Araştırmalara göre Türk halkı erkeğin estetik yaptırmasını hoş karşılamıyor!

BAREM saç boyamadan başlayarak güzelleşmek ve zamanın etkilerini azaltmak için yapılan bazı estetik girişimlerin (botoks, göz kapağı kaldırma, yüz gerdirme, yağ aldırma, meme operasyonları, saç ekimi) Türkiye’de kadınlar ve erkekler için ne derece kabul gördüğünü araştırdı.

BAREM’in, Türkiye nüfusunu temsil eden bin 40 kişiyle gerçekleştirdiği “Estetik Araştırması”nın sonuçları yayınlandı. Araştırmada incelenen tüm bu estetik girişimleri; botoks, göz kapağı kaldırma, yüz gerdirme, yağ aldırma, saç ekimi yaptırmanın ne derece hoş karşılandığı kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı soruldu. Türkiye genelinde  bin 40 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemi kullanıldı.

Kadınlara, Gençlere ve Zenginlere Yakışıyor

2015 yılı Ekim-Kasım aylarında gerçekleştirilen araştırmaya göre en uygun görünen gençleşme, güzelleşme yöntemleri; kadınlar için saç boyama, erkekler için ise saç ekimi. Tüm estetik girişimler kadınlara daha çok yakıştırılıyor. Saç ekimi dışında bu girişimlerden hiçbiri erkekler için uygun görünmüyor. Tüm estetik girişimler üst sosyo ekonomik ve eğitim gruplarında daha yaygın kabul görürken erkekler için ayrıca üst gelir grubunda olmak da kabul oranını artırıyor. Temelde genç görünme amaçlı bu girişimler, gençler tarafından daha fazla benimsenmiş durumda. Özellikle 18-24 yaş grubunun kadınlar için incelenen tüm estetik girişimlerde kabul oranlarının tüm gruplardan yüksek olduğu görüldü.

Erkekler Saç Boyamasın

Saç boyamayı kadınlar için uygun bulanlar yüzde 71, erkekler için uygun bulanlar ise yüzde 31. Kadınların yüzde 56’sı saç boyamayı 65 yaş üstü dışında tüm yaş grupları için benzer oranlarda kabul ediyor. Bu kabul, kadınlarda (yüzde 75), üst sosyo ekonomik statü (AB yüzde 79) ve üst eğitim gruplarında (Üniversite ve üzeri eğitimli yüzde 86) daha yüksek oranlarda. Görüşülen kişilerin yüzde 67’si erkeklerde saç boyamayı hoş karşılamıyor. 18-24 yaş grubu (yüzde 76) ve erkekler (yüzde 72) bu konuda en uç kesimler. Saç boyamayı erkekler için uygun bulanlar ise toplumda üçte birine yakın (yüzde 31) Kadınlar (yüzde 36), 25-44 yaş grubu (yüzde 37), Metropoller (yüzde 39), Üniversite mezunları (yüzde 46) ve 5.000 TL ve üzerinde geliri olanlar (yüzde 49) diğer kesimlere göre daha yüksek oranlarda erkeklerin saç boyamasını kabulleniyor.

Saç Ekimi Hem Kadınlara, Hem Erkeklere Serbest

Saç ekimi toplumun yarıdan fazlası tarafından hem kadınlar (yüzde 65), hem de erkekler (yüzde 56) için uygun bulunuyor. Kadınlar için saç ekimini kadınlar (yüzde 70), 18-44 yaş grubu (yüzde  70), Üst sosyo ekonomik statü grupları (AB yüzde 73), 2.500 TL ve üzeri geliri olanlar (yüzde 75) ve Üniversite ve üzeri eğitimliler (yüzde 82) daha yüksek oranlarda kabul ediyor. Erkeklerin saç ekimini erkekler ve kadınlar benzer oranlarda hoş karşılarken en yakın gruplar 25-34 yaş (yüzde 63), 5.000 TL ve üzeri geliri olanlar (yüzde 73) ile üniversite ve üzeri eğitimi olanlar (yüzde 75).

Botoks’u Sadece Kadınlar Yaptırmalı

Botoks kadınlarda yüzde 43 oranında hoş görülürken toplumun geneli için erkeklere göre bir girişim değil. Kadınların botoks yaptırması; kadınlar (yüzde 50), 25-34 yaş grubu (yüzde 53), üst ve orta sosyo ekonomik statü grupları AB (yüzde 47), C1 (yüzde 45), üniversite mezunları (yüzde 52), öğrenciler (yüzde 57) ile orta ve üst gelir grupları tarafından daha çok hoş görülüyor. Erkeklerin botoks yaptırmasını toplumun yüzde 80’i hoş karşılamıyor. Bu konuda en yüksek oranlar; erkekler (yüzde 83), 18-24 yaş grubu (yüzde 92), orta sosyo ekonomik statü grupları C1 ve C2 (yüzde 84), lise mezunları (yüzde  92) ve öğrenciler (yüzde 90) arasında görülüyor. Erkeklerde botoksu hoş karşılayanların oranı toplum genelinde yüzde 18 iken üst sosyo ekonomik statü gruplarında (AB yüzde 25), üniversite mezunlarında (yüzde 32) artıyor, 7.000 TL ve üzeri gelir sahiplerinde ise yüzde 40’a çıkıyor.

Göz Kapağı Kaldırmak

Göz kapağı kaldırma, estetiğin yanı sıra sağlık amaçlı da yapılmasına ve Dünyada 2014 yılında en çok, 1,5 milyona yakın, gerçekleştirilen estetik cerrahi operasyon olmasına rağmen Türkiye’de toplum genelinde kadınlar için yüzde 48, erkekler için yüzde 23 oranında kabul görüyor. Kadınların göz kapağını kaldırması operasyonu 25-34 yaş grubu (yüzde 57), AB sosyo ekonomik statü grubu (yüzde  53), üniversite mezunları (yüzde 59) ve 2.500 TL ve üzeri geliri olanlar tarafından diğer gruplara göre daha fazla kabul görüyor.

Erkeklerin göz kapağı kaldırma operasyonu yaptırmasını toplumun yüzde 75’i hoş karşılamıyor. Bu konuda en yüksek oranlar; erkekler (yüzde 80), 18-24 yaş grubu (yüzde 86), orta sosyo ekonomik statü grupları; C1 ve C2 (yüzde 78), üniversite altı eğitimliler arasında görülüyor. Erkeklerde göz kapağı kaldırma operasyonunu hoş karşılayanların oranı toplum genelinde yüzde 23 iken kadınlarda yüzde 29, üst sosyo ekonomik statü gruplarında yine yüzde 29 iken, üniversite mezunlarında artıyor, 7.000 TL ve üzeri gelir sahiplerinde ise yüzde 42’ye yükseliyor.

İki Kişiden Biri Yüz Gerdirmeyi Kadınlar İçin Uygun Buluyor

Kadınların yüz gerdirmesi toplumda iki kişiden biri tarafından uygun görülürken (yüzde  46), onay erkekler için 5 kişiden ikisine (yüzde  18) düşüyor. Kadınlar için en yüksek kabul oranları; kadınlar (yüzde  52), 25-34 yaş grubu (yüzde  51), üst ve orta sosyo ekonomik statü grupları AB (yüzde  51), C2 (yüzde  50), üniversite (yüzde  57) ve üzeri (yüzde  62) eğitime sahip kişiler arasında. Erkekler için ise kadınlar (yüzde  21), Üst sosyo ekonomik statü grupları AB (yüzde  23), üniversite (yüzde  28) ve üzeri (yüzde  30) eğitime sahip kişiler ve 7.000 TL üzeri geliri olanlar (yüzde  40) arasında.

En Çok Yapılan Estetik Girişim Yağ Aldırmak

Yağ aldırma Dünyada en çok yapılan estetik girişimlerden biri olarak Türkiye’de de gerek kadınlar (yüzde 55), gerekse erkekler (yüzde 30) için diğer girişimlere göre yüksek oranlardan kabul görüyor. Gruplar bazında incelendiğinde ise daha yaygın bir dağılım göze çarpıyor. Kadınlar için yağ aldırmayı hoş karşılayanlar; Kadınlar (yüzde 60), 18-44 yaş grubu, ABC1 sosyo ekonomik statü grupları, lise ve üniversite mezunları ve 1.500 TL ve üzeri geliri olanlar arasında diğer gruplara göre daha yüksek. Erkeklerin yağ aldırması ise o kadar yaygın kabul görmüyor. Kadınlar (yüzde 35), AB (yüzde 40) sosyo ekonomik statü grupları, üniversite ve üzeri eğitimli (yüzde 48) ve 5.000-7.000 TL (yüzde 42) ve 7.000 TL (yüzde 47) ve üzeri geliri olanlar arasında diğer gruplara göre daha yüksek.

Dünyada En Çok Yapılan 3 Cerrahi Operasyondan Biri

Meme büyütmek, küçültmek, kaldırmak üzere yapılan operasyonlar da dünyada en çok yapılan 3 cerrahi operasyondan biri. Daha çok kadınlar için olsa da erkekler için de uygulamalar var. Meme operasyonları kadınlar için toplumun yarısı (yüzde 50) tarafından kabul görürken erkekler için bu oran 5 kişiden birine düşüyor (yüzde  19). Kadınlar için en yüksek kabul oranları; kadınlar (yüzde 56), 25-34 yaş grubu (yüzde  57), üst ve orta sosyoekonomik statü grupları AB (yüzde 55), C2 (yüzde 53). Eğitim gruplarında kabul oranı ortaokuldan itibaren yüksek, en yüksek olduğu gruplar ise üniversite ve üzeri (yüzde  64) eğitime sahip kişiler. Erkekler için meme operasyonları genelde yüzde 19 kabul görürken; Kadınlar (yüzde 24), Üst sosyoekonomik Statü grupları AB (yüzde 26), üniversite (yüzde 33) ve üzeri (yüzde 34) eğitime sahip kişilerle 5.000-7.000 TL (yüzde 29) ve 7.000 TL (yüzde 32) ve üzeri geliri olanlar arasında diğer gruplara göre daha yüksek.

 

 

 

İLGİLİ HABERLER