İş ortağı ekositemi ön plana çıkıyor

Global ara bağlantı ve veri merkezi şirketi Equinix, üst düzey kurumsal Bilişim Teknolojileri sektörü profesyonellerinin, iş ortağı ekosisteminin geleceğine ilişkin görüşlerini içeren bağımsız araştırma sonuçlarını yayınladı. Equinix araştırmasına göre Bulut Bilişim, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da Kanal İş Ortağı yapısını geliştiren en büyük faktör oldu. 

Equinix, üst düzey kurumsal Bilişim Teknolojileri sektörü profesyonellerinin, iş ortağı ekosisteminin geleceğine ilişkin görüşlerini içeren bağımsız araştırma sonuçlarını yayınladı. Sonuçlar, ankete katılan Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi genelinde 836 Bilişim Teknolojileri karar vericisinin neredeyse yarısının (yüzde 48) bulut tabanlı hizmetlere erişmek için iş ortaklarını kullandığını, bulut bilişimin de iş ortaklarıyla ile çalışmaya yönelten bir numaralı faktör olduğunu gösteriyor. Gartner’ın, 2025 yılına kadar işletmelerin yüzde 80’inin şirket içi altyapıdan veri merkezlerine ve buluta kayacağını vurguladığı bu sonuçlar, şirketlerin bu kadar ciddi bir altyapı değişikliğinden kaynaklanan zorlukları azaltmak için iş ortaklarını kullandığını ortaya koyuyor. Sonuçlar, bulutun dönüşümün yanı sıra, daha önce geleneksel olarak şirket içinde yönetilen hizmetlerin iş ortaklarına taşınmaya başlandığının da altını çiziyor. İşletmelerin daha önce dışarıdan hizmet alma konusunda tereddüt ettikleri bir alan olan güvenlik yönetimi, katılımcıların yüzde 39’u tarafından iş ortaklarından en çok faydalanıldığı ikinci hizmet olarak göze çarpıyor. Karar vericilerinin üçte birinden fazlası (yüzde 34) ara bağlantılara erişmek için iş ortaklarını kullanıyor. Equinix’in Kanal İş Ortağı ekosisteminin büyümesine de fayda sağlayan ara bağlantı, trend olma özelliğini koruyarak üçüncü sırada yüksek öncelikli bir hizmet olarak ön plana çıkıyor.

Maliyet hemen hemen her pazarda bir numaralı önceliğe sahip

İşletmelerin Bilişim Teknolojileri karar vericilerine neden iş ortaklarını seçtikleri veya çalışmayı tercih ettikleri de soruldu. Maliyet, hemen hemen her pazarda bir numaralı önceliğe sahip. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi genelinde katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 51) genel olarak iş ortaklarıyla çalışmayı tercih etme nedeninin daha düşük maliyet olduğunu belirtti. Daha iyi bir hizmet kapsamına erişebilme faktörü ise tüm katılımcıların yüzde 46’sı ile maliyet faktöründen hemen sonra geldi. Hollanda ve Türkiye’deki işletmeler bunu iş ortaklarıyla çalışmanın ana nedeni olarak adlandırırken, Fransa’daki karar vericiler için ana faktör kolaylıktı. Avrupa genelindeki işletmelerin Bilişim Teknolojileri karar vericileri, Kanal iş ortakları ile birlikte bütçelerinin ortalama dörtte birini (yüzde 24) harcıyor. Ülkelere göre değişiklik gösterse de Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi genelinde işletmelerin hizmet ve servis aldığı iş ortağı sayısı ortalama olarak 9 olarak belirtilmiş. Fransa 12, Almanya ise 11 iş ortağı sayısı ile ortalamanın üzerinde yer alıyor. İngiltere (7) ve Finlandiya (6) ise şirketlerin ortalama olarak daha az sayıda iş ortağıyla çalıştığı ülkeler.

İş ortağı ekositemi ön plana çıkıyor

Equinix’in üçüncü yıllık Küresel Ara Bağlantı Endeksi’nde (GXI 3. sayı) elde edilen bulgular göz önüne alındığında, iş ortağı ekositemi ön plana çıkıyor. Bu pazar raporu, bu yıl çok sayıda lokasyonda birden fazla hizmet sağlayıcısına bağlanmanın ara bağlantı bant genişliği için en önemli kullanım örneği olduğunu ve 2022 yılına kadar 4 kat büyüyeceğini gösteriyor. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi genelinde ankete katılan her 10 kişiden yaklaşık 4’ü (yüzde 38) iş ortaklarının işletmeleri kesintiye uğratmadan uygulaması kolay ve kusursuz çözümler sunma konusunda fayda sağlayabileceğini belirtti. Bu ihtiyaç, kurumsal altyapının genişlemesi ve karmaşıklaşması sonucu artmaya devam edecek gibi görünüyor. GXI 3. sayıda, işletmelerin artan hacimli veriyi yönetmek için ortalama olarak 9 lokasyonda ağ bulutlarına ve iş ortaklarına toplam 340 ara bağlantı ile hizmet verdiğini gösteriyor. Müşterilerin yaptığı işi ve bütçelerini iyi anlamak, katılımcıların toplamda üçte biri tarafından iş ortakları için iyileştirilebilir bir alan olarak vurgulandı. Bu durum, Türkiye’deki katılımcılar tarafından ise en önemli gelişim alanı olarak belirtildi. Kanal iş ortaklarını neyin ayrıştıracağı ve işletmeleri onlarla çalışmaya neyin yönlendireceği sorulduğunda, hizmet kalitesi, genel olarak yanıtların yüzde 52’si ile incelenen 8 pazarın tümü tarafından evrensel olarak en önemli farklılaşma alanı olarak adlandırıldı. Müşterinin faaliyet alanını iyi anlamak katılımcıların yüzde 33’ü tarafından bir sonraki en önemli konu olarak belirtildi.

Katılımcıların yüzde 70’i erişmekte oldukları hizmet sayısını artırmak için bir iş ortağıyla çalışıyor

Anketin Türkiye’deki katılımcıları iş ortaklarının hizmet tekliflerinin kalitesine öncelik verdi ve katılımcıların yüzde 62’si bu önceliğin iş ortaklığı kararlarını etkilediğini belirtti. Ayrıca, katılımcıların yüzde 70’i şu anda erişmekte oldukları hizmet sayısını artırmak için bir iş ortağıyla çalıştığını veya birden fazla iş ortağıyla çalışmayı düşünebileceğini belirterek hizmet alanının genişliğinin önemini vurguladı. Anketin Türkiye’deki katılımcılarının yüzde 74’ü gizlilik ve uyumluluk da dahil olmak üzere KVKK gibi yerel veri yasaları hakkında bilgi sahibi olmak için her zaman teknoloji ortaklarına güvendiğini yüzde 53’ü de güvenlik yönetim hizmetleri için iş ortaklarını kullandığını veya kullanacağını belirtti. Yerel veri yasası desteği ve güvenlik hizmetleri için kanal iş ortaklarına güvenmekle birlikte, katılımcıların yüzde 56’sı iş ortaklarının, iş modelleri ve bütçelerini iyi anlamadıklarına inanıyor.

İLGİLİ HABERLER