4 bin kişinin katıldığı anketin yüzde 41,6’sı siber suçlulardan korkmuyor

Kullanılan internet bağlantılı cihazların artması, evlerdeki gizlilik ve güvenlik kavramlarını yeniden sorgulatırken siber güvenlik kuruluşu ESET’in ABD merkezli Ulusal Siber Güvenlik Birliği ile yaptığı araştırmaya göre ağ bağlantılı cihazlar yoluyla sunulan çekici içerikler güvenliği arka plana atıyor.

Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET ve Ulusal Siber Güvenlik Birliği’nin (National Cyber Security Alliance) gizlilik ve güvenlik konusunda yaptığı ortak ankete 2 bini Amerikalı ve 2 bini Kanadalı olmak üzere 4 bin kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 25’inin Apple TV ya da Roku, yüzde 17’sinin bağlantılı (akıllı) TV, yüzde 23’ünün mobil cihazları ve yüzde 16,7’sinin de bilgisayar aracılığıyla çeşitli yayınları takip ettiği ön plana çıktı.

Katılımcıların yüzde 41,6’sı siber suçlulardan korkmuyor

Her akıllı cihazın beraberinde getirdiği tüm kolaylıklara ve olası tüm faydalara karşın, bu cihazlar beraberlerinde sorumluluklar (parolalar, doğru kurulum, güvenlik güncellemeleri) ve riskler de (artan tehdit yüzeyi, tasarım kaynaklı yetersiz güvenlik, hantal arayüz) getiriyorken katılımcılara, siber suçluların internet bağlantılı televizyonlarına uzaktan erişmelerinden ya da kontrol etmelerinden korkup korkmadıkları soruldu ve yaklaşık yüzde 21’inin kaygıları olmasına karşın yüzde 41,6’sının bu konuda hiç endişelenmediğine yönelik veriler elde edildi.

“Evde kaç tane ağ bağlantılı cihaz var?” sorusuna ankette yer alan Kanadalı katılımcılar arasında hiçbir bağlantılı cihazı olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 18,5 olurken, ABD’lilerde bu oran yüzde 20,3 oldu. Hem Kanadalılar hem de Amerikalılar arasında bağlantılı cihazlarının sayısı 1 ila 5 arasında değişenlerin oranı yüzde 45 olarak belirlenirken, evinde 15’in üzerinde bağlantılı cihazı olan Kanadalıların oranı yüzde 8,5 Amerikalıların ise yüzde 7,8 olarak tespit edildi. Her iki tarafta da evdeki tüm cihazların adlarını verebileceklerini söyleyenlerin oranınınsa yüzde 42,4 oldu.

“Bağlantılı özellikleri olan ama internete bağlamadığınız bir cihaz satın aldığınız oldu mu?” sorusunaysa Amerikalıların yüzde 5,1 ve Kanadalıların yüzde 7,5’i, bağlantı ayarlarını yapmak için zamanları olmadığını söyleyerek cevap verdi ve ankete katılanların sadece yüzde 40’ı evde yapılan ilk kurulum esnasında varsayılan modem bilgilerini değiştirdiklerini belirtti.

İLGİLİ HABERLER