İnsanların yüzde 77’si bulut teknolojisine geçen yıla göre daha çok güveniyor

 

İnternet kullanımının yaygınlaşması beraberinde büyük veri ve bulut kavramlarını getirdi. Firmaların IT departmanlarının son zamanlarda fazlasıyla yoğunlaştığı bulut konusunda Intel bir araştırma gerçekleştirdi.

Intel Security’nin, Blue Skies Ahead The State of Cloud Adoption küresel raporu; teknoloji sağlayıcılarının, işletmeler, kurumlar ve kullanıcılara bulutun benimsenmesi ve güvenli olarak kullanılabilmesi için yol göstermesi gerektiğini gösteriyor. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu (yüzde 77’si) geçen yıla göre buluta daha çok güvendiğini belirtirken, yalnızca yüzde 13’lük bir kısım hassas veriyi korumak için genel bulut sağlayıcılarına tamamen güvendiğini ifade ediyor. Bu bulgular, bulutun benimsenmesinin sürdürülebilir olması için gelişmiş bir güvenliğin önemine işaret ediyor.

Bulut bilişimi destekleyen dijital cihazlarda yapılan birçok işlemle, bulut teknolojisinin günlük yaşamımızda hâlihazırda güçlü bir yeri bulunuyor.

Rapor, bulut teknolojisinin kullanımının önemli oranda artacağını ve önümüzdeki 16 ayda araştırmaya katılan şirketlerin IT bütçelerinin yüzde 80’inin bulut bilişime ayrılacağını öngörüyor.

Intel Security Avrupa Ortadoğu Afrika Bölgesi CTO’su Raj Samani,konuyla ilgili olarak “Bulut sağlayıcılar için yeni bir dönemdeyiz. Bulut bilişim ve bulut sağlayıcılara olan güven arttıkça, yatırımların ve bulutun benimsenmesinin de hız kazanacağı bir noktadayız. Kritik uygulamalar ve servisleri desteklemek için bulut bilişim daha geniş çapta benimsendikçe,  buluta ilişkin güven sorunu da kaçınılmaz olarak karşımıza çıkıyor.” dedi.

Araştırmada öne çıkan diğer sonuçlar şöyle:

Bulut Yatırım Eğilimleri: Rapora göre, işletmelerin yüzde 81’i  servis olarak Altyapı (IaaS), yüzde 79’u servis olarak Güvenlik, yüzde 69’u servis olarak Platform (PaaS) ve son olarak yüzde 60’ı servis olarak Yazılım (SaaS) yatırımı yapmayı planlıyor.

Güvenlik ve Uyumluluk: Araştırmaya katılanların yüzde 72’si tüm bulut kurulumlarında en çok endişe duydukları konu olarak uyumluluğu gösterirken, şirketlerin yalnızca yüzde 13’ü hassas verilerinin bulutta saklanıp saklanmadığını biliyor.

Güvenlik Riskleri ve Bulut: Algılar ve Gerçekler: Katılımcıların beşte birinden fazlası SaaS konusunda veri güvenliği kazalarından endişe ederken,  IaaS ve özel bulut hizmetlerine ilişkin en büyük çekincenin veri ihlalleri olduğu görülüyor.  Buna karşın, rapor sonuçlarına göre şirketlerin dörtte birinden azı (yüzde 23’ü) bulut hizmeti sağlayıcılarıyla veri kaybı ya da veri ihlali yaşamış.

C-Suite Kör Noktası: Mali kayıp ve itibar kaybı gibi önemli sonuçlar doğuran yüksek profildeki veri ihlalleri, veri güvenliğini üst düzey yöneticiler için en büyük endişe haline getiriyor. Ancak, bulutta hassas veri barındırmakla ilgili riskler ve güvenlik yöntemleri hakkında farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması için hala daha fazla eğitime ihtiyaç var. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 34’ü üst yönetim kadrolarının buluttaki güvenlik gereklilikleri konusunda yeterince bilgili olduğunu düşünüyor.

Gölge IT, Riskler ve Fırsatlar: IT departmanlarının gölge IT aktivitelerini azaltma operasyonlarına rağmen, iş birimlerinin yüzde 52’si halen IT’den departman kaynaklı izinsiz bulut hizmetlerini korumalarını bekliyor. Bulut kullanımında gölge IT kaynaklı görünürlük eksikliği,  IT departmanlarını güvenlik konusunda endişelendiriyor: Orchestrating Security in the Cloud araştırmasına katılanların yüzde 58’i gölge IT’nin bulut güvenliğini olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor.

Güvenlik Yatırımı: Bulut güvenlik yatırımları, farklı bulut kurulum tiplerine göre değişiklik gösteriyor. Araştırmaya katılanların yüzde 43’ü  E-mail Koruma, yüzde 41’i Web Koruma, yüzde 38’i Kötü Amaçlı Yazılımlardan Koruma, yüzde 37’si Güvenlik Duvarı, yüzde 34’ü Şifreleme ve yüzde 31’i Veri Kaybı Önlemeye yönelik yatırımları önceliklendirdiklerini belirtiyor.

 

İLGİLİ HABERLER