Dünyada ve Türkiye’de dindar nüfus ağırlıkta

BAREM, global ortağı WIN/ Gallup International ile birlikte dünyada din konusunu mercek altına aldı. Araştırma sonuçlarına göre, dünyadaki insanların %62’si kendini dindar olarak tanımlarken Türkiye’de bu oran yüzde 74. Dünya’nın en dindar ülkeleri Tayland ve Nijerya, en az dindar ülke ise Çin.

Barem ve WIN/ Gallup International’ın 68 ülkede 66 bini aşkın kişiyle gerçekleştirdikleri araştırmada, insanların din açısından kendilerini nasıl tanımladıkları ve Tanrı, ruh, ölümden sonra hayat, cennet, cehennem kavramlarına inanıp inanmadıkları sorgulandı. Araştırma verilerine göre, Türkiye dahil 41 ülkede nüfusun yarıdan fazlası kendini dindar olarak tanımlıyor.

Türkiye’nin yüzde 74’ü dindar

Dünyadaki insanların yüzde 62’si kendini dindar olarak tanımlarken Türkiye’de bu oran yüzde 74. Global olarak insanların yüzde 74’ü bir ruhumuz olduğuna ve yüzde 71’i Tanrı’ya inanırken; yüzde 56’sı cennete, yüzde 54’ü ölümden sonra hayatı olduğuna ve yüzde 49’u cehennemin varlığına inanıyor. Türkiye’de dinle ilgili bu kavramlara inanma oranı çok daha yüksek ve sıralama oldukça farklı. Türkiye’de inanılan dini kavramlar sırasıyla; Tanrı yüzde 95, ruh yüzde 91, cennet ve cehennem yüzde 88, ölümden sonra hayat yüzde 78.

Dünya genelinde kadınlar erkeklere göre daha dindar

Dünyada dindarlık ve inançlar ile cinsiyet, yaş, gelir ve eğitim düzeyi gibi sosyo-demografik özellikler arasında bir bağlantı bulunuyor. Kadınlar erkeklere göre daha dindar ve dinle ilgili kavramlara daha çok inanıyorlar. Dindarlık oranı yaş ile değişmiyor ancak Tanrı, ruh, cennet, cehennem, ölümden sonra yaşam kavramlarına inanç, gençler tarafından daha yüksek oranlarda ifade ediliyor. Eğitim ve gelir düzeyinin artmasıyla dindarlık ve inanç azalıyor.

Türkiye’de dindar erkeklerin oranı daha fazla

Türkiye’de demografik kırılımlarda dindarlıkla ilgili dünyadan farklı bir tablo görünüyor. Türkiye’de dindar olduğunu söyleyen erkeklerin oranı kadınlardan daha yüksek. Dindarlık yaş ile artıyor. Dünyadakine paralel olarak Türkiye’de de eğitim ve gelir düzeyi arttıkça dindarların oranı azalıyor.

En dindar ülkeler Tayland ve Nijerya

Araştırma verilerine göre en dindar ülkeler olan Tayland (yüzde 98) ve Nijerya (yüzde 97). Kosova, Hindistan, Gana, Papua Yeni Gine ve Fildişi Sahili’nde dindarlık oranı ise her biri için yüzde 94. Türkiye yüzde 74 dindar oranı ile 68 ülke içinde 26. Sırada yer alıyor. Komşumuz Yunanistan ise yüzde 73 dindar oranı ile 27. sırada. Diğer komşularımızdaki dindar oranları ve sıralamaları şu şekilde; Ermenistan (yüzde 92 – 9. sıra), İran (yüzde 77 – 23. sıra), Irak (yüzde 64 – 32. sıra), Rusya (yüzde 61-35. sıra), Bulgaristan (yüzde 51 – 41. sıra), Azerbaycan (yüzde 35 – 53. sıra).

Çin’de 10 kişiden 7’si ateist

Çin, en az dindar ülke olarak karşımıza çıkıyor. Çin’in yüzde 23’ü kendini “dindar olmayan” şeklinde tanımlıyor. Her 10 kişiden neredeyse 7’si ateist. Türkiye’de dindar olmayanların oranı yüzde 12, ateistlerin oranı ise yüzde 6. Tanrı, ruh, ölümden sonra yaşam, cennet ve cehennem; bunlara en çok inanan ülkeler Bangladeş, Endonezya, Gana, Pakistan ve Papua Yeni Gine.

İLGİLİ HABERLER