İbrahim Kırcova: ‘Ürünlerimize müşteri ararken, şimdi müşterilerimize ürün arar hale geldik.’

 

İbrahim Kırcova moderatörlüğündeki TRKPA TV’de bu hafta, ‘Sosyal Medyanın Pazarlamaya Etkisi’ konuşuldu.

5 Ocak Salı 2016 tarihinde Google Hangouts üzerinden yapılan canlı yayının konukları Doç. Dr. Ferah Onat ve Marketing Holmes, İbrahim Kırcova ile sektörden örnekler vererek sosyal medya – pazarlama ilişkisini değerlendirdi.

Programdan önemli notlar ise şöyle:

İbrahim Kırcova: ’Sosyal medya, pazarlamacıların en çok sıkıntısını çektiği konulardan biri olan hedef kitleyle iletişim konusunda pek çok kolaylık getirmiştir. Ayrıca hedef kitle de sosyal medya ile markalara kolayca ulaşabilmektedir. Şirketlerin müşterileri dinleyebilmeyi, müşterilere hitap eden aksiyonlar almayı başarabilecekleri bir mecra olarak sosyal medya ortaya çıkmıştır. Dünyada sosyal medyayı çok iyi kullananlar olduğu kadar başarılı olmayanları da görmekteyiz. Ülkemizde sosyal medyayı doğru kullananlar olmakla birlikte, çoğunlukla sosyal medya şikâyet yönetimi düzeyinde ele alınmaktadır. Geri besleme, şirketlerin ürünlerine, hizmetlerine, iletişim kampanyalarına çok önemli bir girdi oluşturmaktadır.’

Sosyal medyanın kamusallaşması

Ferah Onat: Sosyal medya hem bir kamusal alan, hem deneyimlerin aktardığı bir tartışma ve paylaşım ortamıdır. Aynı zamanda sosyal medya arkadaşlık kavramının da olduğu, günlük yaşamdaki her şeyin taşındığı bir ortam haline gelmiştir. Günlük yaşamdaki eksiklikler sosyal medyada tamamlanmaktadır. Önemli konulardan birisi de WOM’dur.

Sosyal medyada tüketici mesajlardan kaçmak istemektedir. Tüketici fayda sağlayabilirse bu bilgileri almak istemektedir. Dolayısıyla fayda sağlayabilecek içerikler üretmek gerekmektedir. Olumsuz bilgi çok fazla ve kolayca yayıldığından, ürün iyi olsa bile kötülenmeye hazırdır ve rakipleri onu silebilir.  

Dijital görünürlük için para harcamak gerekiyor

İbrahim Kırcova: ‘Sosyal medya, dünyadaki küçük, büyük bütün şirketler için dijital bir fırsattır. Dijital platformdaki en büyük markalar on beş yıl önce yoktular. Bu platformların hikayeleri çoğunlukla birbirine benzemektedir. Bunların da reklamlarını geleneksel mecralarda görmedik. Günümüzde ise dijital görünürlüğü sağlayabilmek için harcama yapmak gerekmektedir.’

Reklam kalabalığı ile karşı karşıyayız

Marketing Holmes: ’1900’lerin İngiliz köylüsünün hayatı boyunca maruz kaldığı bilgi bombardımanına günümüz tüketicisi yalnızca bir günde maruz kalmaktadır. İletişim araçları insan tarihi boyunca önemlidir, bu icatların hepsi insanlık tarihi ileri götürmüş araçlardır.

 Facebook, zaman geçtikçe hedef kitleye ulaşabilmek için harcama yapmaya yönlendirmektedir ve birim fiyatlar gün geçtikçe yükselmektedir. Uzun vadede içeriğe yatırım yapan markalar kazanacaktır. Sosyal medya bu yüzden önemlidir. Ülkemizin pazarlama alanında geriye düşmesinin sebebi geç adaptasyondur.’

Müşterilere ürün arar hale gelmek

İbrahim Kırcova: ‘Seth Godin’in belirttiği gibi, ürünlerimize müşteri ararken, şimdi müşterilerimize ürün arar hale geldik. ‘

Ferah Onat: ‘Türkiye kullanıcıları açısından baktığımızda, sosyal medyada siyasi bir ortam oluştuğun görmekteyiz. Amerika’dan ve diğer farklı ülkelerden gelen çeşitli akımlar da var; sürdürülebilirlik, duyarlılık, hayvan sevgisi konuları da tartışılmaktadır. Günlük hayat, sağlıklı yaşam gibi pek çok konu işlenmektedir. Bu konularda marka isimleri de geçebilmektedir. Geleneksel medyada aktif yazarlar da sosyal medyada aktif hale gelmeye başlamışlardır. Sosyal medya her ne kadar eskisi kadar kolay, çabuk, düşük maliyetli olmasa da, yaratıcılığa ve tasarıma önem veren, farklı markalar ileri giderken kendisini gösterebilmektedir. Bu markanın tanınmışlığı önemli olmaksızın, farklı bir bakış açısı geliştirmesi markanın tepki almasını, etkileşim düzeyini artırması gibi sonuçlar getirmektedir. Türk şirketleri ise genellikle yeni bir fikri zor kabul etmektedir. Aynı şekilde Türk tüketicisi de tutucudur ve markaların avukatlığını yapabilmektedir. Sosyal medyada fikirde inovasyon konusuna daha çok önem verilmelidir.’

Markalar niteliğe önem vermiyor

İbrahim Kırcova: ‘Sosyal medyada yapılan hatalar oldukça büyük sonuçlar getirebilmektedir çünkü sosyal medyada yapılan hatalar hızla duyulmaktadır. ‘

Marketing Holmes: ‘Türkiye’de markalar niceliğe önem vermektedir. Markaların daha çok niteliğe bakması gerekmektedir. Kampanyanın başarısı ne kadar kişiye ulaştığı ile değil, nasıl etki bıraktığıyla ilgilidir.

Yenilikleri sayacak olursak;

-İnsanlar artık televizyon izlerken bile sosyal medyada izledikleriyle ilgili paylaşım yapma eğilimindedir.

– Bir olay gerçekleştiğinde, tüm Türkiye bunu konuşurken hedef kitlenin ilgisini çekebilecek bir içerik üretildiğinde bu çok konuşulmaktadır.

– İnsanlar artık sorunlarının anında çözülmesini beklemektedir. Tüketici sadakati de gittikçe azalmaktadır. Bu noktada markalar tüketicinin sorununu hemen çözmelidir. ‘

İbrahim Kırcova: ‘Bilinen iş modellerini dijital versiyonları oluşturulmaktadır. Anında çözüm sonuna bir mekanizma yaratmak yerine geleneksel iş modelindeki prosesi uyarlamaktadırlar. Örneğin basılı gazetenin dijital versiyonu yapılmıştır. Bu versiyonlarda çoğu zaman aynı fotoğraflar kullanılmaktadır. Basılı yayınlardaki ilgi çekici başlıkları dijitale çevirmektedirler. Oysa dijital medyanın kendi etkileşim tarzı vardır. Sosyal medyada etkileşim olumsuzsa markalar bunu doğrudan iletişime taşımak istemektedir. Ancak artık tüketiciler de şikayetlerini sosyal medyada paylaşmaya devam etmektedir.’

Ferah Onat: ‘Tüketiciye reklam vermeden ulaşmak artık oldukça güçleşmiştir. İyi firmalar, müşteri hizmetinin kalitesine odaklanmış firmalar şikayeti de zenginlik olarak görmektedir. Markalar şikayetten korkmamalıdır. Sosyal medya şirketin kendi çalışanlarının yetkilendirilmiş çalışanlarının işi olmalıdır. Çalışan memnuniyeti konusunda da eksikler olduğundan kurum içi iletişime çok fazla önem verilmediğinden çalışanlar da memnuniyetsizliklerini tüketiciye yansıtabilmektedir.’

Tüketicilerin bir güç haline gelmesi

İbrahim Kırcova: ‘Tüketiciler bir güç haline gelmiştir. Tüketiciler sosyal medya sayesinde örgütlenip paylaşarak bir güç odağı haline geçmiştir. Dolayısıyla sosyal medyayı yönetme konusunda markalar ciddi bir performans sergileyemezlerse zarara uğrayabilir. Küçük markalar bu mecraları doğru yönetebilirse sosyal medya fırsatlar sunmaktadır.

Sosyal medya tehlikeli bir alandır. Yapılan en ufak bir hata geri dönüşü zor olan sonuçlar getirebilmektedir. Her adım bir strateji oluşturularak atılmalıdır. Her paylaşım düşünülerek yapılmalıdır. Burada önemli olan konu vizyondur. Sosyal medyayı bir mecra olarak varsayıp bu mecraya yönelik stratejiler geliştirilmeli, değerli içerik üreten ekipler kazandırılmalıdır. Bir diğer konu ise içeriktir. İçeriğiniz değerli ve kaliteliyse insanlar sizi bulmaktadır. Kaliteli içerik, değerli içerik internette hiçbir zaman ölmemektedir. İçerik ne kadar kuvvetliyse marka o kadar var olabilmektedir.

İçerik insanlarda onu paylaşma, ona katkı yapma arzusu yaratırsa faydalı olmakta ve marka tüketici arasında kalıcı bir ilişki sağlayabilmektedir. Bu kalıcı ilişki sadık müşteri haline gelmektedir.’

 

İLGİLİ HABERLER