İş dünyası “Eşitlik Kazandırır!” dedi

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Global Compact Türkiye ortak inisiyatifi, özel sektöre toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yapacakları çalışmalar için 7 prensipten oluşan bir rehber hazırladı. Rehberin tanıtımının yapıldığı toplantıda şirket CEO’ları, sivil toplum örgütleri ve Birleşmiş Milletler kuruluşları temsilcileri bir araya geldi.
_13A6313Özel sektör kurumlarına kadının güçlenmesi konusunda yapacakları çalışmalarda yol göstermek amacıyla hazırlanan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Uygulama Rehberi, iş dünyası temsilcilerine tanıtıldı. İki yıllık çok paydaşlı ve katılımcı bir çalışmanın sonucunda hazırlanan Uygulama Rehberi tanıtım toplantısında şirket CEO’ları, sivil toplum örgütleri ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları temsilcileri bir araya geldi. 
_13A5544UN Women ve Garanti Bankası desteğiyle SALT Galata’da düzenlenen toplantı, BM temsilcilerinin açılış paneliyle başladı. 
_13A5652Sadece Türkiye’deki kurumlar için değil, diğer ülkelerdeki şirketler için de yol gösterici olacak Uygulama Rehberi’nin UN Women tarafından iş dünyasına tanıtım sunumuyla devam eden etkinlik, Eczacıbaşı Holding ve Vodafone Türkiye’nin CEO’ları ile Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısının olduğu panelle sürdü.

_13A5911Etkinlik sonunda ise “Eşitlik Kazandırır!” diyen tüm WEPs imzacılarına plaket verildi. 

Eşitlik Kazandırır diyen tüm WEPs imzacılarına plaket 1Dünya çapında 1200’den fazla imzacısı bulunan WEPs’in Türkiye’den 148 imzacısı bulunuyor. Türkiye dünyada en fazla WEPs imzacısı olan ikinci ülke konumunda. Tanıtım toplantısı Kadının Güçlenmesi Prensiplerini kendi şirketlerinde uygulamak ve etki alanlarında yaygınlaştırmak üzere taahhütte bulunan WEPs imzacısı şirketlere plaket verilmesiyle sona erdi.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Hakkında
BM Kadın Birimi (UN Women) ve UN Glo¬bal Compact ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), iş dünyası liderlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye açıkça taahhüt vermelerini istemektedir. WEPs destek beyanını imzalayan liderler, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni, yönetim kurulu odasından işyerlerine ve tedarik zinciri üzerinden topluma varana kadar her noktaya dahil etme ve uygulama konusundaki kararlılıklarını göstermiş olurlar. Daha detaylı bilgi için www.weprinciples.org.

7 temel prensip şunlardan oluşuyor:
1. Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması
2. Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi
3. Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması
4. Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi
5. Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması
6. Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi
7. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması

WEPs Uygulama Rehberi UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi liderliğinde, özel sektör, sivil toplum, akademi, kamu kurumları ve BM birimlerinin temsilcilerinden oluşan Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu’nun katkıları ile Yaşama Dair Vakıf tarafından hazırlandı. UN Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu İcra Komitesi ve WEPs Uygulama Rehberi Hazırlama Ekibi üyesi kurumlar: UNFPA, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Borusan Holding, Boyner Grup, Garanti Bankası, Koç Holding, SUTEKS Group, Turkcell, Unilever Türkiye, Vodafone Türkiye ve Yeşim Tekstil’dir.

İLGİLİ HABERLER