olduklarının altını çizen Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, “Kiralama servisi kullanan işletmenin, servis sağlayıcıya zorunlu bağlılığının önüne geçtiği sistemde, sorumlu bir ‘yazılım servis sağlayıcı’ olarak abonemizi mutlu etmeyi hedefliyor, bunun için sürekli deneyimin iyileştirmelerine odaklanıyoruz. Bu yarışa giremeyen firmalar ‘bedava, ücretsiz’ gibi çeşitli söylemlerle mahkum müşteriler yaratmaya çalışıyor, biz ise ‘Müşteri Takıntılı’ bir yazılım servis sağlayıcı olarak yarışımızı; daha kaliteli hizmet, daha iyi müşteri deneyimi, uzun süreli abonelik ilişkisi üzerine kuruyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu hedefimizin doğrultusunda çalışmalarımıza devam ederek hizmetlerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz” diyor.

İLGİLİ HABERLER