Geleceği Şekillendirecek 5 Mega Trend…

Dünya nefes kesici bir hızla değişmeyi sürdürüyor. Evrim daha önce hiç bu kadar kısa sürelerde gerçekleşmemişti. Mısır hükümeti 2011’de sosyal medyanın etkisiyle yalnızca 17 günde devrildi. Piyasa hâkimiyeti tamamen pazara yeni giriş yapanlara kaptırılabilir. Paydaşlarını anlamayan ve dinlemeyen, değişim konusunda yeterli istekliliğe ve beceriye sahip olmayan liderler pazarların ve müşterilerin onlarsız ilerlemeyi sürdürmesiyle geride kalmaya başladı. Günümüzde eşzamanlı ilerleyen kimi kilit trendler tüm dengeleri değiştiriyor, kuralları yeniden yazıyor. Bu trendlerden kaçmak mümkün değil çünkü artık buradalar. Geleceğin başarılı kuruluşları bu trendlere uyum sağlayabilen ve bu trendleri nasıl fırsata dönüştürebileceklerini kavrayabilmiş kuruluşlar olacak. PwC Global’in dünyanın geleceğinde iz bırakacak 5 Mega Trend’i analiz eden çalışması Marketing Türkiye Eylül sayısında kapsamlı bir dosya kapağına taşıdı. İşte o çarpıcı araştırmanın satı başları…

MEGA TREND 1:

Demografik değişim

Nüfusun bazı bölgelerde hızla büyürken bazı bölgelerde artışın yavaşlaması ekonomik güç dengesinden, kaynak kıtlığına, sosyal normlara kadar her konuda derin etkiler yapıyor… Demografik eğilimler ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor. Hızlı yaşlanan ülkelerde iş gücü piyasası sınırlanırken, genç ve büyümekte olan ekonomilerde iş gücü ve tüketici piyasası daha da büyüyor. Üretken potansiyelin hayata geçmesi için genç ve büyümekte olan nüfusun beslenme, barınma, eğitim ve iş ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor.

MEGA TREND 2

Ekonomik güçteki değişim

Küresel ekonomi yeniden dengeleniyor. Büyümenin odak noktası batıdan tekrar doğuya dönüyor. Gelişmekte olan ekonomiler küresel erişimlerini artırmaya devam ettikçe önümüzdeki 10 yıl uzun vadede ekonominin yeniden dengelenmesindeki dönüm noktası olacak. Batı ülkelerinin ekonomideki ağırlığı tarihsel süreç içinde nispeten yeni bir gelişme. Şu anda gözlemlediğimiz gelişmeler büyük ölçüde küresel ekonominin yeniden dengeleniyor olduğu. Küresel ekonominin ve iş faaliyetlerinin yeni düzeni BRIC ve diğer gelişmekte olan ülkeleri iş gücü ve üretim merkezinden tüketim odaklı ekonomiler olmaya doğru götürüyor. Bu ülkeler sermaye, yetenek ve inovasyon ihracatçılarına dönüştükçe sermaye akışının yönü de hizaya giriyor.

MEGA TREND 3

Hızlanan şehirleşme

1950’lerde nüfusun yüzde 30’undan azı şehirlerde yaşarken bugün bu oran yüzde 50 düzeyinde. BM öngörülerine göre 2030 yılına kadar 4,9 milyar insan şehirlerde yaşıyor olacak. Yine BM tahminlerine göre 2015’te nüfusları 10 milyon ve üzeri olan 22 mega kent olacak ve bunların 17’si gelişmekte olan ekonomilerde yer alacak. 2050 yılında dünya genelinde şehir nüfusu yüzde 72 oranında artmış olacak.

MEGA TREND 4

İklim değişimi ve sınırlı kaynaklar

Kaynakların kıtlığı ve iklim değişiminin etkisi büyüyen ekonomik endişelerin başında geliyor. Enerji talebinin 2030 yılına kadar yüzde 50 artacağı ve su kaynaklarının yüzde 40 azalacağı öngörülüyor.Sürdürülebilir çözüm ihtiyacı, yakıt ve beslenme kaynaklarına olan ihtiyaçla aykırı düşerken eskiden kalma gelenekler fiziki çevre koşullarındaki değişiklik karşısında zorluk yaşayacak.

MEGA TREND 5

Teknolojik ilerleme

İnternet, mobil cihazlar, veri analizi ve bulut bilişim dünyamızda yeni bir dönüşümü beraberinde getirecek. Bütün şirketler, bu gelişmelerin tüketici beklentilerini, müşterileriyle ilişkilerini ve bunları destekleyecek iş modellerini nasıl etkileyeceğini anlamaya çalışıyor. Nano teknolojiden robot teknolojisine kadar araştırma ve geliştirmenin her alanında her gün yeni başarılar elde ediliyor, bunlar işletmeler ve bireyler için yeni fırsatların kapılarını açıyor. Hem bu alanlarda hem de bu alanların ötesine geçerek, fikir ve inovasyon akımları daha güçlü teknolojileri yaratıyor, bu teknolojilerin kullanımı da sadece hayal gücümüzle sınırlı.

Ayrıntılar Marketing Türkiye Eylül sayısında…

İLGİLİ HABERLER