2016’da hangi sektör ne kadar zam alıyor?

 

Kariyer.net’te 7.500 çalışan ve 300 şirket üzerinde yapılan araştırmada  sektörlere göre zam beklentileri incelendi.

Oranlar hakkındaki tahminler genel olarak %7 ila %10 arasında değişiyor.

Sektörler içinde Bilişim %11-13 arasında ücret artışı sinyali veriyor.

Sağlık sektöründeki zam, çalışanların beklentilerini karşılayamayabilir gibi gözüküyor.

Hizmet’teki zam oranları çalışanları olumlu yönde şaşırtacağı yönünde bir sonuç çıkıyor.

7.500 kişiye 2016 maaş artışları ile ilgili beklenti ve tahminleri soruldu.

Aynı şekilde şirketlere de planladıkları zam oranları soruldu.

2016’da sektörlerdeki zam oranları hakkında ne düşünülüyor, ne olacak?

-Bilişim sektöründe çalışan adayların %28’i, %7-10 oranında zam beklerken; %16’sı, %11-13 oranında zam alacağını düşünüyor. %10 oranında bir kesim ise 2016’dan umutsuz; 2016’da zam olmayacağı görüşünde iken; %20 ve üstünde zam beklentisi olanların oranı ise %11.

-Sektörde faaliyet gösteren firmalar içinde ankete katılanların %36’sı %7- 10 oranı üzerinde yoğunlaşırken; %15-20 aralığında zam yapacağını söyleyenler; Bilişim sektöründeki yüksek ücret beklentilerini doğruluyor.

-Hizmet sektöründe de enflasyon oranına yakın tahminler ilk sırada geliyor. Anketi yanıtlayanların % 26’sı %7-10 aralığında zam beklentisinde. Diğer yandan katılanların %13’ü yeni yılda zam yapılmayacağını düşünürken; %4-6 zam seçeneğini işaretleyenler de anketi yanıtlayanların %12’sini oluşturuyor.

-Hizmet sektöründeki şirket yöneticilerinin %45’i %7 – 10 ile tahmin edilen zam oranı etrafında birleşiyor. %17 gibi azımsanmayacak bir oranda katılımcı firma ise %11-13 oranında ücret artışı yapacağını söylüyor.

-Otomotiv sektöründe %33’lük bir oranla %7-10 zam oranı öne çıkıyor. Zam beklentisi biraz daha yüksek olanlar da var. Katılımcıların %17’si %11-13 arasında ücret artışı bekliyor. Anketi yanıtlayanların sadece %5’i, %3-4 oranında zam olabileceğini söylüyor.

-Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların %50’si zam oranı konusunda çalışanların beklentileriyle benzer oranları telaffuz ediyor. %7-10 oranını veren işverenlerin yanı sıra; %15’i çalışanlarına yapacakları maaş artışlarında %11-13 oranlarına da çıkıyor.

-Perakende sektöründe de durum çok farklı değil. Çalışanların beklentisi yine ağırlıklı olarak %7-10 arasında. Anketi yanıtlayanların %33’ü %7-10 arasında zam oranı beklerken; enflasyon oranında zam beklentisi olanlar katılımcıların %14’ünü oluşturuyor.

-%4-7 arasında zam diyerek tahminde bulunanların oranı ise %13. Perakende sektöründeki çalışanlar ile işverenlerin yorumları birbiriyle örtüşüyor. İşverenlerin %23’ü %7-10 oranını işaret ederken; %17’si ücret artışının %6’nın altında olacağını söylüyor.

-Türkiye’nin en çok istihdam yaratan sektörlerinden biri olan Tekstil’de de durum çok farklı değil. Beklentiler %7-%10 arasında yoğunlaşıyor. %4-%7 aralığında zam olacağını düşünen %14’lük bir kesimin yanı sıra; katılımcıların %9’ü ise %20’nin üzerinde zam beklentisi olduğunu söylüyor.

-Sektör çalışanlarının beklentisiyle doğru orantılı olarak işverenlerin %35’i %7-10 aralığını işaret ediyor. Yine %22’si %11-13 oranlarını verirken; %25’i zam oranlarını enflasyona göre belirleyeceklerini söylüyor.

Son dönemlerde hızlı bir yükseliş sergileyen Ticaret sektöründe çalışanların neredeyse yarısının tahminlerine göre; zam oranları %7-10 ve %11-13 arasında gerçekleşecek.

%26’sı enflasyon civarlarında bir ücret artışı beklerken; %21’i enflasyonun biraz üzerinde olacağını düşünüyor. Sektör çalışanlarının beklentilerine paralel olarak; şirketler de %7-13 arasında değişen ücret artışlarından bahsediyor. Ankete katılan firmaların %39’u %7-10 oranını işaret ederken; %25’i %10-13 oranında zam yapacağını belirtiyor.

-Yaz aylarında işe alımın arttığı ve istihdam olanaklarının çoğaldığı Turizm sektöründe çalışanların %15’i ücret artışı olmayacağını savunuyor. %32’lik bir kesim, diğer sektörlerde olduğu gibi %7-10 arasında zam beklentisinde iken, %12’si ise %3-4 seviyelerinde zam olacağına inanıyor.

Sektördeki şirket yöneticilerinin neredeyse yarısının verdiği yanıtlar; %7-10 oranını işaret ediyor. Ücret artışı beklentisi olmayan kesimi ise bir sürpriz bekliyor. Şirketlerin %19’u %11 ila 13 arasında zam yapacağını söylüyor.

Yapı sektörü, son yıllarda yurtiçinde ve yurtdışında yarattığı istihdam olanaklarıyla lider sektörlerden biri. Anketi yanıtlayan sektör çalışanlarının neredeyse yarısı %8’in üstünde artış beklerken, katılımcıların %17’si %11 ila 13 arasında zam olacağını düşünüyor.

Yapı sektöründe faaliyet gösteren şirketler içinde anketi yanıtlayanların %57’si çalışanların beklentisi ile paralel bir yanıt veriyor. İşverenler arasında enflasyon oranında zam yapmayı düşünen %11’lik bir kesim de var.

Türkiye’de en çok istihdam yaratan sektörler içinde ilk sıralarda gelen Üretim sektöründe de aynı tahminler karşımıza çıkıyor. Anketi yanıtlayanların %30’u %7-10 aralığında ücret artışı beklerken; bu sektör çalışanları, diğer sektör çalışanlarına göre maaş zammından daha umutlu gibi gözüküyor.

Katılımcıların %16’sı %11-13 arasında ücret artışı olacağı konusunda hemfikir. Yine anketi yanıtlayanların %11’i maaşında %20’nin üzerinde artış bekliyor. İşverenlerin %28’i %11-13 arasında zam yapacaklarını söylerken; %25’i artışı %7-10 olarak belirtiyor.

Sağlık sektöründe çalışanların %28’si zam oranları tahminleri %7-10 arasında olacağını düşünüyor. Diğer yandan %17’lik bir kesim ise biraz umutsuz, %4-7 tahmininde bulunuyor.

%11’i ise 2016’da ücret zammı beklemediğini dile getiriyor. İşverenler tarafında ise %7-10 arasında zam yapacağını söyleyen %26’lık kesimin yanı sıra ankete katılan firmaların %21 ise enflasyon oranında zam olacağını belirtiyor.

 

İLGİLİ HABERLER