İşverenler, çalışanlarının kişisel yazışmalarını inceleyebilir mi?

 

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), işverenlerin, çalışanlarının mesai saatlerinde yaptığı yazışmaları kontrol edebileceğine hükmetti” haberi tartışılan konular arasına girdi.

Karar ile ilgili açıklama yapan Avukat Cevat Kazma, dava sonucunun ülkemizde yanlış yorumlandığını söyledi.

2007 yılında özel mesajlarının incelenmesi sonrası işten atılan Romanya’daki bir mühendis, özel hayatının gizliliği ihlal edildiği gerekçesiyle işe iade davası açtı. Ülkedeki tüm hukuk yollarına başvuran ancak sonuç alamayan mühendis, başvurusunu AİHM’e taşıdı. Çıkan karar işvereni haklı buldu, çünkü işveren yazışmaları somut deliller üzerine okumuştu.

-İlgili dava sonucu “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), işverenlerin, çalışanlarının mesai saatlerinde yaptığı yazışmaları kontrol edebileceğine hükmetti” şeklinde basında yer bulurken, Avukat Cevat Kazma, dava sonucunun yanlış yorumlandığını belirtti.

-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki “haberleşme hakkına saygı” maddesine (8. Madde) değinen Cevat Kazma, ilgili davada, işverenin somut deliller üzerine çalışanının yazışmalarını incelediğini ve yazışmaların içeriği sebebiyle iş akdini tek taraflı feshettiğini söyledi.

Aksi halde işverenler tarafından çalışanların kişisel yazışmalarının incelenmesi ve denetlenmesinin vahim bir hata olacağını, bunun hukuka aykırı olduğunu ve işverenin ceza alacağını vurguladı.

“Çalışanların kişisel yazışmaları, özel hayatları; hem anayasal olarak hem de Avrupa insan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmıştır” diyen Avukat Cevat Kazma, her kişisel yazışmanın, iş akdinin tek taraflı feshi sonucunu doğurmayacağının altını çizdi.

Mesai saatleri içinde yapılan kişisel işler ve yazışmalar ile ilgili de bir uyarıda bulundu. “İşverenler, mesai saatleri içinde yapılan kişisel işleri ve yazışmaları tespit ederse, bu süre kadar çalışanın mesai ücretinden kesebilir.”

 

İLGİLİ HABERLER