Birleşmiş Milletler koronavirüsle ilgili kreatifleri göreve çağırdı

Coronavirüsün önüne geçilemeyen yayılma hızı ve kapsamı üzerine Birleşmiş Milletler dünyanın dört bir yanındaki kreatiflere virüsün henüz ulaşmadığı ülke ve bölgelerdeki toplumları salgının önüne geçmeleri konusunda bilinçlendirmek üzere yardım etmeye davet etti. 

“Kreatiflere Global Çağrı: Birleşmiş Milletlerden Açık Bir Bildirge” (Global Call to Creatives: An Open Brief from the United Nations) adlı bildirgesinde Birleşmiş Milletler kreatiflerden “herkese ve her yere ulaşacak kritik sağlık mesajlarının farklı dillere, kültürlere, toplumlara ve platformlara çevrilmesi” konusunda yardım istediğini açıkladı. Aksiyona davet eden bildirgede “Bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak, insanlara bulundukları yerde ulaşacak taze ve inovatif içeriklere ihtiyacımız var. Size Dünya Sağlık Örgütü’nün sağladığı bilgileri ve mesajları iletiyoruz” sözleri geçti.

Kreatiflerden toplum sağlığı mesajlarını etkili, ulaşılabilir ve paylaşılabilir formatlarda herkese ulaştırmaları konusunda destek talep eden bildirge, Birleşmiş Milletler’in kreatiflere hitap eden ilk bildirgesi. Bildirgenin devamında ise bu talebin tek kampanyalık bir çabadan öteye geçmesinin istendiği gözler önüne seriliyor. Dünyanın her köşesinden, farklı yaş grupları ve coğrafyaların mensubu olan, istek ve ilgileri farklı olan insanlara ulaşmayı hedefleyen bildirge kreatiflerden hayal güçlerini kullanmlarını, azimli ve samimi olmalarını istiyor.

Birleşmiş Milletler tüm kreatifleri harekete geçirmeyi hedefliyor

Birleşmiş Milletler dünyadaki tüm kreatiflere ulaşarak içerik yaratıcılarını, influencer’ları, farklı iletişim ağlarını, medya sahiplerini ve bu mesajlarla etkili kampanyalar yaratabilecek herkesi harekete geçirmeyi hedefliyor. Birleşmiş Milletler süreç boyunca medya ortaklarıyla ve medya envanteri olan müşterileriyle çalışarak sosyal, dijital, online yayın, konvansiyonel yayın, baskı ve radyo kanallarında kreatif yetenekleri aksiyona davet ediyor.

Bildirge içinde öncelikli konular sıralanıyor

Bildirge içinde ve süreç boyunca yayınlanmaya devam edecek brief’lerde öne çıkacak öncelikli 5 aktivasyon konusu ise kişisel hijyen, sosyal mesafe, semptomları tanıyabilme, yanlış bilgileri açık etme ve bağış. Her bir brief’in tanımlanmış konuları, ilham noktaları, var olan BM kaynaklarını nasıl kullanacakları ve kreatiflerin kullanmaları istenilen tona dair bilgiler bulunuyor. Örneğin fiziksel mesafe koyma konusunda yaratılan işlerin insanların birbirinden en az bir buçuk metre uzakta durmalarını ve evlerinde kalmalarını motive etmeleri bekleniyor. Bu konuda ilham olabilecek örnekler arasında ise balkon konserleri yer alıyor. Bildirgenin sonunda ise işlerin hangi formatta teslim edilmeleri gerektiği (video, görsel, ses), bu işlerin yer alacağı platformların bir listesi ve içeriğin hangi dillere çevrilmesi gerektiği belirtiliyor.

Bildirge “Bu brief’e gelecek en iyi yanıtları olabildiğince geniş bir kapsamda yaymayı planlıyoruz. Hızlı hareket ediyoruz ve umuyoruz ki siz de bize bu hızla yanıt verebilirsiniz. Dünya Sağlık Örgütü’nün ana mesajlarını takip ederek ve onları dürüstlükle ve etkili olarak paylaşarak virüsün artışını siz önleyebilirsiniz” cümleleriyle sona eriyor.

 

İLGİLİ HABERLER