İTO reklamda yanlış yapan üyesini affetmiyor!

Reklam Kuruluna yapılan binlerce şikayet beklerken bir yeni mercii daha şikayetçilere hizmet vermeye başlıyor. Ancak bu kez bizzat üyelerine “yanlış yaptın” diyecek olan İstanbul Ticaret Odası (İTO). İTO, üyelerinin yanıltıcı reklam faaliyetlerini önlemek için İTO Reklam Değerlendirme İhtisas Komitesi’ni kurdu. Aslında 1981 yılında kurulan Dürüst Reklamcılık Değerlendirilmeleri Kurulu, Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında günün ihtiyaçları doğrultusunda güncellemiş oldu. Komitenin amacı, reklamcılık sektörünün gelişmesi ve sektöre duyulan güvenin geliştirilmesine katkıda bulunmak. Komite geniş tabanlı tutulmuş; sektör temsilcileri, meslek komiteleri, TRT, tüketici ve basın yayın birlikleri, dijital yayıncılar ve hukukçular yer alıyor.

Komitenin sıkı sıkıya belirlenmiş kuralları var. İşte o sıkı kurallarda bazıları: 

  • Reklamlarda eksik bilgi vermek, anlaşılmaz veya abartılı iddialarda bulunmak, tüketiciyi yanıltacak muhtemel söz, beyan, resim veya görüntüler bulundurulamaz.
  • Dürüst rekabet ilkelerine aykırı rakiple ilgili karşılaştırmalar yapılamaz.
  • Çocukların, gençlerin tecrübesizliklerini kötüye kullanarak onların sadakat ve güven duygularını zedeleyemez.
  • Satış veya kira için yapılan emlak reklamlarında abartamaz ve yanıltıcı olamaz.    
  • Alkollü içecekler ile ilgili söylemler motive edici olamaz, alışkanlığa sevk edemez ve reşit olmayan kişileri hedef alamaz.
  • Şikayet haklı bulunursa marka İTO Disiplin Kuruluna sevk edilecek.

 

İLGİLİ HABERLER