İşte Atıştırmalık Çekmecesinin Liderleri…

Marketing Türkiye için Roamler Türkiye’nin gerçekleştirdiği “Atıştırmalık Çekmecesi” araştırmasına göre tüketicilerin yüzde 59,7’si evinde en az bir paket bisküvi bulunduruyor. Bisküvide Eti, çikolata kategorisinde ise Ülker liderliğini ilan ederken krem çikolata kategorisinde yüzde 55,7 orana sahip olan Nutella rakiplerini açık ara geride bırakıyor.

Marketing Türkiye için gerçekleştirdiği araştırmalarda tüketicilerin buzdolap­larında ve çantalarında bulundurduk­ları markaları soran Roamler Türkiye bu defa “Evdeki atıştırmalık çekmecen­de hangi markalar var?” sorusunu yöneltti. İşte atıştır­malık çekmecesinin en sevilen ürünleri ve markaları…

Bisküvisiz Olmaz…

Yaklaşık yüzde 80’ini 15-34 yaş arası tüketicilerin oluş­turduğu 335 Roamler kullanıcısının yüzde 59,7’sinin evinde en az 1 paket bisküvi bulunuyor. Bisküvi dışında en çok karşılaşılan ürün kategorileri ise gofret (yüzde 33,7), kraker (yüzde 31,04) ve kuruyemiş (yüzde 29).

Bisküvide Favori Eti Burçak

En çok tercih edilen ürün kategorisi biskü­vide tüketicinin favorisi Eti Burçak (yüzde 14,9). Eti’nin özellikle düşük kalorili ve sağlıklı olma­sını ön plana çıkarttığı ürünü Burçak belli ki tü­keticinin gönlüne ve zih­nine girmeyi başarmış. Eti Burçak gibi, lif kay­nağı olarak lanse edilen Ülker Saklıköy’ün ikinci sırada yer alması sağlıklı beslenme trendinin atış­tırmalık ürün kategorilerini de çokça etkilediğinin bir göstergesi. Ülker Hanımeller de Ülker Saklıköy ile aynı oranda çekmecelerde yer alırken (yüzde 9,7) diyet ürü­nü olarak bilinen Eti Form da Ülker Probis ile birlikte bu markaları takip ediyor (yüzde 9,2).

Kadınların Çekmecesi Çok Çaşıtlı…

Sadece erkek kullanıcıların sonuçları göz önünde bulunduruldu­ğunda en çok karşılaşılan 3 kategori paralellik gösterirken, kadın kullanıcılarda kuruyemiş, bisküvinin ardından en çok tercih edilen atıştırmalık ürün oluyor. Kadın kullanıcıların yüzde 38.8’i evlerin­de en az 1 paket kuruyemiş bulunduruyor. Çekmecelerdeki ürün adedine bakıldığında ise kadın tüketicilerin çekmecelerinin kala­balıklığı dikkat çekiyor. Kadınlarda hane başına 4.7 ürün düşerken erkeklerde bu oran 3.9’da kalıyor.

Eti Balık Kraker’den Vazgeçilmiyor

Eti, Balık Kraker kategorisinde yüzde 21,5’luk paya sahip. Ül­ker’in genelde “açlığı yatıştırır” şeklinde konumladığı Çizi yüzde 20,1 ile tüketicilerin çekmecelerinde en çok bulunan markalar­dan bir diğeri. Baharatlı, kıvrık, çubuk gibi birçok çeşidi bulu­nan Eti Crax da çekmecesinde kraker bulunduranların yüzde 16,3’ünün tercihi

Kuru Meyvede İlk Tercih Markasız Ürünler

Tüketicilerin hem markalı hem de markasız olarak ev­lerinde bulundurdukları iki kategori bulunuyor. Araş­tırmaya göre bu kategorilerden ilki olan kuruyemişte katılımcıların yüzde 63’ü markalı ürünleri tercih edi­yor. Bir diğer kategori olan kuru meyvede ise ilk ter­cih yüzde 64,7 ile markasız ürünlerden yana. Markalı ürünlerin tercih edilmediği kuru meyvede kendine ilk sırada yer bulan marka Peyman Bahçeden (yüzde 13,7) olurken kuruyemişte ise ilk tercih Tadım (yüzde 24) oluyor.7

Gofrette Eti-Ülker Kapışması

Eti ve Ülker arasındaki re­kabet gofret kategorisin­de de kendini gösteriyor. Çekmecelerinde gofret bu­lunduran tüketicilerin en çok tercih ettikleri marka­lar yüzde 23 ile Eti Hoşbeş ve Ülker Çikolatalı Gofret. Bu iki gofret tek başlarına büyük çoğunluğu oluştu­rurken Ülker Çokonat da yüzde 9.7’lik kesimin ter­cihi konumunda.

Nutella, Çokokrem’e Fark Attı

Krem çikolata kategorisinde Nu­tella çok sayıda evde karşımıza çı­kıyor. Nutella marka dağılımında yüzde 55,7 ile en yakın rakibi Ül­ker Çokokrem’e (yüzde 16) ciddi bir fark atıyor. Elbette bu başarıda Nutella markasının sadece kahvaltı konseptiyle sınırlı kalmayan feno­men bir marka olmasının etkisi var. Sağlıklı beslenme trendiyle hızla büyüyen kahvaltılık gevrek katego­risinde ise Nestle Nesfit’in yüzde 37,3 ile lider konumda. Onu yüzde 13 ile Eti Lifalif ve yüzde 9,8 ile Nestle Corn Flakes takip ediyor.

Çikolatada Ülker Üstünlüğü

Çikolata tercihlerinde bar ve tablet çikolataların tercih edilme oranlarının birbirine yakın olduğu görülüyor (sırasıyla yüzde 21,6 ve yüzde 21,1). Bar çikolata katego­risinde Ülker Albeni yüzde 14,2’lik orana sahipken Ül­ker Coco Star, Eti Canga ve Ülker Metro yüzde 9,09’la aynı oranı elde ediyor. Markaların tablet çikolatalarının tercih edilme oranlarına bakıldığında ise durum şöyle: Ülker (yüzde 21,3), Nestle (yüzde 16), Milka (yüzde 12).

Metodoloji…

Kullanıcılardan fotoğraf destekli bilgi alan Roamler Türkiye, araştırma sonuçlarını hem kategori hem de marka bazında raporladı. Araştırmada tüm adımların fotoğraf destekli olması ve Roamler Türkiye ekibi tarafından markaların tek tek kontrol edilmesi tam anlamıyla doğru bilgi sunulmasını sağlıyor.

İLGİLİ HABERLER