Dünyanın yüzde 45’i için ev işi paylaşılan bir sorumluluk!

 

Nielsen, ev temizliği ve çamaşır yıkama alışkanlıkları üzerine yeni bir araştırmaya imza attı. Bu Global Araştırma’ya göre katılımcıların yaklaşık üçte biri (yüzde 31) her gün evlerini temizliyor ve yine aynı orandaki katılımcı (yüzde 31) her gün çamaşır yıkıyor. Kültürel gelenek, ürün bulunurluğu, inovasyon ve finansal açıdan bazı konulara dikkat edilmesi ise dünya genelindeki uygulamalarda kullanılan araçların birbirinden farklılık göstermesine işaret ediyor.

Erkeklerin yüzde 17’si ev temizliğini üstleniyor…

Günümüzde katılımcıların yüzde 44’ü, temizliğin büyük bir bölümünün ailedeki kadın tarafından yapıldığını belirtiyor. Ancak bu durum erkeklerin iş yükünü paylaşmadığı anlamına gelmiyor. Dünya genelindeki katılımcıların yüzde 28’i ev temizliğinin aile içinde kadın ve erkek arasında paylaşılan bir iş olduğunu belirtirken görüşülen kişilerin yüzde 17’si ev temizliğinin büyük bir bölümünün erkekler tarafından yapıldığını ifade ediyor. Ürün satın alma sorumluluğunun kimde olduğu büyük ölçüde temizliği kimin yaptığını yansıtıyor. Dünya genelindeki katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 51) aile içinde kadınların temizlik ürünlerinin çoğunluğunu satın aldığını belirtirken, yaklaşık üçte biri (%23) bunun paylaşılan bir sorumluluk olduğunu, biraz daha az orandaki katılımcı (yüzde 21) ise çoğu ürünün ailedeki erkek tarafından satın alındığını ortaya koyuyor.

Temizlik ürünü büyük perakende zincirlerinden alınıyor

Modern perakendeciler, katılımcıların temizlik ürünlerini nereden satın aldıklarıyla ilgili verdikleri cevaplarda her bölgede en üst sırada yer alıyor. Dünya genelindeki katılımcıların dörtte üçünden fazlası (yüzde 77) son 12 ay içerisinde büyük bir perakende zincirinden (büyük mağaza ya da hipermarket) temizlik ürünü satın aldıklarını belirtiyor.

İnternet alışverişinde Hindistan, Çin ve Güney Kore ilk üçte

E-ticaret Asya Pasifik’teki önemli kanallardan biri. Bu bölgedeki katılımcıların yüzde 37’si son 12 ay içerisinde bir internet perakendecisinden ev temizlik ürünü satın aldığını paylaşırken dünya genelinde bu oran yüzde 23. İnternet alışverişi özellikle Hindistan (yüzde 48), Çin (yüzde 43) ve Güney Kore (yüzde 43)’deki internet katılımcıları arasında popüler.

Asya-Pasifik bölgesindeki katılımcılar aynı zamanda geleneksel mağazalardan satın alma eğilimi gösteriyor. Bölgedeki her 10 katılımcıdan dördü, son 12 ay içerisinde temizlik ürünlerini küçük, aile işletmesi mağazalardan satın aldıklarını belirtiyor. Bu oran global ortalamanın yüzde 10 üzerinde seyrediyor.

Temizlik ürünü performansa ve fiyata göre seçiliyor

Ürünün etkinliği ve değeri, ev temizlik ürünleri için beklentilerde en üst sırada yer alıyor. Dünya genelindeki katılımcıların yüzde 61’i bir ev temizlik ürünü satın alırken performansının (iyi temizleme) çok önemli olduğunu ifade ediyor. Bunun yanı sıra, katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 54) iyi bir fiyat/değer oranının önemini vurguluyor. Ürünün etkinliği, önceki deneyimlere ve güvene dayanılarak değerlendiriliyor. Dünya genelinde her 10 katılımcıdan dördü, ev temizlik ürünü tercih ederken önceki deneyimlerin çok önemli olduğunu paylaşırken biraz daha az orandaki katılımcı (yüzde 37) güvenilir markanın önemini vurguluyor.

Tercih listesinin ikinci sırasında yer alan ürün özellikleri de göz ardı edilmemeli. Yaklaşık her 10 katılımcıdan üçü (yüzde 29) kullanımı ve saklanması kolay olan ambalaj türlerinin ya da tüm ailenin ihtiyacını karşılayan ambalaj boyutlarının (yüzde 28) çok önemli olduğunu paylaşıyor. Bunun yanı sıra, bazı tüketiciler yeşil özellikleri önemsiyor. Dünya genelindeki katılımcıların yüzde 26’sı ürünün içindeki malzemelerin organik/tamamen doğal olmasının çok önemli olduğunu vurgularken yüzde 24’ü çevre dostu/sürdürülebilir ambalajların çok önemli olduğunu belirtiyor.

Ağır kimyasal içermeyen deterjan tercih ediliyor

Çamaşır deterjanı satın alan tüketiciler (yüzde 59) de seçim yaparken, performansı listenin en başına yerleştiriyor ve lekeleri çıkarmada en iyi olan deterjanları tercih ettiklerini paylaşıyor. Katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 54) yüksek etkinliğe sahip ürünleri (yani daha az suya ihtiyaç duyan) ve yüzde 46’sı ise farklı giysi türlerinde kullanabilecekleri deterjanları tercih ettiklerini belirtiyor. Global katılımcıların üçte birinden fazlası (yüzde 35) ağır kimyasalların yer almadığı deterjanları tercih ettiklerini ifade ederken, biraz daha az orandaki katılımcı ise (yüzde 32) çevre dostu deterjan tercihlerini vurguluyor.

İLGİLİ HABERLER