Dünyanın cesur iletişimcilere ihtiyacı var

Ahmet Akın – Kramp Ajans Başkanı

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi ola­cağına inanan ve zamanlamasını bekleyen bir nesil kısa süre içinde ülkenin bir Avrupa ülkesi olma­dığını görmek ve ülkenin gerçek ligini kabul etmek durumunda kaldı. İşte böyle za­manlarda Latin Amerika ülkeleri gibi olduğumuzu düşünmek, kendimizi o ligde sanmak, bizi yalnızlık duygusundan çıkardığı için hepimize iyi gelmiştir. Cannes Lions 2019’da konuşan Kolombiya Başkanı Ivan Duque’in yaratıcı endüstrilerle ilgili vizyonu, bizlere Kolombiya gibi olmadığımızı göstermekle kalmıyor, hepimizi Kolombiya’yı örnek almaya da­vet ediyor.

Ivan Duque eski Mısır mezarlıklarından Budist topluluklara kadar farklı uygarlıklardaki renklerin önemini analiz etmiş ve turuncu renginin yaratıcı­lıkla ilişkisini keşfetmiş. Bir siyasetçiden bekleme­diğimiz şekilde insan vücudundaki çakraları bile inceleyen Duque, reklamcılıktan gastronomiye, pa­zarlamadan oyun endüstrisine çok geniş çerçevede yer alan ve yaratıcı endüstrilerin bütününü kapsa­yan ekonomi için bir renk ve isim olarak “Turun­cu Ekonomi”yi seçmiş. Ivan Duque Kolombiya’nın yaratıcılık ve kültürün güç merkezi olacağına ina­nıyor ve yaratıcılıkla kültürü teknoloji ile buluştu­rarak, turuncu ekonominin Kolombiya ekonomisi için önemli bir kaldıraç olması için çalışıyor.

En cesurlar kazandı

Cannes Lions 2019’da bir taraftan siyasetçiler ya­ratıcılıktan bahsederken, diğer taraftan renk olarak turuncuyu seçen yaratıcılar da siyaset üzerinde etki yaratarak dikkatleri üzerlerine çektiler ve Grand Prix’ler ile taçlandırıldılar.

Grand Prix alan ödülleri incelediğimizde tabii ki sosyal sorumluluk kampanyalarının her zamanki gibi öne çıktığını, büyük ödül ve çok ödül almanın olmazsa olmaz bir koşulu olduğunu görsek de cesa­retle siyasi duruş sergileyen, toplum üzerinde etki yaratan ve bu yolda Grand Prix alan işlerin sayısı hiç de az değil.

“Truth” gibi jenerik bir kelimeyi bile sahiplene­bilecek kadar cesur işler yapan New York Times kampanyası hem Film hem de Film Craft kategori­lerinde büyük ödülü aldı. An-Nahar Gazetesi siya­setçilerin çalışmadığı bir ortamda biz de çalışmıyo­ruz diyerek gazetenin bir sayısını içerik ve reklam olmadan çıkararak Basın kategorisinde büyük ödülü aldı. Nike Amerikan Milli Marşı okunurken azınlıklar konusuna dikkat çekmek için ayağa kalk­mayan Colin Kaepernick’i (Trump’a rağmen) kul­lanarak Açıkhava kategorisinde büyük ödülü aldı. PR kategorisinde tamponlar üzerindeki yüksek vergiyi değiştirmek için bir protesto projesi olarak tasarlanan The Tampon Book büyük ödülü aldı. Polonya’daki yerel bir porno dergisini satın alarak kapatan ve farklı içerikli son sayısıyla tiraj rekoru kırarak Glass Lion for Change kategorisinde büyük ödülü alan Son Sayı projesini bile siyasi bir proje olarak görebiliriz.

Yaratıcılığın siyaset üzerindeki etkisi artıyor

İtfaiye görevlilerinin cesaretlerinin yanında rek­lamcıların cesaretinden bahsetmenin komik ve ge­reksiz olduğunu düşünenler olsa da bu görüşe ka­tılmıyorum. Yaratıcı endüstrinin cesur olmadan da hayatına devam etme şansı olduğu için cesur olmak bir seçim ve bu seçimi kutlamak gerekir, onurlan­dırmak gerekir. İşte bu yüzden Cannes Lions gibi festivaller önemli ve değerli olmaya devam edecek.

Özetle siyasetin içinde yaratıcılığın yükseldiği, yaratıcı dünyanın da siyaset üzerindeki etkisinin arttığı bir dünyadayız. Dünyanın cesur siyasetçile­re ve cesur iletişimcilere hiç olmadığı kadar ihti­yacı var. Siyaset tarafında Türkiye’de yaşadığımız hareketlenme güzel. Oluşan ve yayılan enerjinin Türkiye’nin turuncu ekonomisine doğru akmasını sadece dilemiyoruz, aynı zamanda heyecanla bek­liyoruz.

Siyasetin içinde yaratıcılığın yükseldiği, yaratıcı dünyanın da siyaset üzerindeki etkisinin arttığı bir dünyadayız. Dünyanın cesur siyasetçilere ve cesur iletişimcilere hiç olmadığı kadar ihtiyacı var. Siyaset tarafında Türkiye’de yaşadığımız hareketlenme güzel. Oluşan ve yayılan enerjinin Türkiye’nin turuncu ekonomisine doğru akmasını sadece dilemiyoruz, aynı zamanda heyecanla bekliyoruz.

İLGİLİ HABERLER