Endüstriyel üreticiler odaklarını inovasyona çevirdi

 

Sanayi 4.0 son yıllarda dijitalleşme süreciyle birlikte markaların en çok ilgilendiği konulardan biri. Üretim ve bilişimi bir araya getirme mantığıyla maliyeti düşürerek verimi artırma stratejileri üzerine çalışan sistem, firmaların 2016 yılı çalışmalarında şimdiden önemli bir yer kaplıyor.

KPMG, “Küresel Üretim Sektörünün Geleceğine Bakış” raporu hazırlayarak, dünyanın farklı yerlerindeki üreticilerin ezber bozan inovasyon ve teknoloji odaklı dönüşüme hazırlanmak için hangi adımları attığını inceledi.

Ölekli raporda öne çıkan noktaları şöyle sıraladı:

Üreticiler giderek daha fazla inovasyon odaklı olmaya başlıyor

-Üreticiler gittikçe daha fazla inovasyon odaklı olmaya başlıyor ve Ar-Ge verimliliğini ve değerini artırmayı hedefliyor. Üreticilerin yarısı stratejilerinin inovasyon odaklı olduğunu söylüyor.

-Katılımcıların yüzde 32’si, yeni ürün geliştirme ve Ar-Ge’nin stratejik öncelikleri arasında yer aldığını belirtiyor. Yüzde 30’u, şirketlerinin çözmesi gereken en önemli sorunun Ar-Ge verimliliğini artırmak olduğunu düşünüyor.

-Üreticiler kendilerini çetin rekabet koşullarına hazırlarken, satışları artırmak ve maliyetleri düşürmek en önemli öncelikleri arasında yerlerini koruyor. Katılımcıların yüzde 55’i satışları artırmayı en önemli öncelikleri olarak ifade ederken, yüzde 41’i maliyetleri düşürmeye odaklandıklarını söylüyor. Yaklaşık yüzde 40’ı karşılaştıkları en önemli sorunun artan rekabet ve fiyat baskısı olduğunu düşünüyor.

-Üreticiler arasında çığır açan inovasyon yapma anlayışı yaygınlaşıyor ve Ar-Ge’ye yapılan yatırım artıyor. Katılımcıların yüzde 41’i, inovasyon konusundaki en önemli stratejilerinin çığır açacak bir buluş yapmaya çalışmak olduğunu söylerken, yüzde 74’ü önümüzdeki iki yılda gelirlerinin yüzde 4’ünü Ar-Ge’ye harcayacaklarını belirtiyor.

-Üreticiler piyasaya sürme hızını artırmak ve inovasyon maliyetlerini düşürmek için yeni ortaklıklar yapıyor ve yeni teknolojiler kullanmaya başlıyor. Katılımcıların dörtte üçünden daha fazlası, şirketlerinde yapılacak inovasyonlarda kurdukları ortaklıkların çok önemli bir rol oynayacağını belirtiyor. Yaklaşık yarısı, inovasyonu artırmak için yeni üretim teknolojilerini kullanmaya başladıklarını söylüyor.

-Üretim sektöründe tedarik zinciri ile ilgili öncelikler arasında maliyetleri düşürmek ve yeni ürünleri piyasaya sürmeye hazır olmak üst sıralarda yer alıyor. Katılımcıların yüzde 46’sı, maliyetleri ve işletme sermayesini düşürmeyi tedarik zinciriyle ilgili birinci öncelik olarak sayıyor.

üzde 29’u büyümeyi desteklemek için yeniden yapılanmaya gideceğini, yüzde 32’si ise büyüme beklentilerini dikkate alarak faaliyet gösterdikleri pazar sayısını yeniden değerlendireceğini söylüyor.

-Tedarikçi performansı ve kapasitesi ile ilgili kaygılar önemli olmaya devam ederken, tedarik zinciri süreç takibi ilginç bir şekilde önemli kaygılar arasında yer almıyor. Dünya genelinde tedarik zincirinde karşılaşılan en önemli zorluklar olarak sırasıyla daha fazla esnekliğe sahip olmak, tedarikçi performansı ve tedarikçi kapasitesi dile getiriliyor. Bununla beraber, tedarikçilerinin birinci, ikinci ve diğer seviyelerde tam anlamıyla veri takibi imkânına sahip olduğunu belirten katılımcıların oranı yüzde 14’te kalıyor.”

Üretim sektöründe büyük bir dönüşümün ilk evreleri yaşanıyor

Raporla ilgili değerlendirmelerine üreticiler açısından 5 önemli sonuçla devam eden Ölekli, şu bilgileri verdi:

1-Üretim sektöründe büyük bir dönüşümün ilk evreleri yaşanıyor. Büyüme, yenilikçilik, maliyet yapıları ve tedarik zincirinin verimliliğini artırmak herkesin gündeminde üst sıralarda yer alıyor ancak ‘yeni stratejileri’ hayata geçiren şirket sayısı azınlıkta.

2-Ezber bozan inovasyon geliştiriciler ürün geliştirme, üretim süreçleri, otomasyon ve iş modellerinde devrim niteliğinde değişimler gerçekleştirirken, inovasyon hızı da artmaya devam edecek. Bu hızlı inovasyon sürecinin bir parçası olmayı başaramayan üreticiler, rekabet güçlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

3-Yeni ürünler, yeni iş modelleri ve ezber bozan yeni oyuncular, üreticileri daha hızlı, şeffaf ve talebe dayalı tedarik zincirleri ve entegre iş planlaması modelleri geliştirmeye zorluyor. Bununla beraber tedarik zinciri verilerinin şeffaflığı hala düşük ve işbirliği konusunda yapılabilecek daha çok şey var.

4-Üreticiler yeni fırsatlardan faydalanabilmek için Ar-Ge faaliyetlerine, yetenekli işgücünü kendilerine çekmeye, daha geniş ve kapsayıcı inovasyon modelleri oluşturmaya ve yüksek teknoloji şirketleriyle ortaklıklar kurmaya eskisinden daha fazla önem veriyor. İnovasyon yarışını kazanabilmek için üreticilerin teknolojiye ve yetenekli işgücüne yatırım yapmaya devam etmeleri gerekiyor.

5-Sektör büyük bir dönüşüme doğru giderken bu yarışın kazananları önlerinde birçok fırsat bulacak. Kısa vadede ise satış sonrası ürün ve hizmetlere daha fazla önem verilmesi, müşteri arayüzü teknolojisinin iyileştirilmesi ve kullanılan kanalların artırılması gibi mevcut fırsatlar kullanılarak satışlar artırılabilir.

KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Hakan Ölekli, KPMG Küresel Üretim Sektörünün Geleceğine Bakış raporunun sonuçlarını şöyle değerlendirdi:“Dünya ekonomisinde yaşanan değişim ve belirsizlik dönemine baktığımızda, teknolojinin, gerçekleştirilen inovasyonların ve inovatif oyuncuların etkisiyle üretim sektörünün büyük bir dönüşüme gireceğini söyleyebiliriz. Biraz daha yakından baktığımızda ise, etrafımız dönüşümü mümkün kılacak faktörlerle çevrili olduğu halde üreticilerin pek azının gerçekten dönüştüğünü görüyoruz.”

 

İLGİLİ HABERLER