Geçici istihdamla çalışan yöneticilerin yüzde 67’si kariyerinde ilerleme kaydettiğini söylüyor

 

Dijitalleşmenin etkileri iş hayatına dünyanın her yerinde farklı uygulamalarla yansıyor. ABD’de evden çalışanların oranının hızla artması, Y ve Z kuşaklarının ofis dışında çalışmaktan hoşlanmaları, insanların çabuk değişen fikir ve hayatları firmalarda yeni bir yapılanma dönemi başlatıyor.

Dünya genelinde hızla yayılan geçici istihdam, yönetici ya da çalışan kariyerini farklı profilde iş deneyimlerine yönlendiriyor. Klasik çalışma profilleri yeni ve çok daha dinamik boyutlara taşınıyor.

Uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketi Michael Page tarafından dünyanın farklı coğrafyalarındaki 65 ülkede yapılan ve nisan ayında sonuçlanan “Geçici İstihdam Araştırması” dönemsel çalışan ve geçici kontratlı profesyonel manzarasının değişmekte olduğunu gösteriyor.  

Son yıllarda geçici istihdamla çalışan yöneticilerin yüzde 67 si ve dönemlik çalışanların yüzde 47si kariyerlerinde ilerleme kaydettiklerini söylüyor. Araştırma geçici istihdamda iş tatminin globalde  yüzde 75 civarı olduğunu gösteriyor. Bu uluslararası araştırma, süreli kontratla istihdam edilen 1,954 yönetici ve 4.092 çalışan ile yapılan görüşmelerin analizlerine dayanıyor.

-Dönemlik – süreli çalışanların sektörlere göre dağılımı bankacılık/finans yüzde 13, Endüstriyel Üretim yüzde 11, Teknoloji yüzde 9, Sağlık yüzde 6. 

-Geçici istihdamda yüzde 71 i iki yıl ve üzeri çalışırken, yüzde 44’ü beş yıl ve fazlası bir süre geçici işlerde çalışıyor.  Geçici kontratla veya proje bazlı çalışanların yüzde 54’ü erkek ve yüzde 46’sı kadınlardan oluşuyor.

-Bu yeni akıma ayak uyduran çalışanların yaş ortalaması 42 ve yüzde 65’inin 10 yıldan fazla iş deneyimine sahip olduğu gözleniyor.

Esnek çalışma şartları geçiciliği ilgi çekici kılıyor

Yüzde yetmişine yakını lisans mezunu olan gruba neden alışılagelmiş uzun süreli bağlılıkları tercih etmek yerine bu şekilde çalıştıkları sorulduğunda büyük bir çoğunluğu bu soruya çalışma şartlarındaki esnekliğin cazibesi şeklinde cevap veriyor. yüzde 61’lik bir bölüm geçici kontratla çalışmanın çok daha kompleks olduğunu ve daha fazla otonomi gerektirdiğini söylese de esnek çalışma saatleri bu trendin katlanarak büyümesini sağlıyor.

Artık kalıcı çalışanlar yerlerini geçicilere bırakıyor

Şirketler de bu durumdan oldukça memnun görünüyorlar. Araştırma yapılan şirketlerin yüzde 40’I eskiden kalıcı olarak gördükleri pozisyonlara artık sözleşmeli çalışanlar getirmeyi tercih ediyor. Bu durumun firmalara getirebileceği sıkıntıları ise yüzde 58’i şirket içi eğitimlerle çözüyor. Türkiye’de henüz sürekli işin cazibesi yerini koruyor. Ancak dünyada finans, muhasebe, mühendislik, satın alma ve tedarik zinciri sektörleri kalıcı başarıyı geçici istihdamda buluyor.

Michael Page Türkiye Genel Müdürü Hugo Campo konuyla ilgili: “Artık çalışanların bir iş yerinde geçirdiği sürenin uzunluğu değil, belirli zaman diliminde ortaya koyduğu performans önem kazanıyor. Henüz Türkiye’de iş çevreleri geçici kontratlı çalışma sistemine mesafeli yaklaşsa da,  geçici istihdam devrimi dünyayı kasıp kavurmaya başladı bile.” diyor.

 

 

İLGİLİ HABERLER