Aracı kurumların karı 9 ayda 362 milyon TL

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) 2015 Eylül sonuyla birlikte aracı kurumların 15 milyar TL toplam varlıkları, 4 milyar TL özkaynağı olduğunu açıkladı.

Toplam gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 1,6 milyar TL’ye çıktı. Gelirlerin daha hızlı artmasıyla sektörün dönem kârı da yüzde 33 arttı ve 362 milyon TL’ye ulaştı.

Yılın ilk dokuz ayında aracı kurumların pay senedi işlemleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarak 1,5 trilyon TL olurken, kaldıraçlı işlem hacmi de yüzde 143 artarak 12,5 trilyon TL’ye ulaştı.

2015’in ilk dokuz ayında aracı kurumların pay piyasası işlem hacmi yıllık olarak yüzde 19 artarak 1,5 trilyon TL’ye yükseldi.

Bu işlemlerin yüzde 53’ünü işlem hacmi en yüksek on aracı kurum gerçekleştirirken, işlemlerin yüzde 24’ü internet üzerinden gerçekleşti.

Yabancı yatırımcıların toplam işlemlerdeki payı yüzde 22 oldu.

2015 yılının ilk dokuz ayında 66 aracı kurum ve 4 banka vadeli işlemlerde 826 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştı, yabancı yatırımcıların bu üründeki payı 5 puan artışla  yüzde 29’a yükseldi.

Kaldıraçlı işlem (foreks) hacminde de hızlı artış devam ederken, toplam işlem hacmi 12,5 trilyon TL’ye ulaştı.

Aracı kurumların istihdam ettiği kişi sayısı daha az tecrübeli ve genç çalışanların iş gücüne dâhil olmasıyla 6.139’a çıkarken, sektörün genel eğitim seviyesi arttı.

2015 yılının ilk dokuz ayı itibarıyla aracı kurum sektörünün toplam varlıkları 15 milyar TL’ye, özkaynakları da 4 milyar TL’ye yaklaştı. Toplam gelirler  yüzde 46 artışla 1,6 milyar TL’ye çıktı.

Sektörün en önemli gelir kaynağı olan aracılık gelirleri, işlem hacimlerindeki artışın etkisiyle yüzde 36 artarak 960 milyon TL’ye ulaştı.

Bu gelirlerin yüzde 41’ini pay senedi işlemleri oluştururken, kaldıraçlı işlemlerden elde edilen gelirlerin aracılık gelirlerindeki payı yüzde 45’e yükselerek pay senetlerini geçti.

Kurum portföyüne yapılan işlemlerden elde edilen gelirler, bir aracı kurumun yaptığı türev işlemlerin etkisiyle üç misline (251 milyon TL) çıktı.

Toplam giderler ise yüzde 26 artışla 1,2 milyar TL’yi aştı. Bu tutarın yarısını personel giderleri oluşturdu.

Gelirlerin giderlerden daha hızlı artmasıyla sektörün net dönem kârı yüzde 33 artarak 362 milyon TL oldu. Analize dâhil edilen 78 kurumdan 53’ü kâr, 25’i zarar etti.

 

İLGİLİ HABERLER