A-B-C-D olduğumuza kim, nasıl karar veriyor?

İşin kolayı toptancılık yapmak; belirleriz kriterleri, birbirine uyanları toplarız aynı havuzun içinde! Oysaki hepimiz özgün ve biricik olduğumuzu biliyoruz. Peki, düzen ne diyor? Birbirine benzeyenleri bir torbanın içine atmak için epey uğraşıyor ve zaten mesajlarıyla da dayatı­yor. Herkese jenerik iletişim yapıyor.

Türkiye Araştırmaları Derneği TÜAD da tüm segmentleri belirlerken işi iki soruya indir­gemiş; eğitim seviyeniz ve yaptığınız iş. Bu arada evin geçimini kim sağlıyorsa onun mesleği kayıtlara geçiyor. Siz bir şirkette makam sahibi olsanız bile baba ya da anneniz ne iş yapıyorsa segmentiniz onun uygun görüldüğü yer oluyor. Unutmadan söyleyelim, yapageldiğiniz işten kazancınızın ne olduğu da dikkate alınmıyor.

Toplumun yüzde 50’den fazlasını (yüzde 50’den fazla ama ne kadar fazla, araştırma şirketine göre değişiyor) oluşturan sosyoekonomik segment C ülkedeki her türlü üretimi, üretilenin kalitesini ve beklentileri belirliyor. Ayrıca tutum ve davranışlarıyla toplumun düzeyini de belirliyor. Televizyon reyting sistemi bile C’lerin beğeni standardına göre üretim veriyor. İster somut bir mal olsun ister entelektüel bir çıktı, ürünün kaderini C’lerin beğenisi belirliyor. İşte bu nedenledir ki, po­litikacılardan keyfe keder bir ürüne kadar C’ler herkesin baş tacı.

Peki, orta direk, orta sınıf dediğimiz C’ler kimler?

Öyle C diyerek geçemiyorsunuz. Bu kadar bü­yük bir grubu aynı kriterler altında toplamak mümkün değil. Zaten sıkıntı da buradan doğuyor. C1’leri motive edecek argümanlarla C2’yi hare­kete geçirecek olanlar çok farklı. Ancak en temel motivasyonları fayda odaklı olmaları. Fayda dediğiniz de ürünün fiyatı!

Toplumun barometresi “Orta direk cengaverleri” anlamaya çalışırken fark­lı açılardan bakılmalı dedik ve aklımızı açan çok değerli altı araştırmacıya kendi uzmanlıkları penceresinden C’leri anlatmasını istedik. Sia Insight Kurucu Genel Müdürü Hüseyin Tapınç, XSIGHTS Ge­nel Müdürü Çiğdem Penn, Futurebright Kurucu Ortağı Akan Abdula, Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik, DORinsight Genel Müdürü Pınar Köseoğ­lu ve Areda Araştırma Eğitim Danışmanlık Genel Müdürü Yusuf Akın’dan görüşlerini aldık:

Türkiye’nin Barometresi C’ler, Marketing Türkiye Ekim sayısında!

İLGİLİ HABERLER