Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması açıklandı. İşte sonuçlar…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2016  raporu yayınlandı. Araştırma sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı, 2015’te yüzde 92,5 iken 2016 yılında yüzde 93,7 oldu. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre internet erişim oranları ise 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 92,8, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 96,9, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 99,5 olarak tespit edildi. Bilgisayar kullanım oranı 2016 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler için yüzde 95,9 iken 2015 yılında yüzde 95,2 idi.

Web sayfasına sahip girişimlerin oranı yüzde 66

Girişimlerin yüzde 66’sı 2016 yılında web sayfasına sahipken, bu oran bir önceki yıl yüzde 65,5’di. Web sayfası sahiplik oranı yüzde 89,7 ile en yüksek 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerdeyken, bunu yüzde 79,0 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve yüzde 62,4 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.

Yüzde 91,6 genişbant bağlantı kullandı

Girişimlerin yüzde 91,6’sı 2016 yılında internete erişimde genişbant bağlantı kullandı. Genişbant internet erişimine sahip girişimlerin abone oldukları İnternet bağlantı hızları dikkate alındığında, yüzde 35,3’ü 10 Mbit/s altında, yüzde 47,5’i 10-99 Mbit/s hız aralığında ve yüzde 17,2’si ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandı. İnternet bağlantı hızları girişimin büyüklüğüyle artıyor.

grafikGirişimlerin yüzde 11,9’u online satış yaptı

Girişimlerin yüzde 11,9’u 2015 yılında internet (web siteleri, online mağazalar ve mobil uygulamalar) üzerinden ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) ile mal/hizmet siparişi aldı/satış yaptı. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre bu oran 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 21,1 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12,6 ve 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 11,4.

Yüzde 38,1’i sosyal medyayı kullandı

Araştırma sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 38,1’i 2016 yılında sosyal medya uygulamalarını kullandı. Bu oran 2015 yılında yüzde 38,8 idi. Sosyal ağlar, yüzde 94,9 ile sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin en çok tercih ettiği sosyal medya uygulaması oldu.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde internet kullanma oranı yüzde 86,2

Girişimlerin kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde internet kullanma oranı 2015 yılında yüzde 86,2 oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanan girişimler yüzde 87,8 ile kamu kuruluşlarının web sayfasından bilgi almak, yüzde 80,4 ile kamu kuruluşlarının web sayfasından form almak/indirmek, yüzde 78,6 ile web üzerinden resmi formları doldurmak, yüzde 66,8 ile KDV beyannamesi vermek ve yüzde 68,7 ile SGK beyanları vermek için İnterneti kullandı.

 

İLGİLİ HABERLER