Açıkhava reklam yatırımları 2015’te yüzde 2 büyüdü!

 

2015 yılında dünya genelinde yüzde 5,7 artan reklam yatırımları, Türkiye’de açıkhava reklamlarına da yansıdı. Açıkhava şirketlerinin cirolarının gizliliğinin korunması kaydı ile yapılan, açıkhava sektöründe faaliyet gösteren 20 markanın ciro bildirerek katılımıyla, Ernst& Young’ın hazırladığı rapora göre 2015 yılında Türkiye Açıkhava Reklam Yatırımları toplam 697.000.000 TL oldu. 

ARVAK Açıkhava Reklamcıları Vakfı, raporda raketten büyük boyutlu reklam alanlarına, indoor reklamlardan dijital ekranlara tüm açıkhava segmentlerini kapsayan, açıkhava mecrasına yapılan toplam yatırımları değerlendirdi.

2015 Türkiye Açıkhava Reklam Yatırımları raporundan önemli notlar şöyle:

-Türkiye açıkhava mecrasında gelişen yeni bir segment olan dijital açıkhava ciroları belirlendi.

2015 yılında dijital açıkhavada yapılan reklam yatırımlarının toplamı 45.500.000 TL oldu. Bu rakam açıkhava toplam yatırımlarının içinde dijital açıkhavanın payının yüzde 6.5 olduğunu gösteriyor. Dijital Açıkhavanın, Açıkhava mecrasının büyüme oranından daha farklı bir ivme ile yüzde 9 civarında büyüdüğü görülüyor.

-GIANTPOSTER diye tanımlanan büyük alan (duvar, parapet, cam yüzey, giantboard  vb) reklam yatırımları 2015 yılı toplamı 81.150.000 TL olarak gerçekleşti.

Bu sonuç; toplam açıkhava reklam yatırımları içinde büyük alan reklamlarının payının % 11.5 olduğunu gösteriyor.

-Türkiye Açıkhava Reklam Yatırımlarının 2014 yılına göre 2015’te yaklaşık  yüzde 2 büyüdüğü saptandı. Bu oran, 2015’te Türkiye’deki genel durgunluk paralelinde Açıkhava mecrasında kayda değer bir büyüme yaşanmadığını gösteriyor.

Açıkhava etkili, yaratıcılığa sonsuz açık ve satış noktasına en yakın mecra olarak sürekli kendini geliştiren, yeni uygulamalarla farklı hedef kitlelere ulaşan, yeni teknolojilere ayak uydurarak dünyada ve Türkiye’de sürekli büyüyen bir mecra.

İLGİLİ HABERLER