Global reklam harcamalarında yüzde 7.3’lük artış

2011, doğal afetler, siyasi iniş çıkışlar ve ABD & Batı Avrupa’da yaşanan finansal krizlerin etkisi ile global ekonomi için zorlu bir yıl olmaya devam etti. Reklam harcamalarında 2011’in 3. çeyreğinde kaydedilen artıştan sonra dünyanın en büyük reklamverenleri 4. çeyrekte daha dikkatli davrandılar. Fakat buna rağmen 2010 yılı ile karşılaştırıldığında, 2011’de reklam harcamalarında yüzde 7.3’lük bir artış kaydedildi. Nielsen’ın çeyrek bazlı yayınlamış olduğu Global AdView Pulse raporunda 2011 yılında global reklam harcamaları toplam 498 milyar Amerikan doları olarak açıklandı (rate card bazında ve 4 ana mecrada). 2011’in 4. çeyreği ise, 2010 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 6.2’lik bir artış göstererek,131 milyar ile kapandı. 2011 yılında, globalde, tüm mecralarda pozitif trendler görülüyor. Televizyon mecrasında yüzde 10.1; radyo mecrasında ise yüzde 9,7’lik bir artış kaydedildi. Reklam harcamalarının yüzde 65’lik payını elinde tutan TV mecrası, tüm bölgelerde büyüme kaydetti.
2010 yılına oranla, internet, açıkhava ve sinema mecralarındaki reklam harcamaları da 2011’de artış gösterdi. İnternet reklam harcamaları, 2011 yılında, 2010 yılına göre, yüzde 24 oranında büyüdü. Reklam harcamaları sektör bazında incelendiğinde, 2010 yılına oranla, en büyük artışların giyim ve sağlık sektörlerinde gerçekleşmiş olduğu görülüyor. 4. çeyrekte, ABD’de reklam  harcamalarında yüzde 0.2’lik bir düşüş görülüyor fakat 2011’de 2010 yılına oranla yüzde 2’lik bir artış gerçekleşti. Avrupa pazarında ise, 2011’de 2010 yılına oranla yüzde 0,4’lik bir düşüş kaydedildi. Birçok Kuzey Avrupa ülkesinde, reklam harcamalarında önemli derecede artışlar yaşanmış olsa da Güney Avrupa ülkelerinde daha büyük double yaşandı. (Yunanistan ( -13.1%) ; İtalya (-4%) ve İspanya (-9.7%). Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde, 2010 yılına oranla, 2011’de yüzde 11.3’lük bir artış kaydedildi. Asya Pasifik’te ise 2011’de reklam harcamalarında yüzde 11.5’lik bir artış gerçekleşti. 2011’de Asya Pasifik ‘in reklam harcamalarındaki en büyük artış giyim & aksesuar (yüzde 28) sektöründe kaydedildi. Latin Amerika da ,2011 yılında reklam harcamalarında büyüme gösteren bölgelerden biri oldu; 2010 yılına oranla, 2011’de yüzde 11,6’lık artış kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER