Dünya nüfusu hükümetlerine koronavirüse hazırlıkları konusunda güvenmiyor

Dünyanın dört bir yanından insanların katıldığı McCann Worldgroup’un global araştırma merkezi Truth Central tarafından gerçekleştirilen çalışmaya göre dünya nüfusunun sadece yüzde 14’ü hükümetlerinin koronavirüs salgınına karşı “çok hazırlıklı” olduğunu düşünüyor.

A.B.D’de bu oran yüzde 14’ken İngiltere’de daha da düşüyor ve hükümetlerinin salgına hazırlıklı olduğunu düşünenler toplam İngiltere nüfusunun yüzde 6’sını oluşturuyor. Dünya nüfusunun yüzde 31’i, özellikle Türkiye ve Hindistan vatandaşlarının görüşleriyle hükümetlerinin krize “hazırlıklı” olduğunu belirtiyor.

Rapor hükümet birimlerine duyulan güvenin eksikliğinin yanı sıra insanların en büyük kaygısının hayatlarını kaybetmektense dünya ekonomisinin durumu olduğunu ortaya çıkardı. Dünya nüfusunun neredeyse yarısı (yüzde 48) ekonominin durumu hakkında kaygılandığını belirtirken hayatlarını kaybetmekten korkanların oranı yüzde 43 olarak raporlandı.

Gelişmiş ülkelerde ekonomik endişeler daha fazla 

İlginç bir bilgi olarak nüfusun yüzde 14’ü ülkelerinin salgın yüzünden ırkçılaşacağından endişe duyuyor. A.B.D., Kanada ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerdeki insanlar ekonomileri hakkında Şili gibi gelişmekte olan ülkelerdeki insanlardan daha endişeli.

Konu medyanın etkisi olduğunda ise yine ilginç bir sonuçla karşılaşıyoruz. Medyanın salgın hakkında abartı haberler yayınladığını düşünen insanlar bu parametrenin yüzde 42’sini oluştururken salgından daha ciddi etkilenen ve ölüm sayılarında Çin’i geçen İspanya ve İtalya’da bu paniğin abartı olduğunu düşünenlerin oranı sadece yüzde 29.

Raporun daha olumlu sonuçları arasında nüfusun yüzde 54’ünün salgının herkesi hayatta neyin önemli olduğunu düşünmeye iteceğini öngördüğü verisi bulunuyor. Bunun yanı sıra yüzde 37’sinin de karbon emisyonlarının azalacağını düşündüğünü görüyoruz.

İLGİLİ HABERLER