İşte Türkiye’nin değişen DNA’sı!

Unutulmayacak bir yıl olarak kayıtlara geçen 2020 tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pek çok değişimi beraberinde getirdi. Speed Medya toplumsal yaşamdan ekonomiye kadar her alanda etkisini hissettiren bu değişim fırtınasının Türkiye yansımalarını pek çok araştırmayı ve analizi bir araya getirerek “Türkiye’nin DNA’sı” raporunda gözler önüne seriyor. Raporun öne çıkan tespitlerini Marketing Türkiye okurları için derledik…

Toplumsal Kümeler

1) Memnun Muhafazakarlar

Yaş dağılımı anlamında Türkiye ortalamasından farklılaşmayan bu segmentteki bireylerin ortalamaya göre daha çoğu Doğu ve Güneydoğu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşıyor ve orta sosyo-ekomik statüde farklılaşıyor. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durumdan en memnun gruptur.

2) Kaygılı Modernler

Yaş ortalaması ortalamanın üzerinde olan bu kümedeki bireyler yine Türkiye ortalamasına kıyasla daha yüksek sosyo ekonomik statüden, eğitimli ve çoğunlukla Marmara ve Ege’de ikamet eden bireylerden oluşuyor. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durumdan memnun değiller, devletin Suriyelilere verdiği desteği onaylamıyorlar.

3) Koyu Muhafazakarlar

Türkiye geneliyle kıyaslandığında; ortalamaya göre daha kalabalık hanelerden oluşan, daha az eğitimli, İç Anadolu ve Doğu, Güneydoğu Anadolu’da ortalamanın üzerinde ikamet eden bireylerden oluşuyor. Dini inançları siyasi ve sosyal hayatlarındaki bütün tutumlarını etkiliyor.

4) Özgürlükçü Modernler

Türkiye geneliyle kıyaslandığında kentlerde, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yaşama ve 14-25 yaş grubunda olma oranı daha yüksek olan gruptur. Farklı etnik köken, siyasi eğilim, cinsel eğilimi olan kişilere hoşgörüyle yaklaşılması gerektiğini düşünen, çevre duyarlılığı yüksek, sosyal yaşamda oldukça aktif bireyler bu grupta öne çıkıyor.

5) Yılgın Demokratlar

Türkiye geneliyle kıyasla Marmara ve Ege bölgelerinde yaşama; orta yaş ve üzerinde ve daha eğitimli olma bu grupta öne çıkan özellikler. Bu grup geçim zorluğu nedeniyle hayatından memnun olmayan ve gelecekten beklentisi düşük, ülkenin ve ailesinin geleceğiyle ilgili kaygıları olan bireylerden oluşuyor.

6) Kayıtsız Şikayetçiler

Eğitim düzeyi Türkiye ortalamasının altında olan, 26-35 yaş aralığında farklılaşan, düşük-orta sosyo ekonomik statünün görece daha baskın olduğu bir gruptur. Türkiye geneline kıyasla, sosyal yaşantısı çok fazla olmayan, ailesinden çok arkadaşlarına zaman ayırmayı tercih eden, erkekleri mahalle kahvesinde vakit geçirmeyi seven bu bireylerin teknoloji merakları yüksek.

7) Mazbut Kanaatkarlar

Türkiye geneline kıyasla; daha çok kırda ve Karadeniz, Akdeniz bölgelerinde ikamet eden, 36 yaş üzerinde olan yine Türkiye ortalamasına göre düşük SES, az eğitimli ve kalabalık hanelerde yaşayan bireylerden oluşuyor. Sosyal olarak daha çok ailesiyle vakit geçiren, yaşadığı mahalleyi ve hayatı seven, dini inançlarına bağlı bireylerdir.

Mutluluk Oranı Düşüyor

Her sene yayınlanan “Dünya Mutluluk Raporu”na göre Türkiye, 156 ülke içinde mutluluk sıralamasında 93’üncü sırada yer aldı. Türkiye 2019 raporunda ise 79’uncu sıradaydı.

  • Mutluluk oranı, kadınlarda, erkeklere kıyasla daha yüksek oranda çıkmakta.
  • Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65+ yaş grubu en mutlu grup olarak öne çıkmakta.
  • Sağlıklı olmak en büyük mutluluk nedeni olurken bunu sırasıyla; sevgi, başarı, para ve iş takip etti.

Kaynak: TUİK – Yaşam Memnuniyeti Araştırması

Endişelerimiz Değişken…

2018 Türkiye Genel Seçimleri ile birlikte kamuoyu endişeleri ekonomiye odaklandı. Son 1 yıldır ekonomi konusunda dalgalı bir ruh hali seyir ediyor. Koronavirüs vakalarının hayatımıza girmesiyle beraber ise bir anda Türkiye’nin en önemli sorunu salgın halini geldi.

Kaynak: Ipsos -Türkiye Barometresi

Kimlere Daha Çok Güveniyoruz?

Dünyada ve Türkiye’de bilim insanları, doktorlar ve öğretmenler en güvenilen meslekler sıralamasında ilk üçte yer alıyor. Hem dünyada hem Türkiye’de ise en güvenilmeyen meslek grubu politikacılar.

Kaynak: Ipsos -En Güvenilen Meslekler Araştırması 2019

Gençler Yurtdışına Gitmek İstiyor

“Eğitim veya iş amaçlı bir başka ülkede geçici süreli yaşama fırsatı tanınsa yurt dışına gitmek ister misiniz?” sorusuna gençlerin yüzde 76,2’si ‘evet kesinlikle giderim’ cevabını verirken, yüzde 14’ü ise “Evet ama ülkemde aynı şartları bulursam gitmem” cevabını verdi.

Kalıcı olarak bir başka ülkenin vatandaşlığı verildiğinde “Evet terk eder giderim” diyenlerin oranı yüzde 64 olurken, yüzde 14’ü “Ülkemde kalırım” cevabını verdi.

Kaynak: Yeditepe Üniversitesi Gençlik Araştırması, 2020

Hangi Mecrayı Ne Kadar Tüketiyoruz?

Pandemi döneminde tüketimi en çok artan mecralar televizyon ve dijital oldu. Diğer mecralar ise düşme eğilimi gösterdi.

 

Speed Medya tarafından hazırlanan “Türkiye’nin DNA’sı” raporunun tamamı için TIKLAYIN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLGİLİ HABERLER